Підрозділи та відділи, які забезпечують управління, адміністративно-господарскої діяльності і соціально-культурного життя академії

- відділ кадрів,

- бухгалтерія,

- планово-фінансовий відділ,

- Загальний вiддiл,

- відділ маркетингу та зв’язків з виробництвом,

- навчальна частина,

- навчально-аналітичний відділ,

- методичний відділ,

- відділ аспірантури,

- відділ міжнародних зв’язків,

- відділ технічних засобів навчання і комп’ютеризації,

- відділ інформаційного забезпечення

- редакційно-видавничий відділ,

- бібліотека (наукова та навчальна),

- багатотиражна газета «Кадри будовам,

- музей,

- адміністративно-господарча частина.

- Специализированный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций