КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРІАЛІВ


 

 
 
С.П. Нєутов
к.т.н., доцент, завідувач кафедри
1 поверх учбово-лабораторного
корпусу №2, в аудиторіях 111, 113, 117, 119, 121;
контактні телефони 729-86-13 (а 111), 729-85-97 (а 121)

Опір матеріалів – наука про міцність, деформативність та стійкість елементів інженерних споруд. Засновником вважається Галілео Галілей. В 1638 році була видана його робота „Бесіди та математичні докази”, в якій було зроблена сенсаційна для того часу заява про те, що дворазове збільшення площі поперечного перерізу не приводить до аналогічного збільшення несучої здатності конструкції.

Надійність та довговічность конструкцій та споруд в сполученні з раціональним використанням матеріалу можуть бути забезпечені тільки в результаті розрахунку. Збільшення міцності частіше всього досягається збільшенням розмірів поперечного перерізу конструктивних елементів, в той час, як економія матеріалу потребує зменшення тих самих розмірів. Знайти компромісне рішення вище вказаної проблеми   основна задача інженера.

Першим завідувачем з 1930 р. був відомий вчений і методист, блискучий лектор, професор Ніколаї Борис Леопольдович (1887 – 1955 рр.). Він закінчив у 1913 р. Петербургський інститут шляхів сполучення з золотою медаллю Почав службу на будівництві залізниць, а з 1918 р.   науково-педагогічну діяльність на кафедрі опору матеріалів Одеського політехнічного інституту. Зробив вагомий внесок у становлення розрахунку будівельних конструкцій в залежності від стадії руйнування і в рішення найбільш складної проблеми   їхньої стійкості. Автор збірників задач і підручників з опору матеріалів, трьох книг з питань дерев'яних конструкцій, один з засновників (разом з П.Л. Єременком) теорії стійкості слабкого природного каменю   черепашечника і кладки з нього. За успішні роботи з безлісного будівництва відмічений у 1946 р. подякою Уряду УРСР. Активний учасник організації Будівельного факультету ОПІ та на його основі Будівельного інституту з 1930 р., в якому керував кафедрою опору матеріалів, завідував навчальною частиною, працював заступником директора з наукової та навчальної роботи. Активний громадський діяч, один з організаторів Одеського будинку вчених. Неперевершений майстер лекторського мистецтва. Залишив чудову пам'ять про свою особистість вченого і викладача.

У 1951 р. на базі кафедри опору матеріалів була створена кафедра будівельної механіки.

В подальшому кафедру очолювали доц. І.О. Тягунов (1955 – 1960 рр.). Серед тих, хто своєю діяльністю створював високий престиж нашої академії, важливе місце належить доктору фізико-математичних наук, професору Якову Львовичу Нудельману (1907 – 1998 рр.). В 1929 р. Я.Л. Нудельман закінчив інженерно-будівельний факультет Одеського політехнічного інституту. З 1930 р. Я.Л. Нудельман – на науково-педагогічній роботі. Працював у різних вузах Одеси (індустріальний, університет, будівельний, водного транспорту, зв'язку), де викладав курс опору матеріалів, теорії пружності, теоретичної механіки, теорії коливань та інші. У будівельному інституті працював з 1930 по 1935 рр. асистентом, потім доцентом за сумісництвом, у 1944 – 1947 рр.  професором, а з 1951 по 1954 рр.   завідувачем кафедри теоретичної механіки за сумісництвом, у 1957   1960 рр.   професором кафедри будівельної механіки за сумісництвом, у 1960   1962 рр. завідувачем кафедри опору матеріалів. На протязі багатьох років був членом Ради з захисту дисертацій при будівельному інституті. У 1942 р захистив дисертацію "Про деякі застосування інтегральних рівнянь у теорії стійкості стержневих систем та пластинок" на ступінь доктора фізико-математичних наук. Його наукові інтереси формувались під впливом професорів Г.К. Суслова та М.Г. Крейна. Основні роботи присвячені дослідженням у галузі динаміки і стійкості споруд, а саме, розробці методів визначення власних частот і критичних сил пружних конструкцій (монографія "Методы определения собственных частот и критических сил для стержневих систем". М.-Л, 1949), розробці якісних і наближених методів розв'язання задач механіки деформованих тіл, у тому числі нелінійних, розв'язанню деяких задач управління характеристиками та оптимізації механічних систем.

