Кафедра вищої математики

В. Н. Гавзинский

д.т.н. проф.,

заведующий кафедрой

У 1950 - 1951 н.р. склад кафедри: в.о. зав. кафедрою к.ф.-м. н. К.Я. Горяїстов, доц. Г.В. Костанді, ст. викладачі: Ф.А. Темцунік, Є.М. Медведцький, асистенти: К.Д. Чучупака, Л.С. Василевський, ст. лаб. В.Х. Осадченко. Доценти Г.В. Костанді, К.Я. Горяїстов і ст. викладач Ф.А. Темцунік займалися методичними розробками. Було видано 6 методичних посібників.

У 1951 році кафедра вищої математики була відокремлена від кафедри геодезії.

Великий внесок в розвиток кафедри зробив відомий вчений М.Г. Крейн. Марк Григорович створив Одеську школу функціонального аналізу. Його учнями були співробітники кафедри П.Д. Калафаті, Й.С. Іохвідов, Ю.Л. Шмульян, М.Л. Бродський, П.А. Шварцман, І.Є. Овчаренко, А.А. Нудельман, Г.Я. Попов - випускник будівельного інституту, доктор ф.-м. наук. П.Д. Калафаті, Й.С. Іохвідов, І.Є. Овчаренко і Г.Я. Попов завідували кафедрою вищої математики у різні періоди її існування.

Методичну роботу кафедри очолював доц. К.Я. Горяїстов. Основний напрямок цієї роботи - розробка методик видання курсу вищої математики. К.Я. Горяїстов був чудовим методистом, його посібниками і методичними вказівками студенти користуються і сьогодні.

Виховну роботу кафедри проводили всі її члени, але роботу завідуючого кафедрою Й.С. Іохвідова колишні випускники пам'ятають і зараз. Йосип Семенович знав у досконалості англійську мову, поважав поезію, захоплювався класичною музикою. Для студентів він організував лекторій ,,Музика, як основа математики”. Лекції проводилися у циркульному залі.

Наприкінці 50-х і протягом 60-х р.р. склад кафедри був дуже сильним. Досить сказати, що у 1966 р. на міжнародному математичному конгресі у Москві виступили з доповідями 6 членів кафедри. З'явилося багато оригінальних методик викладання математики.

Наприкінці 60-х і протягом 70-х колектив кафедри поповнився молодими талановитими співробітниками. У науковій роботі кафедри з'явилися нові напрямки. На кафедрі працював міський науковий семінар (керівник доцент А.А. Нудельман). Уперше (у післявоєнні роки) установлюються міжнародні зв'язки. У 1973 р. доцент кафедри А.А. Нудельман взяв участь у міжнародній конференції ,,Функціональні рівняння і нерівності” (Угорщина). Активізувалася науково-методична робота. На кафедрі працювали науково-методичний (керівник І.П. Федчіна), психолого-педагогічний (керівник В.В. Ніконенко) семінари. Кафедра працює над методичним забезпеченням нових спеціальностей.

У березні 1978 р. завідуючим кафедрою вищої математики став к.ф.-м.н., доц. В.Н. Гавдзинський. На кафедрі продовжують праювати семінари. Час формулює першорядне завдання навчального процесу - організація спеціальної підготовки студентів, що опанують ЕОМ. Цю проблему на кафедрі доручено було вирішувати групі викладачів: В.Н. Гавдзинському, Є.М. Стрончинській, Н.М. Корнєвій, Л.М. Коробовій, В.В. Чепок, О.Є. Чепурній. Була розроблена методика застосування ЕОМ для виконання лабораторних, розрахунково-графічних робіт, типових розрахунків. Результати цієї роботи були повідомлені на науково-методичних конференціях в Одесі, Севастополі, Комунарську, Запоріжжі.

З приходом В.Н. Гавдзинського змінилася виховна робота. Кафедра організовувала і проводила математичні вечори для студентів, КВВ, шахові турніри, математичні олімпіади, проводи студентів до лав Збройних Сил, листування зі службовцями, з батьками студентів. Девіз роботи завідуючого кафедрою ,,Усе на користь студента” - став девізом кафедри.

Протягом 1989 - 1999 р.р. кафедра поповнилася талановитою молоддю: ст. викладач Н.С. Васильєва успішно захистила кандидатську дисертацію, Т.І. Шевченко у 1994 р. захистила дисертацію і повернулася до кафедри.

У 1995 р. до кафедри запросили професора Ю.Й. Черського - відомого математика. У науковій роботі кафедри виділені напрямки: ,,Теорія оптимального управління” (доц. Т.А. Мельник), ,,Асимптотичні методи теорії диференціальних рівнянь” (к.ф.-м.н. Н.С. Васильєва), дослідження якостей аналогічності перетворень Фур'є” (проф. Ю.Й. Черський). У ці роки встановлюються нові та розвиваються колишні міжнародні зв'язки вчених кафедри із закордонними колегами. Про результати своїх наукових досягнень вчені кафедри доповідали на міжнародних конференціях в Україні, Чехії, Австрії, Росії, Мексиці, США, Німеччині, Грузії, Ізраїлю, Японії, Кувейті, Єгипті, Голландії, Італії.

Доктор ф.-м. н., проф. Ю.Й. Черський - член Ради по захисту дисертацій ОНУ, учасник міжнародних конференцій і симпозіумів у Регенсбурзі, Берліні, Хемнитці. Кандидат ф.-м. н., доц. В.Н. Гавдзинський - учасних міжнародного семінару у Техаському університеті (США), виконавець спільної наукової праці ,,Крайові задачі теорії аналітичних функцій” (Кувейт).

За пропозицією завідуючого кафедрою В.Н. Гавдзинського у 1991 р. на факультеті ПЦБ (а потім ТВ) були створені групи-потоки з викладанням англійською мовою.

В наступному десятиріччі були захищені дисертації: Г.В. Ковальова (2003р.), Н.П. Тупко (2001 р.).

На кафедрі продовжують роботу міжвузівський науковий семінар (керівник проф. Ю.О. Черський) та методичний семінар (доц. Т.І. Шевченко).

На данний момент кафедра складається: зав. каф., проф. В.Н. Гавдзинський, проф. Ю.Й. Черський, проф. Г.С. Полєтаєв, доценти: Л.Г. Просенюк, О.В. Лесечко, П.І. Копійка, Н.С. Васильєва, К.В. Ковальова, Т.О. Комлєва, Н.П. Тупко, Т.І. Шевченко, О.А. Нікітенко, О.А. Назаренко, ст. викладачі: Н.М. Корнєва, М.С. Коверний, А.О. Стехун, ст. лаборант Н.В. Реутська, ст. лаборант О.В. Кисельова.