Кафедра "МІСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ГОСПОДАРСТВА"

 

Спеціальність "Міське будівництво та господарство” була відкрита в 2000 році в зв’язку з високим попитом на фахівців з ремонту, реконструкції та утримання житлового фонду, оптимізації міського середовища, що вкрай актуально для міст України і, в тому числі, для Одеси.

Керш Володимир Яковлевич
Завідувач кафедрою МБГ, к.т.н., професор

В січні 2003 року була створена кафедра міського будівництва та господарства (МБГ), як випускаюча за фахом. 

Цікава і необхідна професія, універсальність знань, гарні перспективи працевлаштування випускників – це основні фактори, що підвищують престиж спеціальності МБГ.

Усього на кафедрі за цей час було підготовлено на стаціонарі 567 бакалаврів, 420 спеціалістів і 57 магістрів, на заочній формі навчання – 356 бакалаврів і 197 спеціалістів.

Наші випускники успішно працюють на керівних посадах у житлово-комунальному комплексі та органах міського управління, проектних інститутах, будівельних організаціях, займаються власними бізнес-проектами, продовжують навчання в аспірантурі на кафедрі МБГ, працюють на інших кафедрах академії, це прекрасні фахівці для керівних посад в об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

 
 
Основні наукові напрямки кафедри МБГ:

1. Розробка концептуальних рішень при реконструкції міських територій і об’єктів ЖКГ.
2. Термомодернізація житлових і громадських будівель і споруд.
3. Енергоефективні матеріали і технології у міському будівництві. 
4. Дослідження транспортних потоків міста, дорожніх умов.
5. Механохімічна активація і інтенсифікація процесів структуроутворення композиційних будівельних матеріалів.

На кафедрі ведеться робота по підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 12 співробітників кафедри захистили дисертаційні роботи на звання кандидата технічних наук.

Щорічно з 2009 р. на базі кафедри проводиться міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективні технології в міському будівництві та господарстві», в якій беруть участь вчені, аспіранти профільних кафедр ВНЗ України, Німеччини, Польщі та Молдови, а також будівельних, комунальних та проектних організацій. Матеріали конференцій надруковані в 8 науково-технічних збірниках.

Всього викладачами кафедри отримано 7 патентів. 9 викладачів кафедри здобули сертифікат по міжнародним вимогам з енергетичного менеджменту і енергоефективності.

Кафедра є ініціатором організації курсів по підготовці керівників ОСББ міста Одеси. На даний час підготовлено більше 200 кваліфікованих випускників і ця робота продовжується. 

З 2017р. ведеться набір слухачів, бажаючих отримати другу вищу освіту ступеня магістр зі спеціалізації "Міське будівництво та господарство”.

Високий науково-практичний потенціал викладачів і рівень підготовки студентів спеціальності МБГ є підставою для широкого залучення їх до участі в загальноміських програмах з моніторингу технічного стану житлових і громадських будівель, доріг та інженерних комунікацій міста, наукового обґрунтування їх ефективного обслуговування, реконструкції та ремонту.


Всю додаткову інформацію можна отримати на сайті кафедри за цим посиланням.