Талановитий вчений Я.Л. Нудельман був не менш талановитим педагогом, який мав великий авторитет як серед студентів, так і серед викладачів багатьох одеських вузів. Його лекції, як і виступи на семінарах, відзначались методичною відточеністю, що говорило про багатий педагогічний досвід, систематичну роботу і сувору самодисципліну, повагу до студентів і високу відповідальність, з якою він ставився до ролі викладача і вихователя.

Аспіранти, якими керував Я.Л. Нудельман, повною мірою могли відчути не тільки його широку ерудицію і інтелект, але й піклування та увагу до їхніх проблем, готовність і вміння прийти на допомогу, не шкодуючи а ні сил, ні часу. Серед його учнів   2 доктори і більше 10 кандидатів наук. Але багато з тих, хто не був його прямим учнем, справедливо вважають Я.Л. Нудельмана своїм Вчителем, оскільки спілкування з ним збагачувало кожного, кому пощастило з ним зустрітися.

З 1963 по 1967 рр. кафедру опору матеріалів очолював професор Г.Я. Попов. Потім доцент Ю.М. Барданов (1962   1963 уч. р. і 1967   1978 рр.), професор І.І. Темнов (1978   1995 рр., 1997   2001рр.), професор С.О. Єлсуф'єв (лютий 1995   1997рр.), професор В.С. Дорофєєв (2001   2002рр.), професор В.Ф. Оробей (2002   2003рр.), професор В.М. Карпюк (2003   2009рр., березень 2014   серпень 2015рр.) проф. Гришин А.В. (вересень 2009р.   березень 2014р.). З вересня 2015 р. кафедру очолює доцент С.П. Нєутов.

У 1962   1963 уч. році при кафедрі була організована навчальна лабораторія з новим на той час обладнанням та апаратурою. Ряд приладів було створено руками членів кафедри. У післявоєнні роки на кафедрі працювали асистентами: І.Є. Прокопович – пізніше д.т.н., завідувач кафедри будівельної механіки, М.К. Захаров – пізніше к.т.н., доцент, проректор інституту, М.Ф. Какосіміді – к.т.н., доцент, – пізніше проректор інституту з навчальної роботи, С.О. Лутченко – к.т.н., доцент, завідувач кафедри математики Миколаївського філіалу нашого інституту, Ю.П. Зюкін – к.т.н., доцент кафедри прикладної математики, декан факультету. Б.Г. Яцко – к.т.н., доцент кафедри прикладної математики, В.М. Фомін – к.т.н., доцент кафедри теоретичної механіки, А.М. Орлов – к.т.н., доцент кафедри будівельної механіки, Н.Р. Міхєєва – к.т.н., доцент кафедри нарисної геометрії та графіки, Д.В. Мальцев – к.т.н., доцент, завідував кафедрою нарисної геометрії та графіки, О.К. Богуславський – секретар парткому інституту, пізніше завідувач відділу Одеського ОК КПУ і директор проектного інституту.

Більше 25 років плідно працював на кафедрі асистент Л.І. Поярков, якому студенти дали ласкаве прізвисько "швелер". Він був нагороджений після виходу на пенсію медаллю"Ветеран праці".

