Загальний відділ академії

Виконує функції діловодного обслуговування і є його самостійним структурним підрозділом, підпорядкований безпосередньо ректору. Оперативне управління здійснює перший проректор академії.

Основні задачі відділу:

- Забезпечення діловодного процесу в академії.

- Складання зведеної номенклатури справ академії. 

- Забезпечення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів.

- Здійснює необхідну методичну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами.

- Забезпечення контролю за додержанням вимог затвердженої інструкції з діловодства академії щодо правильного оформлення документів у її структурних підрозділах.

- Організація реєстрації та обліку вхідної та вихідної кореспонденції.

- Забезпечення контролю за виконанням документів з резолюцією та дорученнями ректора до виконавців.

- Здійснення реєстрації наказів та розпоряджень з основної діяльності, оперативного характеру, студентського та аспірантського складу денної та заочної форми навчання.

- Забезпечення культури діловодства, впровадження наукової організації праці, сучасних технічних засобів ведення діловодства в структурних підрозділах академії.


 Функції відділу


1. Прийом і відправлення кореспонденції.

3. Ознайомлення співробітників академії з розпорядчими документами за підписом.

4. Подання керівництву академії інформаційних відомостей з питань діловодства і контролю за виконанням.

5. Ведення реєстрації, обліку і систематичного контролю за виконанням розпорядчих документів.

6. Методичне керівництво постановкою діловодства в структурних підрозділах і контроль за його станом і виконанням.

7. Розробка практичних рекомендацій з організації документообігу.

8. Здійснення організації своєчасного розміщення на офіційному сайті академії, новин академії та службової інформації для внутрішнього користування.

10. Контроль за виконанням рішень ректорату та їх проходження в академії.

Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами

Загальний відділ в процесі своєї діяльності пов’язана з усіма структурними підрозділами академії з питань ведення діловодства:

3. Розсилка зовнішніх і внутрішніх документів по структурних підрозділах;

5. Оформлення повідомлень та реєстрація посвідчень про відрядження;

6. Прийом, відправлення факсограм і телеграм, телефонограм та інше.

7. Розміщення на офіційному сайті академії інформативних матеріалів, стосовно діяльності академії.

8. Здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів академії.


Матерiали для завантаження 

Реєстр на відправлення листів через загальний відділ академії.doc [79,5 Kb] (cкачиваний: 191)

Зразок наказу для загального користування.doc [84,5 Kb] (cкачиваний: 86)

Зразок наказу по студентському складу.doc [84,5 Kb] (cкачиваний: 60)