Правила прийому

до Одеської державної академії будівництва та архітектури

в 2018 році


28 грудня 2017 року Вченою радою Академії затверджені

Правила прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2018 році [896,13 Kb] (cкачиваний: 565)
 
Положення про приймальну комісію.pdf [183,74 Kb] (cкачиваний: 328) 
Положення про апеляційну комісію.pdf [109,63 Kb] (cкачиваний: 296)
 
Інформація про обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою
розміщується в розділі "Матеріали вступної кампанії 2018" 
 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ДОНБАСУ ТА КРИМУ

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до вищих навчальних закладів України для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти в 2017 році

Інформаційні матеріали до вступу 2017 року.pdf [439,19 Kb] (cкачиваний: 475)
Зведена таблиця спеціальних умов.pdf [462,07 Kb] (cкачиваний: 223)
Додатки.pdf [5,7 Mb] (cкачиваний: 214) 

Конкурсні предмети на відкриті (бюджетні) конкурсні пропозиції
та формування конкурсного балу при вступі
до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2018 році
на базі повної загальної середньої освіти

 Спеціальності Академії:

Будівництво та цивільна інженерія     та    Галузеве машинобудування

Геодезія та землеустрій

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Маркетинг та Менеджмент

 

Інформаційні системи та технології 

 

Архітектура та містобудування

 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали вступної кампанії 2017

Правила прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури

в 2017 році
 

Увага!
 
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2017 року №945 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року за №813/30681 "Про затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році" та на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України від 06 липня 2017 року №986 "Про внесення змін до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2016 року №667" 11 липня 2017 року Вченої радою академії затверджені зміни до правил прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2017 році
 
Зміни до Правил прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2017 році.pdf [188,05 Kb] (cкачиваний: 338)

На підставі наказу МОН України від 24 квітня 2017 року № 637 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за № 646/30514 Вченою радою Академії 22 червня 2017 року затверджені зміни до Правил прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2017 році
 
Правила прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2017 році (зі змінами та доповненнями).pdf [1,36 Mb] (cкачиваний: 1443)

 


Наказ про відкриття докторантури.pdf [123,5 Kb] (cкачиваний: 31)

 Правила прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2017 році.pdf [529,06 Kb] (cкачиваний: 2253)

Додаток 4. Інформаційні таблиці до Правил прийому.pdf [851,7 Kb] (cкачиваний: 944)

Додаток до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури і докторантури в 2017 році.pdf [211,71 Kb] (cкачиваний: 34)

 

 
Інформаційні матеріали до вступу 2017 року.pdf [439,19 Kb] (cкачиваний: 475)
Зведена таблиця спеціальних умов Б 06-17 - 2.pdf [462,07 Kb] (cкачиваний: 223)
Додатки 2017 року.pdf [5,7 Mb] (cкачиваний: 214) 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЖИТЕЛІВ ДОНБАСУ ТА КРИМУ


Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році 

 

Положення про приймальну комісію.pdf [183,74 Kb] (cкачиваний: 328) 

Наказ про створення приймальної комісії.pdf [682,57 Kb] (cкачиваний: 106)

Положення про апеляційну комісію.pdf [109,63 Kb] (cкачиваний: 296)

 

 

 
 
 
 
 
Матеріали вступної кампанії 2016

Увага!

На підставі наказу МОН України від 06 червня 2016 року № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 червня 2016 року за № 860/28990 Вченою радою Академії 30 червня 2016 року внесені зміни до Правил прийому до Одеської державної академії будівництва та архітектури в 2016 році та до Положення про Приймальну комісію


Змiни №2 до Правил прийому 2016.pdf [240,96 Kb] (cкачиваний: 114)
 
На підставі листів Міністерства освіти і науки України від 21.12.1015 №1/9-612
«Щодо заповнення інформаційних таблиць до Правил прийому до вищого
навчального закладу у 2016 році» та від 22.12.2015 №1/9-615 «Щодо нарахування
конкурсного бала вступникам на навчання до вищих навчальних закладів України у
2016 році» внесено зміни до Правил прийому до Одеської державної академії
будівництва та архітектури в 2016 році.
 
