Відповідно до Наказу МОНУ № 808 від 09.07.2014
"Про затвердження розподілу обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН, для державних потреб у 2014 році"
обсяг замовлення для ОДАБА на 2014 рік.