Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі
XІX Міжнародної науково-методичної конференції 
«УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ»,

яка відбудеться 17-18 квітня 2014 року
в Одеській державній академії будівництва і архітектури

Тематика конференції:
1. Актуальні проблеми освіти та шляхи їх вирішення
2. Місце наукових досліджень при підготовці фахівців 
3. Методичне забезпечення та організація навчального процесу
4. Впровадження нових інформаційних технологій навчання
 
 ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ ВІДПРАВЛЯТИ 
-  за поштовою адресою
Україна, 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 Одеська державна академія будівництва та архітектури
Оргкомітет XІX міжнародної науково-методичної конференції, кабінет  а.151.
- за електронною адресою: [email protected]
у темі «Конференція»

Можлива заочна участь з подальшим опублікуванням тез доповіді!

КОНТАКТИ – тел.(048) 7298503, електронна адреса [email protected]
 
Запрошення до участі в конференції
Zaproshennya19.pdf [185,68 Kb] (cкачиваний: 251)
 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе
XІX Международной научно - методической конференции
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ»,

которая состоится 17-18 апреля 2014 года
в Одесской государственной академии строительства и архитектуры

Тематика конференции:
1 . Актуальные проблемы и пути их решения
2 . Место научных исследований при подготовке специалистов
3 . Методическое обеспечение и организация учебного процесса
4 . Внедрение новых информационных технологий обучения
 
 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ НАПРАВЛЯТЬ
- на почтовый адрес
Украина, 65029 , г.Одесса , ул. Дидрихсона , 4 Одесская государственная академия строительства и архитектуры. Оргкомитет XІX международной научно - методической конференции, кабинет а.151 .
- на электронный адрес : [email protected]
в теме «Конференция»

Возможно заочное участие с последующим опубликования тезисов доклада !

КОНТАКТЫ - тел . (048) 7298503 , e-mail адрес [email protected]
 
Приглашение к участию в конференции
Priglashenie19.pdf [184,36 Kb] (cкачиваний: 156)