Правила прийому в 2016 році.pdf [993,86 Kb] (cкачиваний: 2206)
Правила прийому до аспірантури в 2016 році.pdf [293,12 Kb] (cкачиваний: 189)
Положення про приймальну комісію.pdf [582,66 Kb] (cкачиваний: 252)
 

 

 

 


Матеріали вступної кампанії 2015

 

Правила прийому

до Одеської державної академії будівництва та архітектури

в 2015 році

Правила прийому  2015 р. зі змінами
Правила прийому 2015р. зі змінами.PDF [234,34 Kb] (cкачиваний: 1129)
Зміни до Правил прийому від 06.07.2015 року
Зміни 3.PDF [162,58 Kb] (cкачиваний: 252)
Зміни до Правил прийому від 30.01.2015 року
Зміни 1.PDF [428,03 Kb] (cкачиваний: 633)
Зміни 2.PDF [519,19 Kb] (cкачиваний: 367)

Правила прийому 2015.PDF [348,45 Kb] (cкачиваний: 1866)

Додаток 1. Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (зі змінами).PDF [175,94 Kb] (cкачиваний: 257)

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю.PDF [161,89 Kb] (cкачиваний: 669)

Додаток 3. Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (зі змінами).PDF [166,83 Kb] (cкачиваний: 559)

Додаток 4. Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю (зі змінами).PDF [164,75 Kb] (cкачиваний: 52)

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) (зі змінами).PDF [113,35 Kb] (cкачиваний: 627)

Додаток 6.1. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації.PDF [163,74 Kb] (cкачиваний: 155)

Додаток 6.2. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 10 балів за результатами підсумкової атестації.PDF [169,47 Kb] (cкачиваний: 148)

Додаток 7. Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів.PDF [169,33 Kb] (cкачиваний: 286)

Додаток 8. Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали.PDF [151,63 Kb] (cкачиваний: 552)

Додаток 9. Показники рейтингу вступника  для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра.PDF [195,16 Kb] (cкачиваний: 420)

Додаток 10. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі .PDF [207,94 Kb] (cкачиваний: 443)

Додаток 11. Перелік секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі в Академію для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам.PDF [261,6 Kb] (cкачиваний: 194) 


Вступна капманія 2014...

 

Увага!

Відповідно до наказу МОНУ № 553 від 07.05.2014р. внесено погоджені зміни до

Правил прийому в Одеську державну академію будівництва та архітектури в 2014 році

Змiни до Правил прийому.PDF [327,88 Kb] (cкачиваний: 402)

 Строки прийому заяв і документів, вступних випробуваннь, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти.

 

 Строки прийому заяв і документів, вступних випробуваннь, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.


 

Правила прийому в Одеську державну академію будівництва та архітектури у 2014 році.pdf [282,25 Kb] (cкачиваний: 1113)

Додаток_1.pdf [276,44 Kb] (cкачиваний: 1724)
Додаток_2.pdf [163,05 Kb] (cкачиваний: 952)
Додаток_3.pdf [384,68 Kb] (cкачиваний: 1009)
Додаток_4.pdf [223,28 Kb] (cкачиваний: 755)
Додаток_5.pdf [231,17 Kb] (cкачиваний: 842)
Додаток_6_1.pdf [163,1 Kb] (cкачиваний: 577)
Додаток_6_2.pdf [167,04 Kb] (cкачиваний: 536)
Dodatok_78.pdf [260,61 Kb] (cкачиваний: 644)
Додаток_9_2014.pdf [204,63 Kb] (cкачиваний: 628)
Додаток_10.pdf [255,14 Kb] (cкачиваний: 631)


Провадження освітньої діяльності у Одеській державній академії будівництва та архітектури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – серія АE № 285512, дата отримання 08.11.2013 р., термін дії ліцензії до 01.07.2018 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеської державної академії будівництва та архітектури (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

І. Загальні положення

1.1. Одеська державна академія будівництва та архітектури (далі – Академія) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) галузей знань відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2. До Одеської державної академії будівництва та архітектури приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

1.3. Прийом до Одеської державної академії будівництва та архітектури на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Академією гарантовано надання місць у гуртожитках для вступників, які цього потребують під час вступу.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (додаток 4).

