Одеська державна академія будівництва та архітектури

Оголошує набір на підготовку фахівців

за наступними спеціальностями для отримання

ступенів вищої освіти "Бакалавр" та "Магістр"  

 

Інститути та факультети Академії

Спеціальності

підготовки

Спеціалізації

підготовки

 

АРХІТЕКТУРНО-

ХУДОЖНІЙ

ІНСТИТУТ

 

тел.: 723-23-62

        729-85-75

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

Дизайн архітектурного середовища

Містобудування

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Образотворче мистецтво

 

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ІНСТИТУТ

 

тел.: 733-37-53

        729-85-86

192 Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

 

ІНЖЕНЕРНО-

БУДІВЕЛЬНИЙ

ІНСТИТУТ

 

тел.:  732-27-30

          729-85-32

192 Будівництво та цивільна інженерія

Мости і транспортні тунелі

Промислове і цивільне

будівництво

 

 

Інститут гідротехнічного будівництва

та цивільної інженерії

 

тел.:   723-23-85

          729-85-82

          723-29-83

          729-85-61

192 Будівництво та цивільна інженерія

Водопостачання та водовідведення

Теплогазопостачання і вентиляція

Автомобільні дороги і аеродроми та транспортні системи

Організація технічного нагляду у будівництві

194 Гідротехнічне

будівництво, водна

інженерія та водні

технології

Гідротехнічне будівництво

Водогосподарське та природоохоронне будівництво

Раціональне використання і охорона водних ресурсів

Гідромеліорація

133 Галузеве машинобудування

Технічне обслуговування будівельних машин, автомобілів та міського транспорту

 

ФАКУЛЬТЕТ

ЕКОНОМІКИ

ТА УПРАВЛІННЯ

В БУДІВНИЦТВІ

 

тел. : 723-24-25

         729-86-42

193 Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр

Геодезія

075 Маркетинг

Маркетинг

073 Менеджмент

Менеджмент і адміністрування

Управління проектами

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка будівельного підприємства

Експертиза і управління нерухомістю

126 Інформаційні системи і технології



 


 

Якщо є бажання навчатись в престижному навчальному закладі,
бути серед кращих випускників України,
стати досвідченим спеціалістом - приєднуйся до нас.

Телефон приймальної комісії (048) 723-29-55
Е-mail приймальної комісії: [email protected]