У період роботи на кафедрі захистили дисертаційні роботи: Г.Я. Попов – доктор фізико-математичних наук, І.І. Темнов – доктор технічних наук, М.Ф. Какосіміді, М.О. Вільга, О.Ф. Грицюк, Ю.А. Шафранський, В.М. Оплачко, Б.Г. Яцко, Ю.М. Хлоповський, Н.О. Соколова, С.П. Неутов, Ю.П. Мурашко, В.М. Карпюк, Г.О. Кушнарьова, І.Б. Корнєєва, С.В. Петраш, Н.В. Пушкар, О.О. Яременко, І.А. Столевич, А.В. Ковров, Р.Е. Чайковський, О.М. Крантовська, Ф.Р. Карпюк О.В. Ковтуненко, М.М. Петров, Т.А. Максимова, О.М. Кушнір – кандидати технічних наук.

Кафедра завжди була укомплектована висококваліфікованими спеціалістами, які мають великий досвід інженерної та викладацької роботи в академії: д.т.н., проф. Б.Л. Ніколаї, д.ф.-м..н., проф. Я.Л. Нудельман, д.ф-м.н., проф Г.Я. Попов, д.т.н., проф. І.І. Темнов, к.т.н., проф. Ю.М. Барданов, к.т.н., доц. О.І. Блох, к.т.н., доц. С.П. Неутов, д.т.н., проф. В.М. Карпюк, к.т.н., доц. Г.О. Кушнарьова, к.т.н., доц. І.Б. Корнєєва, к.т.н., доц. С.В. Петраш, к.т.н., доц. О.О. Яременко, к.т.н., проф. А.В. Ковров, к.т.н., доц. І.А. Столевич, к.т.н., доц. Р.Е. Чайковський, к.т.н., доц. О.М. Крантовська, к.т.н., доц. Ф.Р. Карпюк., к.т.н., доц. О.В. Ковтуненко

Великий внесок у науку зробили відомі вчені: проф. Б.Л. Ніколаї, Я.Л. Нудельман, Г.Я. Попов, І.І. Темнов, С.О. Єлсуф'єв, В.С. Дорофєєв, В.Ф. Оробєй, В.О. Гришин, А.В. Гришин, Д.Д. Роботягов, В.М. Карпюк.

Під керівництвом Я.Л. Нудельмана розроблені якісні методи теорії стійкості пружних систем. Професор Ю.М. Барданов розвинив науковий напрямок кафедри стосовно розрахунку балок і плит, що лежать на пружній основі.

Розробці теорії повзучості бетону та її застосуванню до розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій присвячені дослідження ряду співробітників кафедри під керівництвом проф. І.Є. Прокоповича. Серед них використання теорії повзучості до розрахунку балок і плит на пружній основі (доц. М.Ф. Какосіміді), впровадження методів математичної статистики для прогнозування тривалих деформацій бетону (доц. О.І. Блох, доц. Н.О. Соколова), розробка теорії повзучості бетону як двокомпонентного середовища (доц. Ю.А. Шафрановський), застосування теорії повзучості бетону до розрахунку залізобетонних балок (доц. В. М. Оплачко).

Проф. І.І. Темнов заснував новий науковий напрямок - теорію формування початкових напружень в попередньо-напружених залізобетонних конструкціях і виробах, що виготовляються на стендах і в силових формах. Автор більш як 100 наукових статей: професор І.І. Темнов керував науковими розробками з попередження передчасного руйнування споруд Одеського та Іллічівського портів. На протязі ряду років він брав участь в науково-дослідних роботах з будівельної тематики постійної комісії Ради економічної взаємодопомоги ряду країн, був членом науково-методичної Ради Мінвузу СРСР. Під його науковим керівництвом захищені кандидатські дисертації з указаної тематики (Ю.М. Хлоповський, С.П. Неутов,      Ю.П. Мурашко). У 1995 р. проф. І.І. Темнову присвоєно звання дійсного члена Академії будівництва України.

Проф. С.О. Єлсуф'єв вивчав напружений стан тонкостінних оболонок кінцевої довжини та інші важливі напрямки науки про опір матеріалів. Ним вирішено завдання оптимального проектування обертання диску. Займався вирішенням деяких проблем нелінійної механіки ґрунтів. Результати досліджень були представлені на X конгресі з механіки ґрунтів та інженерних основ у Бразилії, в 1994 році.

Проф. Ю.М. Барданов - автор біля 200 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 10-ти навчальних, більш як 50-ти методичних вказівок і біля 100 науково-методичних статей. Керував єдиним на Україні напрямком по створенню нових навчальних приладів для лекційного експерименту: автор більш як 10-ти навчальних приладів з опору матеріалів і будівельної механіки, захищених авторськими свідоцтвами.

На протязі багатьох років проф. Ю.М. Барданов очолював науково-методичну роботу в академії: був головою методичної Ради академії та науковим керівником навчально - методичної лабораторії. Ю.М. Барданов в 1978 -1995р.р. - член науково-методичної комісії з опору матеріалів і будівельної механіки Міністерства освіти і науки України.

Карпюк Василь Михайлович, 1955 р.н., доктор технічних наук, професор. В академії перебуває з 1975 року в якості студента, аспіранта, молодшого, а згодом стпаршого наукового співробітника, завідувача науково-дослідної лабораторії, директора курсів підвищення кваліфікації. На кафедрі опору матеріалів працює з 1989 року асистентом, з 1992 року – доцентом, з 2003 року – завідувачем кафедри, а з 2013 року – проректором з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та євроінтеграції. Член Вченої Ради академії та двох спеціалізованих вчених рад при ній по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Дійсний член Академії Будівництва України, Член Українського і Міжнародного Товариств з Механіки Грунтів, Геотехніки та Фундаментобудування.

Карпюк В.М. створив свою наукову школу по вдосконаленню існуючих і розробці нових методів розрахунку складнонапружених стержневих залізобетонних конструкцій, підготував 4 кандидатів наук та понад 30 магістрів. Приймає активну участь у розробці та вдосконаленні державних національних норм проектування. 

Карпюк В.М. є автором і співавтором понад 200 друкованих праць, з них понад 180 наукового (в т.ч. 5 монографій) і 20 (в т.ч. 5 навчальних посібників з грифом МОНУ) науково-методичного характеру. Нагороджений почесними грамотами МОНУ, обласної адміністрації та ради народних депутатів в Одеської області, нагрудним знаком „Відмінник освіти України”.

Приймає активну участь у роботі Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, збереженні та відновленні пам’яток архітектури, історичного та культурного спадку м. Одеси, проектуванні нових будинків та споруд.

А.В. Гришин – д.т.н., професор, завідувач кафедри опору матеріалів з 01.11.09 по березень 2014 року, проректор з наукової роботи ОДАБА, дійсний член Академії будівництва України.

Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць, в тому числі одного навчального посібника і трьох монографій. Нагороджений почесною грамотою МОНУ у 2012 році за керівництво студентською науковою робото у ІІ турі конкурсу студентських наукових робіт. Проректор з наукової роботи академії, член двох спеціалізованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій.

Область наукових інтересів: розв’язання пружнов’язкопластичних контактних задач при дії статичних і динамічних навантажень.Член Вченої ради ОДАБА. З березня 2014 року переведений завідувачем кафедри „Основи і фундаменти”.

Доцент, к.т.н. С.П. Неутов у 1983 р. захистив кандидатську дисертацію "Формування системи "бетон-арматура" та дослідження напружено-деформованого стану в ній", опублікував більше 100 наукових і науково-методичних робіт, 2 методичних посібників з грифом МОН, був членом комісії СЕВ "Доексплуатаційні впливи на залізобетонні конструкції", Науково-координаційної ради з бетону і залізобетону. На протязі багатьох років доц. С.П. Неутов був відповідальним виконавцем наукових розробок з названої тематики. Результати його досліджень представлені на республіканських і міжнародних конференціях, використані у ряді дисертацій. Виконує велику громадську роботу по профсоюзній лінії на кафедрі, в інженерно-будівельному інституті та академії.

Г. О. Кушнарьова – доцент, к.т.н. у 1991 р. захистила кандидатську дисертацію "Несуча здатність і розрахунок залізобетонних балок на вапняковому піску за похилими перерізами при дії багаторазово повторних навантажень". Опублікувала більше 55 наукових і науково-методичних праць. Серед них 3 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України.