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб (див. додаток 4).

2.4. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (див. додаток 3).

2.5. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до правил прийому в академію.

Прийом здійснюється за умови надання результатів тестів з предметів або здачі вступних випробувань в Академії, що відповідають конкурсним предметам обраного напряму підготовки відповідно до Додатка 5 Правил прийому предметами. а також доздачі академічної різниці в навчальних планах дисциплін.

Для зазначених осіб конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікату Зовнішнього оцінювання з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього балу документу (додатку до документу) про базову або повну вищу освіту, які переводяться у 200-у шкалу таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12», а далі за Додатком 8 Правил прийому до Академії.

Сертифікати Зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковими, крім випадків, передбачених пп. 5.7 - 5.10 розділу V цих Правил.

Для осіб, що мають базову (повну) вищу освіту напрям (спеціальність) які є спорідненими обраному напряму (спеціальності) для конкурсного відбору використовуються бали фахового вступного випробування, а також проводиться доздача академічної різниці в навчальних планах дисциплін.

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводяться на основі фахових дисциплін і оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Фахові вступні випробування для даної категорії вступників проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями.

Особи, які успішно склали фахові вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно конкурсного бала. Конкурсний бал складається із суми: балу фахового вступного випробування;середнього балу додатку до диплому раніше здобутого напряму (спеціальності).

2.6. Одеська державна академія будівництва та архітектури здійснює прийом на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 245 від 15 липня 1996 року.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Одеській державній академії будівництва та архітектури здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;

- за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

- за ваучерами;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії: щодня з 9.00 до 17.00, субота – з 9.00 до 13.00, неділя – вихідний (крім пп.4.2; 4.3), в термін проведення вступної кампанії 2014 року згідно затвердженого графіку роботи приймальної комісії, що оприлюднюється на інформаційних стендах та web-сайті Академії (www.ogasa.org.ua).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

1

2

3

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати творчі конкурси, що проводить Академія

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

_

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Академія

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

не пізніше12.00 години

31 липня 2014 року

не пізніше12.00 години

31 липня 2014 року

Строки проведення Академією вступних випробувань

21 - 31 липня

2014 року

21 - 31 липня 2014 року

Строки проведення Академією творчих конкурсів (три сесії)

11 - 31 липня

2014 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години 1 серпня 2014 року

не пізніше 12.00 години 1 серпня 2014 року

Строки вибору вступниками місця навчання

перший – закінчується о 18.00 годині 4 серпня 2014 року;

другий – закінчується о 18.00 годині 7 серпня 2014 року;

третій – закінчується о 18.00 годині 11 серпня 2014 року

перший – закінчується о 18.00 годині 4 серпня 2014 року;

другий – закінчується о 18.00 годині 7 серпня 2014 року;

третій – закінчується о 18.00 годині 11 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників:

- за державним замовленням

не пізніше 15.00 години 12 серпня;

- за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 26 серпня

- за державним замовленням - до 15.00 години12 серпня;

- за кошти фізичних та

юридичних осіб

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 26 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводяться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині

19 липня 2014 року

Строки проведення академією вступних випробувань та творчих конкурсів

21 - 31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

рейтинговий список – не пізніше 12.00 години 1 серпня 2014 року

Строки вибору вступниками місця навчання

перший – закінчується о 18.00 годині 4 серпня 2014 року;

другий – закінчується о 18.00 годині 7 серпня 2014 року;

третій – закінчується о 18.00 годині 11 серпня 2014 року

Строки оновлення списків рекомендованих до зарахування за державним замовленням

перший – 5 серпня о 12.00 годині;

другий – 8 серпня о 12.00 годині

Терміни зарахування вступників:

- за державним замовленням – не пізніше

15.00 години 12 серпня 2014 року;

- за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки, але не пізніше 26 серпня 2014 року

4.4. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить Одеська державна академія будівництва та архітектури, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та магістра проводяться в такі строки:

- на спеціальності „Архітектура будівель і споруд”, «Містобудування» та „Дизайн архітектурного середовища” прийом документів проводиться з 8 січня до 31 січня 2014 року, фахові вступні випробування з 3 лютого по 12 лютого 2014 року, зарахування – до 14 лютого 2014 року;

- на інші спеціальності на денну форму навчання (та на заочну зі спеціальності „Економіка підприємства”) прийом документів проводиться з 1 липня до 19 липня 2014 року, фахові вступні випробування з 21 липня до 31 липня 2014 року, зарахування за державним замовленням – 12 серпня 2014 року; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 26 серпня 2014 року;

- на заочну форму прийом документів проводиться з 8 січня до 31 січня 2014 року, фахові вступні випробування з 3 лютого по 12 лютого, зарахування – до 14 лютого 2014 року.

