Курси підвищення кваліфікації

В центрі післядипломної освіти проводиться набір на постійно діючі групи підвищення кваліфікації, що працюють відповідно до напряму підготовки «Будівництво»:

1. Кошторисна справа в будівництві,

2. Підвищення кваліфікації фахівців об’єднань співвласників багатоквартирних будинків і житлово-будівельних кооперативів,

3. Управління житлово-комунальними сервісами,

4. Будівництво будівель і споруд в сейсмічних районах,

5. Будівництво в складних геологічних умовах,

6. Неруйнівні методи контролю якості будівельної продукції,

7. Інженерна та комп'ютерна графіка в будівництві. Графічна система T-flex CAD,

8. Автоматизоване проектування об'єктів будівництва в системі AutoCAD,

9. Використання програмного комплексу SCAD Office,

10. Курси підвищення кваліфікації працівників цементних заводів,

11. Техніка безпеки в будівництві,

12. Шляхи зниження енергоємності будівництва і експлуатації будівель і споруд. 

13. Зведення об'єктів промислового і цивільного будівництва з урахуванням екологічних норм України. 


       Докладніше...


Друга вища освіта


 

Ми здійснюємо підготовку фахівців в спеціалізованих навчальних групах (надаємодругу вищу освіту) відповідно до таких спеціальностей:


Галузь знань

Спеціальності

Спеціалізація

Тривалість навчання

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

1,5 навч. роки

075 Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка будівельного підприємства

2 навч. роки

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

Архітектура будівель і споруд

3,5 навч. роки

Містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

2,5 навч. роки

Міське будівництво та господарство

Теплогазопостачання і вентиляція

Водопостачання та водовідведення

193 Геодезія та землеустрій

Геодезія

2 навч. роки

Землеустрій та кадастр

Також можливе навчання студентів згідно індивідуальних навчальних планів по всіх спеціальностях та спеціалізація, що ліцензовані в академії

 

Запрошуємо осіб, що мають кваліфікаційній рівень або ступень освіти бакалавр, спеціаліст, магістр.

 

Для випускників вищих навчальних закладів, що мають споріднені спеціальності, термін навчання визначається індивідуально.

 

Докладніше...

 

Центр післядипломної освіти

Історія післядипломної освіти в ОДАБА налічує 55 років, протягом яких Академія здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців будівництва, економіки та водного господарства.


Наша адреса:

65029 м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4

Гідротехнічний корпус, 1 поверх,

Телефон/факс: (048) 723-44-49

  

Плату за навчання в ЦПО можливо здійснювати за рахунок ваучерів, що видаються центрами зайнятості для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці на суму 14 500 грн.

                                                                      

Докладніше...

 

 Згідно договору про співпрацю № I-5 / 145-2013 р., підписаного з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, академія є офіційно уповноваженою організацією, що здійснює підвищення кваліфікації фахівців сфери управління житловим фондом.


Відповіді на найчастіші запитання про отримання другої вищої освіти

у Центрі післядипломної освіти ОДАБА


Хто може отримувати другу вищу освіту?

На навчання у Центрі післядипломної освіти (ЦПО) можуть бути зараховані особи, що мають кваліфікацію «СПЕЦІАЛІСТ» або «МАГІСТР», а також студенти, які продовжують навчання і отримують ці кваліфікації протягом найближчих двох років. 


Ким я зможу працювати після отримання другої вищої освіти в ЦПО ОДАБА?

Після отримання освіти в нашому Центрі Ви зможете працювати у галузі будівництва, землеустрою, економіки підприємства на всіх посадах, що і фахівці, які мають відповідну освіту як базову.


 Промислове і цивільне будівництво - наші випускники працюють у будівельних і проектних організаціях, конструкторських бюро, тощо.  Вони займають широкий спектр посад від майстра і виконроба до головного інженера і керівника підприємства.  


