Строки прийому документів, вступних та творчих випробовувань

 
 
 Розклад проведення творчих конкурсів на ступінь вищої освіти "Бакалавр" для вступників на основі повної загальної середньої освіти [71,12 Kb] (cкачиваний: 679)
 
Розклад проведення вступних випробувань на ступінь вищої освіти "Бакалавр" для вступників на основі повної загальної середньої освіти, зазначених у розділі VIІІ Правил Прийому [73,74 Kb] (cкачиваний: 164)
 
Розклад проведення фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти "Бакалавр" на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" [75,57 Kb] (cкачиваний: 269)
 
Розклад проведення іспитів з іноземної мови на ступінь вищой освіти "Магістр" для вступників на основі ступеня вищої освіти "Бакалавр", ступеня вищої освіти "Магістр" або освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" [74,48 Kb] (cкачиваний: 238)
 
Розклад фахових вступних випробувань на ступінь вищої освіти"Магістр" для вступників на основі ступеня вищої освіти "Бакалавр", ступеня вищої освіти "Магістр" або освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" [93,75 Kb] (cкачиваний: 241)
 
Для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами  Бакалавр ПЗСО [65,61 Kb] (cкачиваний: 244);
 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання для осіб, які відповідно до пункту 8.3. Розділу VIІІ  Правил прийому мають спеціальні умови для вступу (співбесіда)  Бакалавр квота 1 співбесіда [66,47 Kb] (cкачиваний: 63)

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання для осіб, які відповідно до пункту 8.7. Розділу VIІІ цих Правил прийому мають спеціальні умови для вступу (квота-2) Бакалавр квота 2 співбесіда [67,57 Kb] (cкачиваний: 30)
 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання для осіб, які відповідно до пунктів 8.4., 8.5, 8.6., 8.8. Розділу VIII цих Правил прийому мають спеціальні умови для вступу (зарахування за вступними іспитами та/або за квотою-1) Бакалавр квота 1 вступний іспит [67,19 Kb] (cкачиваний: 35)
 

Для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою Бакалавр молодший спеціаліст ДЕННА форма [64,78 Kb] (cкачиваний: 90)
 

Для вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за заочною формою навчання Бакалавр молодший спеціаліст ЗАОЧНА форма [65,31 Kb] (cкачиваний: 49)
 

Для вступу на перший курс до інститутів та факультетів Академії для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра) за денною та заочною формами навчання та до Центру післядипломної освіти Академії для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра за денною небюджетною формою  Магістр та магістр ЦПО денна та заочна форма [67,16 Kb] (cкачиваний: 157) 

Для вступу на перший курс до Центру післядипломної освіти Академії для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра за заочною небюджетною формою  Магістр Центр післядипломної освіти [83,25 Kb] (cкачиваний: 52)