Область наукових інтересів: дослідження і розрахунок міцності похилих перерізів залізобетонних конструкцій на карбонатному піску при дії багатократно повторних навантажень. Виконує велику громадську роботу по вихованню студентської молоді на кафедрі та в інституті.

А.В. Ковров – професор, к.т.н. у 2007р. захистив кандидатську дисертацію «Напружено-деформований стан нерозрізних залізобетонних балок». З 2005р. – керівник навчальної частини академії, з 2007р. по 2014 р.– проректор з науково-педагогічної роботи, з 2015 р – ректор академії. Веде активну роботу по підготовці аспірантів і магістрів кафедри. 

Автор біля 60 наукових та науково-методичних праць, в тому числі монографії,  двох навчальних посібників, один з яких з грифом МОН України.

Область наукових інтересів: впровадження чисельно-аналітичного варіанту методу граничних елементів для розрахунку статично-невизначених залізобетонних конструкцій. 

Член-кореспондент Академії будівництва України. Нагороджений медаллю «Відмінник вищої освіти України», почесними грамотами обласного і республіканського рівня. 

С.В. Петраш – доцент, к.т.н., автор біля 40 наукових та науково-методичних праць в тому числі одного навчального посібника з грифом МОН України. 

Область наукових інтересів: вдосконалення методів розрахунку довготривалої деформативності, стійкості та несучої здатності споруд, реконструкція будівель та споруд, питання сейсмостійкості будівель та споруд. Є членом координаційної ради Держбуду України по сейсмостійкому будівництву.

І.Б. Корнеєва – доцент, к.т.н. у 2000 році захистила кандидатську дисертацію ”Розрахунок стержнів, що згинаються, з урахуванням впливу навколишнього середовища”.

Автор біля 40 наукових та методичних праць. 

Область наукових інтересів: наукові розробки, направленні на вивчення впливу несилових факторів на напружено-деформований стан стержневих, площинних та просторових конструкцій при тривалій дії навантаження з урахуванням реологічних властивостей матеріалу.

Відповідальна за проведення І туру олімпіади з опору матеріалів, науково-методичну роботу кафедри.

О.О. Яременко – доцент, к.т.н.

Автор біля 20 наукових праць, серед них трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Область наукових інтересів: напружено-деформований стан пошкоджених куполів та склепінь.

Виховує двох синів та відповідальна за естетичне виховання студентів від кафедри опору матеріалів. 

О.М. Крантовська – доцент, к.т.н. у 2010 році захистила кандидатську дисертацію «Міцність, тріщиностійкість та деформативність приопорних ділянок нерозрізних залізобетонних балок».

Вчений секретар кафедри, відповідальна за ведення звітної документації та проведення рейтингів.

Автор більше 50 наукових та науково-методичних праць, 1 монографії.

Область наукових інтересів: міцність, тріщиностійкість та деформативність стержневих елементів зі складним напруженно-деформованним станом. З 2014 року відкрито керівництво магістрами та аспірантами, працює над докторською дисертацією.

Р.Е. Чайковський – доцент, к.т.н. у 2009 році захистив кандидатську дисертацію «Розрахунок нерозрізних залізобетонних балок та рам на динамічні впливи»

Автор більш ніж 10 наукових статей, 1-го посібника з грифом МОН України, 3-х методичних вказівок.

Область наукових інтересів: впровадження чисельно-аналітичного варіанту методу граничних елементів для розрахунку будівельних конструкцій на динамічні впливи. 

Здійснює зв’язок кафедри з виробництвом, займається проектною діяльністю.

І.А. Столевич – доцент, к.т.н.

Автор біля 50 наукових та науково-методичних праць, рекомендацій, 5-ти технічних умов.

Область наукових інтересів: різноманітні види легких бетонів та конструкції з легких бетонів.