Експертиза і управління нерухомістю - Ви зможете займатися експертизою з питаннями будівництва та нерухомості, займатися оцінкою нерухомості (це додатково до знань в галузі промислового і цивільного  будівництва).  


Організація, управління і нагляд будівельного процесу – Ви зможете займатися технічним наглядом за процесом будівництва і його організацією , контролювати відповідність технології будівництва, тощо (це додатково до знань в галузі промислового і цивільного  будівництва).  


Економіка підприємства – Ви зможете працювати на всіх ключових посадах , пов'язаних з фінансово-економічною діяльністю, у різних підприємствах і організаціях. Ця робота може бути як у будівельній галузі, так і відноситися до інших галузей економічної діяльності. 


Землеустрій та кадастр - випускники працюють в різних організаціях землевпорядного спрямування.  


Теплогазопостачання та вентиляція -  випускники є спеціалістами в галузі теплопостачання, вентиляції, кондиціювання, опалення, газопостачання.


Водопостачання і водовідведення - випускники є спеціалістами широкого профілю в галузі водопостачання та водовідведення. 


Гідротехнічне будівництво -  Ви зможете працювати в області гідротехнічного будівництва, зокрема, при будівництві і реконструкції портів, причалів.


Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів – Ви станете спеціалістом в галузі виробництва та застосування сучасних будівельних матеріалів  та виробів. 


Гідромеліорація – випускники працюють в галузі меліорації, яка є основою ефективного сільського господарства.


Як організовано процес навчання?

Навчання заочне. Стандартно навчальний рік поділяється на 2 семестри, які проходять у 3 окремих сесії: 

  перша – установча (два тижні в осені) на якій проходять аудиторні заняття, видаються завдання для самостійної роботи і методичні матеріали; 

  друга - екзаменаційна і установча (три тижні взимку) на якій проходять іспити і заліки по дисциплінам, що були начитані на першій сесії, а потім проходить аудиторні заняття («начитка») дисциплін другої сесії;

  третя - екзаменаційна (один тиждень на початку літа) на якій проходять іспити і заліки по дисциплінам, що були начитані на другій сесії.

  Графік навчання в останньому семестрі інший, тому що в ньому проходить дипломне проектування. 

  

   Наші студенти навчаються не лише під час сесій - весь навчальний рік викладачі академії консультують студентів як безпосередньо в аудиторіях, так і дистанційно.


На час установчих і екзаменаційних сесій надається гуртожиток. Послядипломна освіта в ОДАБА

  В 1960 році в Одеському інженерно-будівельному інституті вперше почали свою діяльність "Курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників",  створенню яких передували Постанова Ради Міністрів Української РСР від 9 липня 1960 та наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР від 5 серпня 1960 року. В ті роки керівний інженерно-технічний персонал будівельної галузі повинен був раз в 5 років підвищувати свою кваліфікацію. Таким чином, через курси пройшло не одне покоління керівників будівельної індустрії південного регіону України, що сприяло подальшому зміцненню зв'язків між академією та виробництвом.

 У 1988 році згідно спільного наказу Мінвузу УРСР і Украгробуду курси були реорганізовані в «Факультет підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців будівельних організацій», який очолював Сааков Важа Вартанович, а пізніше Тімчишина Раїса Леонідівна. В 1998 році факультет став називатися «Факультетом перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів», його очолив Шкрабік Йосип Володимирович.

 У 2004 році факультет був перетворений в Інститут післядипломної освіти, а потім,у 2009 році – в Центр післядипломної освітищо є самостійним структурним підрозділом. З 2010 року цент очолював Дзюба Сергій Володимирович, а з 2014 – Кровяков Сергій Олексійович.

  В  даний час   центр  післядипломної освіти  представляє  другу вищу освіту в Одесі  з   8  спеціальностей  та  спеціалізацій будівельного  та  економічного  профилю,  а  також  проводить різні курси, предметом яких є кошториси ( кошторисна справа ), архітектура, будівництво, водне господарство і багато іншого.