Список новых поступлений в библиотеку ОГАСА на 04.10.13

 


1

624.04(075)

Б-16

Баженов В.А. та ін..

Динаміка споруд: Підручник/ В.А.Баженов, Є.С.Дехтярюк, Ю.В.Ворона. –К.: ПАТ «Віпол», 2012. – 342с.

1

2

Э3(4Укр)

Б-73

Боги Тавриды (История религий народов Крыма): Учебник/ А.Н.Колодный и др. – Севастополь, 1997. – Бібліогр. С. 244-254.

1

3

69.022.99

Б-82

Борискина И.В.

Проектирование современных оконных систем гражданських зданий / И.В. Борискина, А.А. Плотников, А.В.Захаров. – К.: Изд. Домашевская О.А., 2009. – 320с.

2

4

620.2(075)

В-19

Василенко І.І., Широков В.В., Василенко Ю.І.

Конструкційні та електротехнічні матеріали: Навч. Посібник.- Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 242с.

5

5

691.5(075)

В-11

В’яжучі речовини: Підручник/ Р.Ф.Рунова, Л.Й.Дворкін, О.Л.Дворкін,Ю.Л.Носовський. –К.: Основа, 2012. – 448с.

11

6

691.7(075)

Г-20

Гарнець В.М., Коваленко В.М.

Конструкційне матеріалознавство: Підручник. – К.: Либідь, 2007. – 384с.

5

7

532.783(075)

Г-85

Гриценко М.І.

Фізика рідких кристалів: Навчальний посібник/М.І.Гриценко. – К.: ВЦ «Академія», 2012. – 272с.

3

8

Т3(0 Осм)

І-57

Іналджик Г.

Османська імперія. Класична доба 1300-1600. – К.: «Критика», 1998. – 284с.

1

9

Т3(0)

И-82

Ирмияева Т.Ю.

История мусульманського мира. От Халифата до Блистательной Порты. –Челябинск: Урал LTD, 2000. – 349с.

1

10

72(075)

К-14

Казаков Г.В.

Архітектурна фізика: основні поняття та величини: Навчальний посібник/ Г.В.Казаков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 260с.

5

11

Т3(4Укр)5

К-29

Катюшин Е.А.

Феодосия. Каффа. Кефе: Исторический очерк. Феодосия: Издат. дом «Коктебель», 1998. – 160с.

 

1

12

625.1

К-82

Крижановская Н.Я., Усачева Е.Ю.

Детские железные дороги Украины – Харьков: ХНАГХ, 2008. – 139с.

1

13

Т3(0Тур)

К-82

Кримський А.

Історія Туреччини. – Київ-Львів: Олір, 1996. – 288с.

1

14

548

К-82

Курило І.В.

Кристали і плівки сполук II-VI: морфологія, структура і фізикомеханічні властивості: монографія/ І.В. Курило, І.О.Рудий, І.Є.Лопатинський, М.С. Фружинськийй – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 340с.

3

15

Ч481

М-34

Матеріали XVIIIміжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Ч.2: 18-19 квітня/ Гол. В.С. Дорофєєв. –Одеса: ОДАБА, 2013. -277с.

1

16

Ч481

М-34

Матеріали XVIIIміжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготовки фахівців»: Ч.2: 18-19 квітня/ Гол. В.С. Дорофєєв. –Одеса: ОДАБА, 2013. -277с.

1

17

624.131.5(075)

М-55

Механіка грунтів. Основи та фундаменти: підручник/ В.Б. Швець, І.П. Бойко, Ю.Л. Винников, М.Л. Зоценко, О.О. Петраков, В.Г. Шаповал, С.В. Біда. – Днапропетрівськ: «Пороги», 2012. – 196с.

4

18

711.11

М-11

Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.збірник/ Відпов. Ред. М.М. Осєтрін. –К.: КНУБА, 2013. –Вип.47. – 731с.

1

19

711.11

М-11

Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.збірник/ Відпов. Ред. М.М. Осєтрін. –К.: КНУБА, 2013. –Вип.48. – 536с.

1

20

621.3(075)

М-77

Монтік П.М.

Електротехніка та електромеханіка: Навч. посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2012. – 497с.

5

21

539.3

Н-27

Напіваналітичний метод скінченних елементів в задачах динаміки просторових тіл: Підручник/В.А.Баженов, О.Л.Гуляр, О.С. Сахаров, І.І.Солодей. –К.: 2012. – 248с.

1

22

711.11

П-78

Проблеми Розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник/ -К.: НАУ, 2013. – Вип. 10. – 165с.

1

23

Ч481

П-78

Програма XVIII міжнародної науково-методичної конференції «Управління якістю підготвки фахівців»: 18-19 квітня /Гол.: В.С. Дорофєєв. –Одеса: ОДАБА, 2013. – 34с.

1

24

Т3(4Укр-2Дніпр)

Р-41

Рапан О., Старостін В., Харлан О.

Палімпсест. Коріння міста: поселення XVII-XVIIIстоліть в історії Дніпропетровська/ Концепція і проект видання О.Лазька. – К.: Українські пропілеї, 2008. -268с.

 

1

25

726.5

С-47

Слепцов О.С.

Архитектура православного храма: От замысла к воплощению/ Украинская академия архитектуры, Киевский национальный университет строительства и архитектуры. Научно-проектное архитектурное бюро ЛІЦЕНЗіАРХ. –К.: А+С, 2012. – 552с., илл.

4

26

725.826

С-86

Строительство и реконструкция стадионов/ Д.Ф. Гончаренко, С.М. Евель, Г.Г.Зубко, О.В. Старкова. – Х.: Колорит, 2013. – 352с.

1

27

711.11

С-91

Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник /Відпов. Ред. М.М.Дьомін. –К.: КНУБА, 2013. –Вип. 32. – 564с.

1

28

У05(4Укр)

Т-76

Трофимова В.В.

Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції. Монографія. –Сімферополь: Видавництво «Таврида», 2012. – 208с.

1

29

Х9(4Укр)

У-67

Управління земельними ресурсами. Том 1. Законодавча база / О.І. Митрофанова, М.О.Пілічева, А.Я. Сохнич, О.О. Костишин, М.В. Смолярчук, А.П. Лізунова, А.С. Попов. – TEMPUSIV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 406с.

1

30

Х9(4Укр)

У-67

Управління земельними ресурсами. Том 2. Економіка землекористування / П.П.Колодій, О.І. Чечерон, В.В. Тишковець, Л.В. Сухомлін, К.О.Германова – TEMPUSIV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 438с.

1

31

Х9(4Укр)

У-67

Управління земельними ресурсами. Том 3. Кадастрова діяльність та інформаційні системи / А.С. Попов, А.О. Луньов, С.Г.Могильний, Д.Ю. Гавриленко, А.А. Шоломицький – TEMPUSIV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 445с.

1

32

Х9(4Укр)

У-67

Управління земельними ресурсами. Том 4. Екологічне, плануальне та будівельне право /О.С.Петраковська, Л.І. Тузова – TEMPUSIV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 282с.

1

33

Х9(4Укр)

У-67

Управління земельними ресурсами. Том 5. Сталий розвиток урбанізованих територій / О.С. Петраковська, Ю.О. Тацій – TEMPUSIV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 485с.

 

1

34

Х9(4Укр)

У-67

Управління земельними ресурсами. Том 6. Сталий розвито сільских територій С.С. Радомський, В.В. Тимошевський, А.С.Попов, М.Г.Струпень, Л.В.Ткачук, Н.Є.Стойко, А.М. Шворак – TEMPUSIV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 461с.

1

35

Х9(4Укр)

У-67

Управління земельними ресурсами. Том 7. Теорія та методологія наукових досліджень / Ю.Ф. Креніда, А.Г.Петрушин, О.В.Мотильова, С.Г.Могильний – TEMPUSIV. Донецк: УНИТЕХ, 2012. – 237с.

1

36

ЮО

Ч-49

Черныш М.А., Черныш А.М.

Маргинальный синдром: Монография / - Одесса: «ВМВ», 2010. – 448с.

1

37

Фя73

Ч-49

Черныш А.М.

Истоки политической науки: конспект студента технического вуза. – Одесса: «ВМВ», 2011. – 248с.

1