V. Порядок прийому заяв та документів для вступу до академії

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Академії в паперовому або в електронному вигляді. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Академії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. Вступник може подати заяву в паперовій або електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (три спеціальності) у кожному з них. Заяви до академії на певний напрям підготовки (спеціальність) на різні форми навчання подаються вступником окремо, але вважаються фактом подання однієї заяви.

Факт кожного подання заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано академією на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки, під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.

5.3. У заяві вступники зазначають напрям ( у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.4. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство»), військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

· документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • медичну довідку за формою 086-о 2014 року (оригінал).

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.5. До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

· документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

· ідентифікаційний код (копія);

  • медичну довідку за формою 086-о 2014 року (оригінал або її копію);
  • військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);
  • шість кольорових фотокарток розміром 3´4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.6. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2014 році або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012, або 2013 рік .

5.7. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Академії, або в порядку установленому законодавством. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.8. Вступники, зазначені у розділі VІІ цих Правил подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Академії.

5.9 Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, визначених цими Умовами та правилами прийому до вищих навчальних закладів.

5.10. Заява в електронній формі (див. додаток 9) подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Академії згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Академії, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року за №1510.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, до участі в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим п. 6.1 розділу VI).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної державної електронної бази з питань освіти про недостовірність інформації, поданої вступником, до академії, є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту (обчислює в разі відсутності), результат якої затверджується рішенням приймальної комісії і вноситься до Єдиної бази.

5.13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань), але не пізніше 31 липня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Академії.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

5.16. Приймальна комісія Академії, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Академії допускає до участі у конкурсному відборі вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів Зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів дивись додаток 5), з кількістю балів не нижче 124 – з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 – з профільних конкурсних предметів.

Академія за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених Правилами прийому до академії, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, що зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, що наведений у додатку 5. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет, із зазначених у додатку 5, обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений у додатку 5.

Один з конкурсних предметів визначається як профільний (див. додаток 5).

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікату з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього балу документу (додатку до документу) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Правилами прийому до Академії (п.10.6, п. 10.7). При цьому середній бал документу про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин балу і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 8 до цих Правил та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документу про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-ти бальною шкалою, вираховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведену у додатку 8 цих Правил.

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів Зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пп. 7.1 - 7.2 розділу VII цих Правил.

6.5. Відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ цих Правил для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії.

Відповідно до пунктів 2.2 - 2.4 розділу ІІ цих Правил для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.7. Для вступників на напрями підготовки «Архітектура» та «Образотворче мистецтво» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр творчий конкурс проводиться у три сесії. Результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою, окремо за кожну сесію творчого конкурсу.

6.8. Програми вступних випробувань та творчих конкурсів розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань та творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних екзаменів та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті Академії.

При складанні творчого конкурсу для вступу на напрям «Архітектура» абітурієнт виконує завдання з наступних сесій:

І – рисунок – модель архітектурної деталі (гіпсова капітель);

ІІ – рисунок – класична скульптурна модель (антична гіпсова голова);

ІІІ – композиція з геометричних фігур.

Роботи виконуються олівцем.

При складанні творчого конкурсу для вступу на напрям «Образотворче мистецтво» абітурієнт виконує завдання з наступних сесій:

І – рисунок – класична скульптурна модель (гіпсова голова), робота виконується графітним олівцем;

ІІ – живопис – натюрморт з гіпсовою головою, робота виконується акварельними фарбами;

ІІІ – композиція – людина в інтер’єрі (1-3 фігурна), робота виконується акварельними фарбами або гуашшю.

