Кафедра водовідведення і гідравліки

Хоружий Віктор Петрович

доктор технічних наук, професор, член Вченої Ради інституту ІЕС, завідуючий кафедрою

Кафедра водовідведення і гідравліки створена у 1930 році. Її перший завідуючий – професор Борис Осипович Ботук, який керував кафедрою 44 роки ( з 1930 по 1974 рік.). Становлення кафедри і успішна робота пов'язана з його ім'ям. Під керівництвом професора Ботука Б.О. усього підготовлено і успішно захищено 22 кандидатські дисертації. Він був опонентом на захисті 49 докторських дисертацій. Лабораторія гідравліки при кафедрі Ботука довгі роки з обладнання стендів, з наукової та методичної роботи вважалася однією з кращих учбових лабораторій в СРСР. Професор Ботук – автор підручника з гідравліки, який до сьогоднішнього дня широко використовується при підготовці спеціалістів вузів з водопостачання та каналізації. Він написав більш як 80 наукових робіт і методичних посібників з гідравліки, каналізації та водопостачання.

В різні роки кафедру очолювали: доценти: В.Ф. Іванов, Г.Д. Савченко, професор М.Н. Степанов, доц. М.І. Голік, доц. В.А. Арсірій, доц. Є.В. Домніна, В.Н. Савенков.

З січня 2002 р. кафедру очолює д.т.н., професор Хоружий В.П. Під його керівництвом формується новий науковий напрямок кафедри – нові технологічні схеми і конструкції водоочисних установок для інтенсифікації процесів очистки природних і стічних вод. На теперішній час Хоружий В.П. є керівником аспіранта Недашковського І.П. Під його керівництвом у 2007р. захистив кандидатську дисертацію аспірант з Ізраїлю. З 2004 року відкрита спеціалізація підготовки інженерів та магістрів –"Інтенсифікація і реконструкція систем водопостачання та водовідведення".

Кафедра є випускаючою. Дипломне проектування головним чином зорієнтовано на водовідведення, очистку і доочистку стічних вод.

Держбюджетна тематика кафедри «Очистка природних вод на локальних водоочисних установках». Кафедрою були проведені дослідження у напрямі розробки нових, більш ефективних і ресурсозберігаючих технологій водопідготовки в локальних і групових сільгоспводопроводах за рахунок використання біологічних методів очищення природних вод і нових реагентів для очищення і знезараженні питної води з оптимізацією режимів їх дозування, а також розміщення водоочисних фільтрів в стальних водонапірних баштах Рожновського. Теоретично розроблені нові і вдосконалені існуючі технологічні схеми і конструкції споруд для очищення підземних і поверхневих вод. Розроблена технологія доочистки стічних вод на установках з волокнистими і пенополістірольними фільтрами, що характеризуються високою ефективністю і економічністю роботи. У біореакторі з волокнистим завантаженням поєднуються функції аератора, газовіддільника і біосорбера.

Виконані експериментальні дослідження процесів очищення води на біореакторі з волокнистим і контактно-освітлювальному фільтрі з пенополістирольним фільтруючими завантаженнями, на підставі яких визначені найбільш доцільні конструктивні і технологічні параметри цих споруд і розроблена методика їх інженерних розрахунків.

Доцільність використання розробленої технології доочистки стічних вод підтверджена техніко-економічними розрахунками, які показали, що в порівнянні з класичною технологією очищення води на піщаних і гравієвих фільтрах в даній технології зменшуються будівельна вартість споруд в 2,3 раза і річні експлуатаційні витрати в 1,5-2 рази.

Провідні викладачі кафедри: доцент Фесік Л.О., приват-доцент Ніколова Р.О., ст. викладачі Радіонова Н.Г., Мельник О.С., під керівництвом завідувача кафедри Хоружого В.П. використовують мультимедійні технології при викладанні лекцій. Незважаючи на сучасні труднощі, кафедра високо тримає свій професійний рівень, належним чином підтримує лабораторне та методичне забезпечення учбового процесу.

Кафедра підтримує постійні зв'язки з вченими і з виробничими організаціями Росії, Молдови, Польщі. Найбільш тісні зв'язки кафедра має з вченими Києва (КНУБА), Харкова (ХІБІ, ХІІКБ), Рівного і багатьма іншими. Переддипломну практику студенти проходять на філії кафедри СБО «Північна» та СБО «Південна», з якими налагоджені тісни зв’язки. Кафедра активно співпрацює з водоканалами і проектними організаціями багатьох міст України і СНД.

Співробітники кафедри

- Хоружий Віктор Петрович, доктор технічних наук, професор, член Вченої Ради інституту, завідуючий кафедрою;

- Фесік Людмила Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент;

- Небеснова Тетяна Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент;

- Ніколова Раїса Олександрівна, приват-доцент;

- Радіонова Надія Георгіївна, старший викладач;

- Мельник Олег Степанович, старший викладач;

- Кочкіна Євгенія Володимирівна, старший викладач;

- Аксьонова Інна Миколаївна, кандидат технічних наук, старший викладач;

- Ісмаілова Неллі Петрівна, кандидат технічних наук, асистент;

- Недашковський Ігор Петрович, асистент кафедри;

- Соколова Людмила Иванівна, завідуюча лабораторією ВіГ;

- Молочна Людмила Анатоліївна, інженер;

- Флоровський Юрій Геннадійович, учбовий майстер;

На кафедрі також у попередні роки працювали: Заволока М.П., Іванов Г.І., Ніколаєв М.В., Алексєєв Ю.С., Лішенко С.І., Шабратько В.К., Кальфа В.С., Дмитрієвський М.І., Сорокін О.М., Сур‘янінов Г.М., Швець Г.Я., Ваіл В.І., Усатий О.С., Южний В.Н., Таренцов В.Н., Фомін А.І., Лагунова А.А. та інші.

Контакти:

Наша адреса: 65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА, Кафедра водовідведення і гідравліки.

Розташування: 3 поверх Інституту інженерно-екологічних систем.

Тел.: (048) 729-86-25 /зав. кафедрою/.