Одеська державна академія будівництва та архітектури

Оголошує набір на підготовку фахівців

за наступними спеціальностями для отримання ступенів вищої освіти
"Бакалавр" та "Магістр" та освітньо кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" 

 

Інститути та факультети Академії

Спеціальності підготовки

Спеціалізації підготовки

 

АРХІТЕКТУРНО-

ХУДОЖНІЙ

ІНСТИТУТ

 

тел.: 723-23-62

          729-85-75

Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

Дизайн архітектурного середовища

Містобудування

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

 

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ

 

тел.: 733-37-53

          729-85-86

Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

 

ІНЖЕНЕРНО-

БУДІВЕЛЬНИЙ

ІНСТИТУТ

 

тел.:  732-27-30

           729-85-32

Будівництво та цивільна інженерія

Мости і транспортні тунелі

Промислове і цивільне

будівництво

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 

(тільки ступень вищої освіти "Магістр")

Комп’ютерна механіка

Біомеханіка

 

ІНСТИТУТ

ІНЖЕНЕРНО-

ЕКОЛОГІЧНИХ

СИСТЕМ

 

тел.: 723-29-83

         729-85-61

Будівництво та цивільна інженерія

Водопостачання та водовідведення

Теплогазопостачання і вентиляція

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

 

 

ФАКУЛЬТЕТ

ГІДРОТЕХНІЧНОГО 

ТА ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

 

тел.:723-23-85

        729-85-82

Будівництво та цивільна інженерія

Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи

Гідротехнічне будівництво

Водогосподарське та природоохоронне будівництво
Організація технічного нагляду у будівництві

Гідромеліорація

Галузеве машинобудування

Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту

 

ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОНОМІКИ

ТА УПРАВЛІННЯ

В БУДІВНИЦТВІ

 

тел. : 723-24-25

          729-86-42

Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

Геодезія

Маркетинг

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

Управління проектами

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка будівельного підприємства

Експертиза і управління нерухомістю

 

Якщо є бажання навчатись в престижному навчальному закладі,
бути серед кращих випускників України,
стати досвідченим спеціалістом - приєднуйся до нас.

Телефон приймальної комісії (048) 723-29-55
Е-mail приймальної комісії: [email protected]