6.9. Для конкурсного відбору осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовуються бали фахового вступного випробування.

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра проводяться на основі фахових дисциплін, розділи яких виносяться на державну атестацію освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Фахові вступні випробування для даної категорії вступників проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями (крім напрямів «Архітектура» та «Образотворче мистецтво»).

При складанні фахового вступного випробування, при вступі на напрям «Архітектура», абітурієнт виконує завдання з архітектурної композиції. Робота виконується олівцем.

При складанні фахового вступного випробування, при вступі на напрям «Образотворче мистецтво», абітурієнт виконує завдання – натюрморт з гіпсовою головою. Робота виконується акварельними фарбами.

Особи, які успішно склали фахові вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідно конкурсного бала.

Конкурсний бал складається із суми:

- балу фахового вступного випробування;

- середнього балу додатку до диплому молодшого спеціаліста спорідненого напряму підготовки.

6.10. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним Правилами прийому до Академії та вноситься до Єдиної бази.

6.11. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного випробування з іноземної мови.

6.12. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра, на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста), абітурієнти складають фахові вступні випробування.

Фахові вступні випробування проводяться на основі фахових дисциплін освітньо-професійних програм підготовки бакалавра і оцінюються за п’ятибальною шкалою. Фахові вступні випробування для даної категорії вступників на всі спеціальності (крім спеціальності «Образотворче мистецтво») проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями.

Фахові вступні випробування при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності "Образотворче мистецтво” проводяться у вигляді творчого фахового випробування. Абітурієнти виконують завдання: композиція за вільною темою. Робота виконується у техніці за вибором абітурієнта. Вступник повинен обґрунтувати вибір теми, використовувані засоби, композиційні прийоми з використанням професійної термінології.

Особи, які успішно склали фахові вступні випробування, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра відповідно конкурсного бала.

Конкурсний бал складається із суми:

- балу фахового вступного випробування;

- балу вступного випробування з іноземної мови (для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра);

- середнього балу додатку до диплому бакалавра (спеціаліста) спорідненого напряму підготовки;

- оцінки державної атестації за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (спеціаліста) (за наявності декількох оцінок береться середнє значення);

- показника рейтингу вступника (див. додаток 7).

6.13. Програми фахових вступних випробувань розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.14. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.15. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування та творчі конкурси у визначений за розкладом час або особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.16. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія Академії, склад та порядок роботи якої затверджується ректором.

6.17. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

6.18. Результати вступних екзаменів (творчих конкурсів, фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом XIX цих Правил.

VII. Участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів

на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Академії в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

- громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом – при вступі на заочну форму навчання;

- особи, які мають захворювання, що зазначені у переліку захворювань, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого .2008 року № 124/95, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880.

7.2. Категорії осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі мають за власним вибором:

- особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди);

- особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше;

- особи з числа громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Вибір здійснюється вступником під час подання документів.

VIII. Цільовий прийом до Академії

8.1. Цільовий прийом до Академії організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

8.2. Особи, які вступають до Академії на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

8.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків від обсягу державного замовлення на напрям, але не менше одного місця.

8.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

8.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

IX. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до Академії особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право.

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

9.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому.

X. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до Академії за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво»;
  • історія – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «мистецтво».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 10 Правил прийому.

10.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті. Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 10 до цих Правил.

10.4. Положення пунктів 10.1 – 10.3 цього розділу, поширюються на осіб, які мають найкращі інтелектуальні досягнення за рішенням Експертної ради для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, прийнятим відповідно до Положення про Експертну раду для визначення найкращих інтелектуальних досягнень дітей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2013 року № 1236, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1596/24128, та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 квітня 2013 року № 467 «Про започаткування у 2013 році Програми Президента України для найталановитіших дітей «Інтелектуальне майбутнє України», учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

10.4. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення – 70 балів;

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

10.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили один із підрозділів Центру доакадемічної освіти (підготовчі курси, підготовчі відділення) Академії, додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Таким правом користуються абітурієнти, що подають документи на основі повної загальної середньої освіти для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки (див. додаток 6). Підсумкова атестація проводиться в письмовій формі за тестовими технологіями з відповідних загальноосвітніх конкурсних предметів, визначених переліком додатка 5.

