ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
В АКАДЕМІЇ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ТАКИМИ НАПРЯМАМИ:
Денна форма навчання:

"Архітектура"
1. Архітектура будівель та споруд
2. Дизайн архітектурного середовища
"Геодезія, картографія та землеустрій"
3. Геодезія, картографія та землеустрій
"Маркетинг"
4. Маркетинг
"Менеджмент"
5. Менеджмент
"Образотворче мистецтво"
6. Образотворче мистецтво
"Управління проектами" (на базі ОКР "Бакалавр")
7. Управління проектами
Денна і заочна форми навчання:

"Будівництво"
8. Промислове і цивільне будівництво
9. Гідротехнічне будівництво
10. Міське будівництво та господарство
11. Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
12. Автомобільні дороги та аеродроми
13. Теплогазопостачання і вентиляція
"Гідротехніка (Водні ресурси)"
14. Водопостачання та водовідведення
15. Гідромеліорація
"Економіка підприємства"
16. Економіка підприємства
 
Переподготовка специалистов (получение второго высшего образования) по специальностям и специализациям

1. Промышленное и гражданское строительство
2. Экспертиза и управление недвижимостью (специализация ПГС)
3. Организация и управление строительным процессом (специализация ПГС)
4. Экономика предприятия
5. Теплогазоснабжение и вентиляция
6. Водоснабжение и водоотведение
СРОК ОБУЧЕНИЯ — 2 ГОДА; ФОРМА ОБУЧЕНИЯ — ЗАОЧНАЯ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Навчання за перерахованими вище напрямами ведеться у 4-х інститутах:
- Архітектурно-художньому;
- Будівельно-технологічному;
- Інженерно-будівельному;
- Інженерно-екологічних систем,
та на 4-х факультетах:
-Енергетичного та водогосподарського будівництва;
- Економіки і управління у будівництві;
- Конструювання в промисловому та цивільному будівництві;
- Будівництва (заочної форми навчання).
У центрі до академічної освіти працюють підготовчі курси (вечірні та заочні), а також
підготовче відділення (денна форма навчання) для бажаючих відновити знання з основних предметів
шкільної програми (українська мова та література, математика, креслення, малюнок, живопис).
Особи, які одержали диплом молодшого спеціаліста відповідного напряму підготовки, проходять
навчання за скороченим терміном.
Усім зарахованим до академії юнакам надається відстрочка від призову на дійсну військову службу.
Усі студенти, що зараховані на перший курс денної форми навчання та мають потребу в житлі,
забезпечуються гуртожитком.
Після закінчення 4-го курсу студенти одержують диплом бакалавра за одним з напрямів і можуть
продовжувати навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра.
В академії функціонує аспірантура.
На старших курсах передбачається спеціалізація з найбільш актуальних і перспективних напрямків:
- теорія та історія архітектури;
- реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів;
- оцінка технічного стану будівель і споруд, методи їх обстеження;
- економіка і управління нерухомістю;
- проектування будівельних конструкцій, будівель і споруд ;
- організація інвестиційної діяльності у будівництві;
- комп'ютерні технології проектування гідротехнічних споруд;
- комп'ютерні методи в матеріалознавстві;
- реконструкція та утримування міської забудови;
- міський транспорт та шляхи сполучення;
- реконструкція автомобільних доріг і аеродромів;
- опалення, вентиляція та кондиціонування повітря;
- енергозберігаючі технології в системах теплопостачання, вентиляції та кондиціювання;
- спорудження та обладнання водопостачання і водовідведення;
- комп'ютерні технології інженерних мереж водопостачання і водовідведення;
- експлуатація, ремонт і реконструкція гідротехнічних об'єктів водного господарства.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ

До комплекту документів для подання в приймальну комісію входять:
1. Заява в установленій формі;
2. Документ про освіту в оригіналі або його копія, завірена в установленому порядку;
3. Медична довідка за формою 086-о (оригінал, або копія);
4. Шість фотокарток, розміром 3х4 см;
5. Копія довідки з ідентифікаційним номером;
6. Сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (оригінал або копія) – для вступників,
що вступають на базі повної загальної середньої освіти;
Додаткові документи пред'являються особисто.
- Паспорт або свідоцтво про народження для осіб молодше 16 років.
- Військовий квиток (або приписне свідоцтво).