Кафедра «МЕТАЛЕВИХ, ДЕРЕВ'ЯНИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ КОНСТРУКЦІЙ»

Стоянов Володимир Васильович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

дійсний член Академії будівництва України

 

 

 Кафедра металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій була заснована у 1960 році. Становлення кафедри відбулося під керівництвом к.т.н., доцента Караджі К.М. Його зусиллями було укомплектовано склад кафедри, створено експериментальну базу, визначено наукові напрямки.

В різні часи з 1970 по 1987 рік кафедрою завідували к.т.н., доценти Кожевников Є.М. та Романенко І.М.

У 1987 році завідувачем кафедрою вперше в ранзі доктора технічних наук стає відомий вчений в області теорії розрахунку металевих конструкцій професор Микола Леонідович Чернов.

З 1992 року кафедрою керує Володимир Васильович Стоянов, доктор технічних наук, професор, академік Української будівельної Академії, відомий на Україні і за її межами вчений в області будівельних конструкцій.

Професор Стоянов В.В., після закінчення Одеського інженерно-будівельного інституту почав свою роботу в будівельному технікумі м. Джезказган (Казахстан). Потім тривалий час працював у м. Кишиневі в політехнічному інституті, де завідував кафедрою будівельних конструкцій. У 1990 році він захистив докторську дисертацію та одержав звання професора. Результати його наукових досліджень освітлені в багатьох виданих їм монографіях і в понад ста семидесяти наукових статтях.

Під керівництвом проф. Стоянова В.В. успішно закінчили аспірантуру і захистили кандидатські дисертації Дзюба С.В., Масляненко Є.В., Коршак О.М., Попазов О.М., Мазін Жорже Алаід (Сирія), Чучмай С.М., Хоменська А.В.

Колектив кафедри успішно веде з позиції нових вимог підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Щорічно видаються методичні вказівки, методичні посібники, конспекти лекцій. Студенти можуть користуватись електронним варіантом лекцій по металевим конструкціям і конструкціям з дерева та пластмас. При розробці дипломних проектів студенти усе частіше використовують новітні конструктивні рішення - просторові конструкції з металу і клеєної деревини.

Починаючи з 1992 року кафедра проводить регулярні міжнародні симпозіуми по сучасним конструкціям з металу і деревини з виданням збірника наукових праць, призначений для науковців і фахівців будівельної індустрії, що займаються дослідженням, конструюванням і зведенням будівель і споруд з металу і деревини. Він є однією з перших збірок на Україні рекомендований згідно Постанови Президії ВАК України (від 08.09.1999 р.), як видання, рекомендоване для публікацій матеріалів претендентів кандидатських і докторських дисертацій. Серед постійних учасників симпозіуму - головні наукові центри України, Росії, Білорусії, Казахстану, Болгарії, Словенії, Польщі, які представлені відомими вченими.

Колектив кафедри щорічно публікує десятки наукових статей, бере участь в обговоренні дисертацій здобувачів з різних регіонів України та з інших країн. Кафедра підтримує на базі прямих творчих договорів контакти з рядом технічних університетів за кордоном - Софія (Болгарія), Братислава (Словенія), Володимир, Нижній Новгород (Росія) та іншими.

Склад кафедри I категорії Гаджієва Т.К.

 

 Наша адреса:

65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА,

2 поверх головного корпусу, ауд. 258 а, тел. (048) 732-27-50, сайт: mdipk.umi.ru