Оцінка за підсумкову атестацію виставляється за 12-бальною шкалою. Додаткові бали вираховуються за такими критеріями оцінювання: при середньому балі підсумкової атестації – 11…12 нараховується «20» балів; 9…10 – «18»; 6…8 – «15»; 3…5 – «10»; 1…2 – «0» балів (не атестований).

10.6. Норма, визначена п. 10.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення довузівської підготовки, які мають ліцензію на здійснення підготовки до Академії, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

10.7. Кількість додаткових балів, визначених п. 10.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюються приймальною комісією Академії до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

XI. Зарахування поза конкурсом

11.1. Поза конкурсом зараховуються:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2008 року № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»).

11.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 11.1 цього розділу, встановлюється приймальною комісією Академії за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і становить не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Академії, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

11.3. Вступники, які належать до категорій, зазначених у п.11.1, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, відповідно до конкурсного балу.

XII. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до академії мають:

- особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

- особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2007 року № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти.

12.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1 цього розділу.

XIII. Формування та оприлюднення списку вступників,

рекомендованих до зарахування

13.1. Список вступників, які вступають на умовах цільового прийому, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування категорій вступників, визначених у розділах, Х, ХI, ХIІ, цих Правил.

13.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

- вступники, рекомендовані до зарахування поза конкурсом;

- вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому;

- вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

- учасники міжнародних олімпіад;

- вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

13.3. У межах кожної зазначеної в пункті 13.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

- за конкурсним балом від більшого до меншого;

- з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

13.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;

- конкурсний бал вступника;

- наявність підстав для вступу поза конкурсом;

- наявність підстав до зарахування на місця цільового прийому;

- наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;

- наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;

- наявність права на першочергове зарахування.

13.5. Рейтингові списки вступників формуються приймальною комісією з Єдиної державної електронної бази з питань освіти та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії (в межах ліцензованого обсягу) та веб-сайті Академії (усіх вступників) із зазначенням категорій списку.

XIV. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений пунктом 4.2, 4.3 та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХІІІ, відповідно конкурсного балу вступника від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється приймальною комісією в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у пункті 4.2, 4.3 цих Правил.

14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Академії.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті Академії.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до Академії.

XV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного пунктом 4.2, 4.3 розділу IV цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів передбачених Правилами прийому до Академії, до приймальної комісії Академії. Особи, які подали заяви в електронній формі зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

15.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

15.3. Особи, які в установлений строк пп. 4.2, 4.3 не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

XVI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

16.1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 15.1.

16.2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами, до приймальної (відбіркової) комісії Академії і надає рекомендації вступникам наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних і юридичних осіб.

16.3. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб з числа тих, яким було відкликано рекомендацію до зарахування рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії Академії.

16.4. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно пункту 15.1 цих Правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється, згідно з договором, укладеним сторонами.

16.5. При одночасному навчанні за кількома формами (окрім двох денних) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб у Вищому навчальному закладі зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали цих документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали цих документів.

XVII. Наказ про зарахування

17.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Академії у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в пунктах 4.2, 4.3 цих Правил.

17.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 20.5 цих Правил.

Вступники можуть бути відраховані з Академії за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому числі, з іншого напряму підготовки (спеціальності) Академії, за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність).

17.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 15.1 цих Умов.

17.4. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Академією квоти.

XVIII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства

18.1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05 серпня 1998 року № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів». Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України, в межах обсягів державного замовлення.

18.2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Академії за напрямами підготовки галузей знань «мистецтво», користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

18.3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також яким надано статус біженця, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

18.4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до Академії за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому до Академії для вступу на напрям підготовки (спеціальність), у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств або дипломатичних установ України за кордоном.

18.5. Строки виконання умов для зарахування іноземців, які вступають відповідно до доведених Академії квот, а також які вступають на підставі договорів, укладених Академією з юридичними та фізичними особами, встановлюються приймальною комісією, але не пізніше 15 листопада 2014 року.

18.6. При вступі до Академії на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Академією як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

18.7. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця в Україні, приймаються до Академії у порядку, передбаченому для громадян України.

