Кафедра землеустрою та кадастру

 

 

 

 

 

Соколов Ю. М. 

к.т.н., професор, завідувач кафедри

Кафедра утворена за наказом ректора Академії №70 від 20.07.2007 р. шляхом виділення із кафедри «Геодезії, землевпорядкування та кадастру». На той час перші студенти кафедри перейшли на третій курс. Першим завідувачем кафедри у 2007/08 н.р. був призначений к.т.н., приват-професор Володимир Павлович Стукальський. З вересня 2008 кафедру очолює к.т.н., доцент Сергій Григорович Хропот.

Кафедра успішно пройшла акредитацію напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування» та спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Було здійснено три випуски бакалаврів за вказаним напрямом та два випуски спеціалістів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр».

Студенти кафедри постійно приймають участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді із «Землеустрою та кадастру» і займають там призові місця. Також студенти Вітковська Ю., та Паламарчук Н., у 2010р. нагороджені грамотами Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з Геодезії, картографії та землевпорядкування.

Наші випускники працюють в різних організаціях землевпорядного спрямування і вже деякі з них обіймають адміністративні посади. Так Ченчик О.М. працює на посаді заступника начальника відділу в Одеському міському управлінні земельних ресурсів. Багато випускників кафедри займають посади провідних спеціалістів, начальників служб та спеціалістів в різних організаціях м.Одеси і інших міст.

У 2011/12 н.р. на кафедрі навчається 8 академічних груп на денній формі навчання та 3 групи на заочній формі навчання. Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 15 осіб, з них, штатних – 11 осіб (5 к.т.н.); за сумісництвом – 4 осіб (1 д.т.н.,). Викладачами кафедри підготовлено 4 навчальних посібників та близько двох десятків методичних вказівок до виконання лабораторних і практичних занять, проходження практик та дипломного проектування.

Викладачі та студенти кафедри приймають активну участь у культурних заходах факультету.

проф. д.т.н., завідувач кафедри Соколов Ю.М.

проф. д.т. н Третенков В.М.
проф. д.т.н., Стукальский В.М.
к.т.н., доцент Арзуманян Т.Ю.
к.т.н. доцент Зинченко Т.Е.
к.т.н. доцент Лазуренко И.М.
ст. преп.Наконечный В.В.
ст. преп. Колыханин С.П
Кураева Ю.В.
ст. преп. Шаргар Е.Н.
Верлоцкая Е.П
ст. преп. Плотницкий С.В.
ассистент Колосов А.В.
ассистент Константинова Е.В.
инж. Афанасьев А.А