Кафедра інженерної геодезії

Юрковський Ростислав Георгійович

кандидат технічних наук, професор, член Вченої Ради інституту ІЕС, завідуючий кафедрою

Курс геодезії викладають в інституті з часу його заснування у 1930 році. Кафедра геодезії була заснована в 1934 році. Її першим завідуючим до 1948 року був Інокентій Дмитрович Андросов.

Кафедра Інженерної геодезії забезпечує базову геодезичну підготовку фахівців по 10-ти спеціальностям на 1 курсі і спеціальну геодезичну підготовку студентів старших курсів ряду спеціальностей.

Головним науковим напрямом в роботі кафедри є вивчення закономірностей розвитку деформацій земної кори і інженерних споруд, прогнозування зсувних і осадкових явищ високоточними геодезичними спостереженнями (професори: І.Д. Андросов, О.М. Нахмуров, Р.Г. Юрковський, доценти: Є М. Медвецький, В.П. Стукальський, В.М. Третенков).

На протязі багатьох років кафедра проводить наукові дослідження по вивченню геодезичних методик, спостереженню деформацій будинків і споруд. Їх актуальність підкріплюється господарчими договорами з різними будівельними організаціями і підприємствами, а результат – впровадженням у виробництво під час будівництва і експлуатації інженерних споруд.

Паралельно розвивається і інший важливий напрям в роботі кафедри – це розробка методів і приладів для рішення інженерно-геодезичних задач при проектуванні, будівництві і експлуатації будинків і споруд. Результатом цих досліджень є наукові розробки по «Визначенню крена споруд баштового типу способом прямокутної кутової засічки по спрощеним формулам Юнга» і «Удосконалення поля зору труби теодоліта при визначенні крена споруди баштового типу» (доц. Стукальський В.П.).

За останні роки по виданню навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту кафедра посідає провідне місце серед кафедр геодезії ВУЗів країни.

Державною мовою було видано «Інженерна геодезія» професора Р.Г. Юрковського, «Основи інженерної геодезії» у співавторстві з викладачами Київського національного університету будівництва і архітектури під редакцією проф. Р.Г.Юрковського, «Інженерно-геодезичні роботи в будівництві» ст. викладача Мирошніченко (2 видання) , «Інженерна геодезія» доц. В.П. Стукальського.

Постійна увага приділяється якісній підготовці іноземних студентів. Для них з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту видані навчальний посібник: «Основи інженерної геодезії» колективом викладачів кафедри, «Геодезичне забезпечення будівель та споруд» професора О.М. Нахмурова (2 видання: російською і англійською мовами), «Інженерна геодезія» доц. В.П. Стукальського.

Щорічно викладачами кафедри перевидаються методичні вказівки, альбоми і робочі зошити для самостійного виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт для студентів денної і заочної форм навчання і за постійної активної участі ас. Коріцької С.І.

Такої кількості видань і перевидань навчально-методичного забезпечення навчального процесу вимагає стрімкий розвиток сучасних науково-виробничих досягнень геодезичного приладобудування і технологій висотного будівництва. Достатня кількість і можливість вибору в бібліотеці академії необхідної навчально-методичної літератури забезпечує якісну самостійну підготовку студентів по геодезичним дисциплінам.

Науково-методична діяльність кафедри присвячена розробці і впровадженню нових методів навчання, технічних засобів, елементів програмного контролю знань студентів, упровадженню в навчальний процес електронно-обчислювальної техніки.

Загально-кафедральні дослідження полягають в науковій організації навчального процесу по курсу інженерної геодезії для будівельних ВУЗів. Велика увага приділяється кафедрою дослідженням з проведення геодезичної практики.

Кафедра має чотири спеціалізовані лабораторії, комп’ютерний клас, методичний кабінет, геокамеру, юстировочну майстерню, спеціалізовані аудиторії, обладнані устаткуванням для проведення лабораторних і практичних занять.

За роки роботи кафедри виникли і розвиваються зв’язки з багатьма будівельними організаціями, науково-дослідними інститутами, вищими навчальними закладами міста і регіону, ближнього і дальнього зарубіжжя. На протязі багатьох років кафедра здійснює методичну і наукову допомогу Одеському будівельному комбінату, заводу Прецизійних станків, комбінатам Одеспромбуд і Одесбуд, Миколаївському судноремонтному заводу та іншим в геодезичному обслуговуванні будівельного виробництва. На базі кафедри інженерної геодезії в 2007 році була створена лабораторія «Геодезичного забезпечення будівництва і реконструкції будинків і споруд» під керівництвом професора Нахмурова О.М.. Головний напрям роботи лабораторії – геодезичний моніторинг будуємих та існуючих будинків і споруд.

Кафедра інженерної геодезії і лабораторія активно співпрацюють з будівельними організаціями (ВАТ „Одесагаз”, НВЦ „Екобуд”, ВАТ „Елітбуд”, ВАТ „Стікон”, ВАТ „Прогресбуд”, ВАТ „Будова”), виконуючи геодезичну забезпеченість в період будівництва і спостереження за осіданням, зсувами і кренами при експлуатації будівель і споруд.

Склад кафедри інженерної геодезії

- Юрковський Ростислав Георгійович, кандидат технічних наук, професор, член Вченої Ради інституту , завідуючий кафедрою,

- Нахмуров Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, професор кафедри,

- Мірошниченко Анатолій Серафімович, старший викладач,

- Тонковид Зінаїда Іванівна, старший викладач,

- Литвиненко Світлана Миколаївна, старший викладач,

- Савіна Світлана Дмитрівна, старший викладач,

- Коріцька Світлана Іванівна, асистент,

- Ярошевський Владислав Петрович, асистент,

- Маліка Ірина Анатоліївна, асистент.

Контакти:

Наша адреса: 65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА, Кафедра інженерної геодезії.

Розташування: 6 поверх Інституту інженерно-екологічних систем.

Тел.: (048) 729-85-42 /зав. кафедрою/, (048) 729-85-58, /науково-дослідна лабораторія/.