Кафедра кондиціонування повітря та механіки рідини

Арсірій Василь Анатолійович

доктор технічних наук, професор, член Вченої Ради інституту ІЕС, завідуючий кафедрою

Кафедра була заснована у 2005 році на базі вже існуючих кафедр Інституту інженерно-екологічних систем і лабораторії «Теплофізики» - це одна з наймолодших кафедр не тільки в ІІЕС, але і в усій Одеській державній академії будівництва та архітектури. З 2008 року на кафедрі кондиціонування повітря та механіки рідини студенти напряму 7.092108, 8.092108 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція», розробляють під керівництвом ведучих фахівців і захищають дипломні проекти магістра та спеціаліста.

З моменту її заснування кафедру очолює Арсірій Василь Анатолійович д.т.н., професор, провідний викладач з дисциплін «Енергозберігаючі технології», «Гідравлічні та аеродинамічні машини» Після закінчення у 1981 році Одеського державного політехнічного інституту працював на Молдавській ГРЕС, в ОНПУ, в Одеській державній академії будівництва і архітектури на різних посадах. В ОДАБА, захистивши кандидатську дисертацію, працював доцентом кафедри водовідведення та гідравліки, а з 2004 року, після захисту докторської дисертації, професором кафедри теплогазопостачання. Арсірій В.А. є керівником багатьох держбюджетних і госпдоговірних тем, має патенти та очолює наукову роботу кафедри.

Ядром кафедри є ведучі спеціалісти у галузях кондиціонування повітря, технічної механіки рідини та газу, гідравлічних та аеродинамічних машин: д.т.н., проф. Арсірій В.А., к.т.н., доц. Ісаєв В.Ф., к.т.н., доц. Домніна Є.В., к.т.н., доц. Федотова В.С. Вони зуміли створити на кафедрі умови доброзичливості, чуйного відношення до молоді, котрій вони передають весь свій досвід і знання. Це дозволяє створити спадковість поколінь і збереження традицій молодими співробітниками, такими як: к.т.н., доц. Голубова Д.О., к.т.н., доц. Олексова К.О., ас. Вишневська О.В., ас. Сербова Ю.М.

Федотова Валентина Сергіївна, к.т.н., доцент, провідний викладач з дисциплін «Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Метрологія та стандартизація».

Ісаєв Володимир Федорович, к.т.н., доцент провідний викладач з дисципліни «Кондиціонування повітря».

Домніна Євгенія Василівна, к.т.н., доцент, провідний викладач з дисципліни «Технічна механіка рідини та газу».

Олексова Катерина Олексіївна, к.т.н., доцент, заступник директора ІІЕС, член Вченої Ради інституту, провідний викладач з дисциплін «Технічна механіка рідини та газу», «Насосні станції».

Голубова Дар’я Олександрівна, к.т.н., доцент, провідний викладач з дисциплін «Технічна механіка рідини та газу», «Інженерна гідравліка».

Вишневська Ольга Віталіївна, асистент, викладає дисципліни «Кондиціонування повітря», «Метрологія та стандартизація».

Сербова Юлія Миколаївна, асистент, викладає дисципліни «Гідравлічні та аеродинамічні машини», «Технічна механіка рідини та газу».

Велике значення в роботі кафедри має матеріально-технічна база, над вдосконаленням якої невпинно працюють наші майстри учбово-допоміжного персоналу під керівництвом завідуючого лабораторією кафедри Ізергіна Валерія Віталійовича.

Також великий внесок у розвиток лабораторії і кафедри вносять інженер Смірнов Олександр Сергійович, інженер Карась Юлія Анатоліївна.

У зв'язку з тим, що одним з основних, як наукових, так і педагогічних напрямів кафедри є «Технічна механіка рідини та газу», викладачі кафедри продовжують справу своїх попередників, що працювали в академії (інституті) в різні роки.

Тут не можна не відзначити д.т.н., проф. Ботука Б.О., учбовою літературою якого студенти спеціальності «Водопостачання і водовідведення» користуються і сьогодні, к.т.н., доц. Дмитрієвського М.Г., к.т.н., доц. Сурьянінова Г.М., к.т.н., доц. Швець Г.Я. та ін.

Зараз наукова діяльність кафедри кондиціонування повітря і механіки рідини дуже різноманітна. Так, наприклад, під керівництвом д.т.н., проф. Арсірія В.А. підготовлені обґрунтування підвищення теплової потужності котлів КВГМ та ТП-100. Луганська ТЕС і Молдавська ГРЕС включили в плани на 2010 рік заходи щодо реконструкцій котлів ТП-100 за участю ОДАБА.

Проводяться наукові дослідження у сфері технології проектно-конструкторської розробки проточних частин устаткування, що дозволяє значно покращувати його гідравлічні і акустичні характеристики. Проекти з використанням даної технології реалізовані на підприємствах заводу Малишева (місто Харків), на станції біологічної очистки "Південна" (м. Одеса), H. Cegielsky (Poznan, Польща) та ін.

Співробітники кафедри постійно беруть участь в міжнародних наукових конференціях, семінарах і виставках, у тому числі ПОЛ-ЕКО (Познань – Польща), Інноваційні технології (м. Київ), АКВАТЕРМ (м. Київ) та ін.

Кафедра співпрацює з такими зарубіжними фірмами як HERZ, Mitsubishi, Danfoss, KANN, HCP. Спільно з їх представниками проводяться семінари, конференції, презентації. Так за останні два роки на підприємствах і в головному офісі фірми HERZ (м. Відень) стажувалися чотири співробітники кафедри, у тому числі д.т.н., проф. Арсірій В.А., к.т.н., доц. Ісаєв В.Ф., к.т.н., доц. Олексова К.О., к.т.н., доц. Голубова Д.О. Окрім того кафедра підтримує постійні зв'язки з провідними учбовими закладами Європи: м. Краків, м. Познань (Польща).

Контакти:

Наша адреса: 65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА, Кафедра кондиціонування повітря і механіки рідини

Розташування: 2 поверх (прибудова) Інституту інженерно-екологічних систем.

Тел.: (048) 729-85-08 /зав. кафедрою/.