Фахові видання

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
   Запрошуємо Вас до співробітництва з фаховими виданнями Одеської державної академії будівництва та архітектури.
   Збірники наукових праць включені до переліку наукових фахових видань України, де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт, наукові роботи вітчизняних і зарубіжних учених, докторантів, аспірантів, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та спеціалістів-практиків у галузі «Будівництва та архітектури».
   Запрошуємо Вас до опублікування Ваших статей і сподіваємося на плідну співпрацю!

ВІСНИК ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

 
ISSN 2415-377Х

Тематики Вісника ОДАБА: Результати наукових і експериментально-теоретичних досліджень у галузі: будівництва та архітектури; будівельних конструкцій; будівельних матеріалів та технологій; гідротехнічного та транспортного будівництва; інженерних мереж та обладнання; основ та фундаментів; технології та організації будівельного виробництва

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Сборник научных трудов «РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» издается в Архитектурно Художественном институте ОГАСА с 1999 года.

В сборник вошли статьи, освещающие актуальные региональные проблемы исследователей в области архитектуры и градостроительства. Ряд статей посвящен теоретическим аспектам архитектуры и градостроительства, реконструкции существующих застройки и дизайна архитектурной среды, а также вопросам архитектурно-художественного образования.

В сборнике публикуются научные статьи преподавателей высших учебных заведений, сотрудников научно – исследовательских и проектных организаций, архитекторов, научных работников и соискателей.

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ АРХИТЕКТУРЫ УКРАИНЫ

Сборник «Проблемы теории и истории архитектуры Украины» был основан А. Б. Раллевым, доктором архитектуры, профессором, заведующим кафедрой основ архитектуры ОГАСА (до 2005 г.), членом-корреспондентом Украинской академии архитектуры, действительным членом Украинского комитета ICOMOS. Сборник включает научные труды ученых, аспирантов и преподавателей Архитектурно-художественного института ОГАСА, высших учебных заведений Украины и стран ближнего зарубежья. Выходит с 2000 года.

СОВРЕМЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ МЕТАЛЛА И ДРЕВЕСИНЫ

Сборник научных трудов «Современные строительные конструкции из металла и древесины» издается кафедрой металлических, деревянных и пластмассовых конструкций, которая входит в состав инженерно-строительного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры.