Кафедра водопостачання

Прогульний Віктор Йосипович

 

кандидат технічних наук, професор, член Вченої Ради інституту ІЕС, завідуючий кафедрою

 

Кафедра водопостачання заснована в 1965 році, її першим завідуючим був к.т.н. доцент Г.М. Басс.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів на кафедрі відбувається за двома спеціальностями:

- Водопостачання і водовідведення;

- Раціональне використання водних ресурсів.

Кафедра випустила більш ніж 4 тисячі інженерів, які працюють не тільки в Україні, а і в країнах СНД і далекого зарубіжжя.

Більшість викладачів – випускники ОІБІ (ОДАБА), які захистили дисертації з водопровідної тематики. На цей час на кафедрі працюють два професори, д.т.н. і 5 доцентів, к.т.н. Наші випускники очолюють відділи і управління в проектних, будівельних, експлуатаційних, науково-дослідних організаціях.

Велика увага приділяється науково-методичній роботі, для чого створена міцна база. З ініціативи і під керівництвом Г.П. Владиченка за проектом, розробленим кафедрою, у 1981р. було створено науково-дослідну лабораторію, яка перевершує за своїм обладнанням і можливостями провідні вузи країни (Московський, Ленінградський, Київський інженерно-будівельні інститути). Створено технічну бібліотеку методичної, нормативної, довідкової літератури, фонд типових проектів, які використовуються в учбовому процесі (більше 500 альбомів).

Постійну увагу приділяє кафедра використанню обчислювальної техніки при навчанні студентів. Кафедра водопостачання була першою, яка використовувала масове застосування ЕОМ для всіх форм навчання. Лекції проводяться у мультимедійній аудиторії з використанням електронних презентацій.

Традиційним науковим напрямком кафедри є інтенсифікація роботи швидких водоочисних фільтрів. Під керівництвом Г.М. Басса і П.О. Грабовського створена наукова школа, яка зробила великий внесок в розвиток водопровідної системи. Створені теорії праці і методики розрахунків пористих дренажів, промивання швидких фільтрів, фільтрування із перемінною швидкістю. На водопроводах України, Росії, Молдови, Грузії реалізуються конструкції, розроблені членами кафедри. На 15 великих водопровідних станціях СНД працюють 140 таких фільтрів, загальною площею 13 тис. м2, сумарним виробництвом більше 1 млн. м3/добу. На основі розробок кафедри в БНіП 2.04.02–84 і в посібниках до нього введені нормативи з проектування полімербетонних дренажів. Ці розробки використані в декількох типових проектах.

Другий науковий напрямок – альтернативні системи питного водопостачання. Розроблені і досліджені дві локальні установки для одержання високоякісної питної води. Ці установки рекомендовані Мінздравом і Держстандартом України і впроваджені в практику.

Третій науковий напрямок – розробка математичних моделей водопровідних споруд, удосконалених методів їхнього гідравлічного розрахунку. На базі розроблених моделей створюються алгоритми і методики автоматизованого управління роботою споруд для очищення води.

З моменту свого заснування кафедра організує і проводить науково-технічні конференції, в яких беруть участь провідні спеціалісти з водопостачання. З 1992 року проводяться міжнародні конференції "Питна вода”.

Своїм досягненням кафедра зобов’язана своїм завідуючим, викладачам і учбово-допоміжному персоналу. В різні роки кафедрою керували: доцент Г.М. Басс (1965–1975 рр.), доцент Є.К. Шпак (1976 р.), професор Г.П. Владиченко (1977–1986 рр.), доцент В.О.Нелюбов (1986–1991 рр.), професор П.О. Грабовський (1991–1996 рр.), професор В.Й.Прогульний (з 1997 р.).

На кафедрі працювали і працюють висококваліфіковані викладачі і вчені: В.П. Мігулько, М.В. Ніколаєв, Є.К. Шпак, В.В. Реброва, Г.М. Ларкіна, І.П. Карпов, В.О. Лішнєвський, О.І. Горобченко, Н.В. Сорокіна; старші викладачі В.О. Назаревич, Д.С. Чучмай, О.М. Митрофанов, І.Л. Прожегурін, асистенти О.А. Триль, Л.М. Сагак´янц, Т.М. Манусова, О.О. Дудкевич, Н.О. Гурінчик, Ю.А. Горб, К.І. Борисенко.

Кафедра зберігає традиції, закладені її засновниками, – Г.М. Бассом і Г.П. Владиченко і, незважаючи на економічні труднощі, підтримує високий рівень навчання і наукових досліджень.

З більш детальною інформацією про кафедру водопостачання можна ознайомитись на сайті www.vodosnab.org.ua

Контакти:

Наша адреса: 65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА, Кафедра водопостачання.

Розташування: 2 поверх Інституту інжене рно-екологічних систем.

Тел.: (048) 732-58-00 /зав. кафедрою/, (048) 729-85-54, /викладацька/.