Профорг кафедри, виконує велику громадську роботу в інституті, відповідальний за проведення І етапу олімпіади з опору матеріалів.

Ф. Р. Карпюк – доцент, к.т.н. 

У 2010 році захистив кандидатську дисертацію «Міцність, тріщиностійкість та деформативність приопорних ділянок попередньо напружених таврових залізобетонних елементів». 

Автор більше 10 наукових та науково-методичних праць, 1 монографії.

Область наукових інтересів: напружено-деформований стан попередньо напружених таврових елементів.

Відповідальний за профорієнтаційну роботу кафедри, здійснює її зв’язок з виробництвом. Куратор студентської групи.

М.М. Петров – доцент, к.т.н.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію.

Автор більш ніж 35 наукових статей, 1 монографії.

Область наукових інтересів: напружено-деформований стан приопорних ділянок позацентровано стиснутих і розтягнутих залізобетонних балок, моделювання складного напружено-деформованого стану прогінних залізобетонних елементів.

О.М. Петров – завідувач лабораторії кафедри опору матеріалів.

Автор більш ніж 10 наукових статей. Готує до захисту кандидатську дисертацію про роботу залізобетонних елементів при їх згині з крученням.

Область наукових інтересів: напружено-деформований стан приопорних ділянок стержневих елементів при сумісній дії поперечної сили, згинального та крутного моментів. 

О.В. Ковтуненко – доцент, к.т.н.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Напруженно-деформований стан залізобетонних статично невизначених рамних конструкцій з урахуванням піддатливості вузлів»

Автор більше 10 наукових праць.

Область наукових інтересів: управління напружено-деформованим станом залізобетонних рамних конструкцій.

Стипендіат Кабінету Міністрів України. Куратор студентської групи.

О.С. Неутов – асистент кафедри опору матеріалів.

Автор більше 10 наукових праць, в т.ч. 1 зарубіжної.

Готує до захисту кандидатську дисертацію.

О.П. Кисельова – провідний інженер.

Закінчила Одесьский інженерно-будівельний інститут в 1976 році, за фахом „водопостачання та водовідведення”.

З 1992 року працює на кафедрі опору матеріалів провідним інженером.

А.О. Бондаренко – провідний інженер.

Закінчила Механіко-технологічний факультет Одесьского політехнічного інституту в 1975 році.

Працює в ОДАБА з 1978р. в НДЧ, з 1991 року на кафедрі опору матеріалів.

Н.К.Височан - аспірант.

Автор більше 10 наукових статей.

Тема дисертаційної роботи: „Вплив процессів зведення на напружено-деформований стан багатоповерхових будівель”

О.Е.Чайковський - аспірант.

Автор 5 наукових статей.

Тема дисертаційної роботи: „Напружено-деформованний стан нерозрізних залізобетонних балок при динамічних впливах”

О.М.Коцюрубенко - аспірант.

Автор більше 10 наукових статей.

Тема дисертаційної роботи: „Управління напруженно-деформованним станом несучих систем покриттів цивільних будівель”.

Члени кафедри опору матеріалів постійно підтримують зв'язок з виробництвом, допомагають у випробуваннях матеріалів, проводять консультації та експертизи.

У відповідності до сучасних вимог силами кафедри здійснюється відновлення матеріально-технічної бази, зроблений капітальний ремонт навчальної та науково-дослідної лабораторій, оснащення відповідними приладами та установками.

З 2003 року на кафедрі відновлена ефективна робота студентського наукового товариства, магістратури та аспірантури.

Високий рівень науково-педагогічної та навчальної роботи дозволив вперше за всю історію кафедри організувати та проводити на протязі 2006, 2007, 2008 років завершальні IIі етапи Всеукраїнських олімпіад з опору матеріалів, в яких приймали участь переможці Iх етапів із 114 технічних ВУЗів України. За високу якість та рівень проведених Олімпіад кафедра була нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України у 2008 році.Науково-дослідна лабораторія кафедри опору матеріалів

Навчальна лабораторія кафедри опору матеріалів