КАФЕДРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ І КАМ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 Кафедра була створена у 1930 р. як профілююча кафедра Інженерних конструкцій, що об’єднувала статику споруд, залізобетонні, металеві та дерев’яні конструкції, основи й фундаменти.

 

У різні роки кафедру очолювали завідуючі:

Проф. Зарембо-Владичанський М.М. (1930-1948 р.р.)

Проф. Єременок П.Л. (1948-1974 р.р.)

Проф. Лопатто О.Е. (1974-1989 р.р.)

Доц. Ящук В.О. (1989-1994 р.р.)

Доц. Бачманов В.А. (1994-1996 р.р.)

Проф. Щелкунов В.Г. (1996-1999 р.р.)

Проф. Макаров С.В. (1999-2002 р.р.)

Проф. Дорофєєв В.С. (з 2002 р.)

Завідувач кафедрою ДОРОФЄЄВ Віталій Степанович


Автор понад 400 наукових праць, у тому числі 21 монографія і навчальні посібники. Підготував 20 кандидатів та 4 докторів технічних наук.

Область наукових інтересів: дослідження і розрахунок залізобетонних конструкцій по нормальних і похилих перерізах з урахуванням передісторії навантаження і дійсної діаграми деформування бетону, проектування та будівництво сейсмостійких будівель, утилізація в будівництві відходів промисловості.

Голова спеціалізованої Вченої ради Д41.085.01, член спеціалізованого семінару по спеціальностях 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі і споруди та 05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби, головний редактор "Вісника ОДАБА”.

Член правління Української асоціації сейсмостійкого будівництва і координаційної ради по сейсмостійкому будівництву Одеської міської Ради, дійсний член Академії будівництва України, дійсний член Міжнародної Академії наук екології і безпеки життєдіяльності, керівник Одеського відділення Академії будівництва України, директор Проблемного інституту сейсмостійкого будівництва Академії будівництва України, член кваліфікаційної Ради по присудженню ступеня "Доктор будівництва” Академії Будівництва України, депутат міськради.

 

 

Склад кафедри Залізобетонних та кам’яних конструкцій понад 30 викладачів.


Досягнення кафедри: 6 докторських і понад 60 кандидатських дисертацій, близько 40 авторських свідоцтв, близько 70 нормативних документів, десятки монографій, підручників і навчальних посібників, тисячі статей – наукова та інженерна продукція кафедри за час її існування.

 

Наукова-дослідна робота кафедри:

Основний напрямок науково-дослідних робіт колективу кафедри з дня її заснування і до цього часу – теоретичне обґрунтування  розробки та дослідження можливостей полегшення будівельних конструкцій на основі місцевих природних матеріалів, уточнення розрахунків, рішення завдань для потреб виробництва. У цих роботах беруть участь викладачі, аспіранти, магістри, студенти молодших і старших курсів.

 

На базі кафедри створені:

·        науково-дослідна лабораторія «Обстеження будівель і споруд», керівником якої є д.т.н. проф. Дорофєєв В.С;

·        науково-дослідна лабораторія «Діагностика будинків та конструкцій», керівником якої призначений к.т.н. проф. Діордієнко Л.Д.

 

Під егідою Академії будівництва України заснований Проблемний інститут сейсмостійкості будівництва. Директором призначений проф. Дорофєєв В.С. Керівну посаду в ньому займає доц. Шеховцов І.В. – член координаційної ради по сейсмостійкому будівництву Одеської міської Ради. 

 

Робота зі студентами та аспірантами:

Щороку 3…4 аспіранти і здобувача кафедри захищають кандидатські дисертації та 1…2 – докторські.

15…20 спеціалістів та магістрів за результатами науково-дослідної роботи студентів беруть участь у оглядах-конкурсах студентських наукових робіт, де посідають призові місця.

Щорічний випуск бакалаврів, спеціалістів та магістрів, що захищають дипломи на кафедрі – 90...100 осіб, серед них – 10...20 іноземних студентів.

Спеціалісти та магістри кафедри виконують цікаві дипломні проекти та кваліфікаційні магістерські роботи, в процесі підготовки яких вони оволодівають корисними практичними та теоретичними навичками, долучаються до наукової діяльності академії. Магістри кафедри проводять наукові та експериментальні дослідження у лабораторіях кафедри.

 

Учбово-матеріальна база та обладнання кафедри:

Кафедра має дві спеціалізовані аудиторії, комп’ютерний клас, методичний кабінет, дві навчальні та одну наукову лабораторії. Лабораторії обладнані випробувально-пресовим устаткуванням для вирішення багатьох навчальних і наукових задач, в тому числі – унікальним 1000-тонним пресом для випробування елементів конструкцій у натуральну величину.

 


 


 

 Сайт кафедри:  http://sites.google.com/site/zbtakk/

 

Наша адреса

65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Головний корпус, 2-й поверх, ауд.250.

E-mail: [email protected]; [email protected]