18.8. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання та закордонні українці, приймаються до Академії за вступними екзаменами, передбаченими Правилами прийому, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

18.9. Одеська державна академія будівництва та архітектури приймає іноземців на навчання згідно ліцензії на провадження освітянської діяльності. Підготовка іноземних громадян здійснюється за всіма акредитованими напрямами (спеціальностями).

До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн (дальнє та близьке зарубіжжя) незалежно від їх расової ознаки, статі, мови та відношення до релігії, інших переконань, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання та інших ознак.

Прийом громадян зарубіжних країн до Академії здійснюється:

- на підставі міжурядових угод, зовнішньоекономічних угод та планів культурної та наукової співпраці між Україною та зарубіжними країнами, Академією та ВНЗ-партнерами зарубіжних країн, загальнодержавних програм;

- за контрактами з фізичними та юридичними суб'єктами, які уклала Академія у особі ректора.

До Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які мають освіту, що відповідає рівню повної загальної середньої освіти України або відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

На навчання до Академії приймаються громадяни зарубіжних країн, які не мають протипоказань для проживання в кліматичних умовах України і навчання за фахом.

Громадяни зарубіжних країн – кандидати на навчання в Академії, повинні подати такі документи:

- копію документа про освіту з переліком вивчених предметів і отриманими на іспитах оцінками, яку завірив нотаріус;

- медичний сертифікат про стан здоров'я, який підтверджує відсутність захворювання на СНІД, а також можливість навчання в кліматичних умовах України, який завірено офіційним закладом охорони здоров'я на батьківщині громадянина;

- анкету встановленого зразку;

- копію документа про народження, завірену нотаріусом;

- страховий поліс, який забезпечує надання екстреної медичної допомоги;

- 10 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

- зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року;

- свідоцтво про закінчення підготовчого відділення в Україні встановленого зразку для іноземних громадян дальнього зарубіжжя.

Зазначені документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку.

За рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, наказ № 1/9-400 від 04.06.2013 року, з метою збереження контингенту іноземних громадян, які закінчили Підготовчий факультет чи отримали освіти певного кваліфікаційного рівня, академія здійснює їх зарахування у строки, які встановлені законодавством щодо безперервності їх реєстрації в органах ДМС (5-10 календарних днів з дати підписання наказу про відрахування з попереднього рівня навчання).

Іноземці зараховуються до Академії за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору.

Прийом заяв та документів для іноземних громадян здійснюється з 01.06.2014 року до 13.11.2014 року.

Зарахування до Академії здійснюється з 01.07.2014 року до 15.11.2014 року на підставі укладених договорів та за результатами співбесіди.

XIX. Зарахування до Академії на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

19.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять та/або не виконали умов контракту протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 17.2 та 17.3 цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 18.00 години 17 вересня 2014 року.

19.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних іспитах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

XX. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Академії

20.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу. Правилами прийому до Академії може бути визначено порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.

20.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

20.3 Академія зобов’язана створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Академії не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

20.4. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

20.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування студента.

20.6. Інформування громадськості про подання заяв щодо вступу до Академії здійснюється інформаційними системами на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів VIII-ХІI цих Правил.

Відповідальний секретар приймальної комісії А.П. ТкалічПравила прийому в Одеську державну академію будівництва та архітектури у 2014 році.pdf [282,25 Kb] (cкачиваний: 1113)
Додаток_1.pdf [276,44 Kb] (cкачиваний: 1724)
Додаток_2.pdf [163,05 Kb] (cкачиваний: 952)
Додаток_3.pdf [384,68 Kb] (cкачиваний: 1009)
Додаток_4.pdf [223,28 Kb] (cкачиваний: 755)
Додаток_5.pdf [231,17 Kb] (cкачиваний: 842)
Додаток_6_1.pdf [163,1 Kb] (cкачиваний: 577)
Додаток_6_2.pdf [167,04 Kb] (cкачиваний: 536)
Dodatok_78.pdf [260,61 Kb] (cкачиваний: 644)
Додаток_9_2014.pdf [204,63 Kb] (cкачиваний: 628)
Додаток_10.pdf [255,14 Kb] (cкачиваний: 631)