КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ


   Кафедра створена у 2008 році на базі кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій. З моменту створення її очолює доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії будівництва  України та Інженерної академії України Клименко Євгеній Володимирович.  


 

 

   Основний напрямок науково-дослідницьких робіт на кафедрі – створення методології оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану залізобетонних та кам’яних конструкцій, в тому числі і пошкоджених в процесі експлуатації.
   До фундаментальних розробок відноситься створена методологія управління технічним станом будівель та споруд із залізобетону.
   На кафедрі активно ведеться видавнича робота. Щорічно за результатами наукових досліджень видається одна монографія, для забезпечення навчального процесу – 3…5 навчальних посібників та методичних вказівок.

   Не дивлячись на короткий термін існування кафедри, вона має розвинену матеріальну базу. Науково-дослідницька лабораторія обладнана 125-тонним гідравлічним пресом, найсучаснішим обладнанням для вимірювання деформацій, великою кількістю обладнання для виготовлення залізобетонних (в тому числі і попередньо напружених) та кам’яних конструкцій і випробування їх, як короткочасним, так і довготривалим навантаженням. Комп’ютерний клас кафедри підключений до мережі Internet, ліцензоване програмне забезпечення дозволяє виконувати розрахунки конструкцій будь-якої складності. В навчальній лабораторії виконуються лабораторні роботи студентами напрямку «Будівництво» з курсу «Будівельні конструкцій».

 


   

   При кафедрі діє аспірантура. Щороку один-два аспіранти захищають дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
Кафедра будівельних конструкцій є випусковою для спеціальностей «Промислове і цивільне будівництво» та «Мости і транспортні тунелі». Щороку на ній випускається до 85 бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
   Викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні госпдоговірних робіт з надання науково-технічної допомоги підприємствам та організаціям; приймають участь в наукових конференціях та симпозіумах різного рівня; приймають участь у створенні нормативних документів щодо проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд; є членами спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, беруть активну участь в атестації наукових кадрів найвищої кваліфікації.
   Кафедра має широкі зв’язки з науковцями України та зарубіжжя.

 

 


Завідуючий кафедрою
Клименко Євгеній Володимирович

доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

В 1979р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю "Промислове та цивільне будівництво". Доктор технічних наук (2008р.). Тема дисертації "Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель і споруд із залізобетону". Професор по кафедрі Залізобетонних та кам’яних конструкцій (2006р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2013р.).

Працював проректором з НПР (2005р.), першим проректором (2008р.-2013р.), проректором з наукової роботи (з 2015 року). Завідуючий кафедрою будівельних конструкцій ОДАБА з 2008року. Клименко Є.В. є головою спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій в ОДАБА і НУ «Львівська політехніка», входить до експертної комісії з Державних премій України і Наукової ради МОН України.

 

Автор більше ніж 240 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 8 навчальних посібників, серед яких 3 з грифом МОНМС України, 4 монографії, 1 довідник, 3 авторських свідоцтва на винахід. Під керівництвом Клименка Є.В. підготовлено та захищено 9 дисертацій на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук.
Область наукових інтересів: керування технічним станом будівель та споруд, розрахунок пошкоджених будівельних конструкцій. 

 


 Костюк Анатолій Іванович
кандидат технічних наук, професор

 

В 1984р. закінчив Одеський інженерно будівельний інститут по спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Кандидат технічних наук (1991р.). Тема дисертації «Міцність та деформативність елементів із керамзитобетону на карбонатному піску при короткочасній дії навантаження».
Директор Інженерно-будівельного інституту ОДАБА з 2009 року. Професор по кафедрі Залізобетонних та кам’яних конструкцій (2014р.), член-кореспондент Академії будівництва України, член міжкафедрального семінару по захисту кандидатських дисертацій. 

Автор понад 125 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі чотирьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, п’яти рекомендацій, шести технічних умов, трьох монографій. Під керівництвом Костюка А.І. підготовлено та захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук.

 

Область наукових інтересів: конструкції з легких бетонів на місцевих пористих заповнювачах та конструкції з ніздрюватих бетонів.

 


 

 

 


 


Постернак Олександр Олексійович
кандидат технічних наук, доцент

 

В 2005 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію магістр. В 2010 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Стінові елементи з конструкційно - теплоізоляційного безавтоклавного пінобетону при позацентровому навантаженні". В 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.
З 2006 року працював на кафедрі металевих дерев’яних та пластмасових конструкцій. 

З 2008 року працював на кафедрі будівельних конструкцій на посаді асистента, а з 2010 року – на посаді доцента. З 1 вересня 2010 року заступник директора Інженерно-будівельного інституту. Нагороджувався почесною грамотою департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (2015р.), та два рази відзначався званням кращого викладача року (за 2010-2011 та 2014-2015 навчальні роки). У 2015 році став лауреатом щорічної Премії Одеської обласної ради в номінації «За наукові досягнення».

 

Співавтор більше ніж 65 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 3 навчальних посібників, серед яких 2 з грифом МОНМС України, 1 монографія.
Область наукових інтересів: Дослідження напружено-деформованого стану  та міцності конструкцій з легкого бетону.

 

 


 

Чернєва Олена Станіславівна
кандидат технічних наук, доцент

 

В 2006 році закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю „ Промислове і цивільне будівництво". В 2010 році  захистила кандидатську дисертацію на тему „ Напружено-деформований стан та міцність кам’яної кладки при зрізі". 
З 2006 року працювала на кафедрі архітектурних конструкцій, реконструкції та реставрації будівель та споруд і їх комплексів. З 2008 року працювала на кафедрі будівельних конструкцій на посаді асистента, а з 2010 року – на посаді доцента.

Стала кращим викладачем за 2008-2009 та 2009-2010 навчальні роки, нагороджена почесною грамотою за активну участь в навчально-методичній роботі.

 

Є співавтор монографії "Зріз кам’яних конструкцій " (2010р.),навчального посібника з грифом МОН "Будівельні конструкції", має 1патент на корисну модель „ Спосіб підсилення стику стін ".
Область наукових інтересів: робота кам’яної кладки на зріз, дослідження залишкового ресурсу пошкоджених залізобетонних та кам'яних конструкцій.

 


Кравченко Сергій Анатолійович
кандидат технічних наук, доцент

 

В 2003 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю „ Промислове і цивільне будівництво ".
В 2011 році захистив дисертацію на тему „ Несуча здатність та деформативність керамзитобетонних огороджуючих конструкцій".
З 2008 року працював на кафедрі будівельних конструкцій в якості асистента кафедри, а з 2012 – працює на посаді доцента.
Співавтор 40 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі  12 методичних вказівок. Нагороджений почесною грамотою у 2015-2016р. за активну участь в навчально-методичній роботі.
Область наукових інтересів: Застосування легких бетонів у сучасних будівельних конструкціях та методи їх розрахунку.

 

 

 

Карпюк Федір Романович
кандидат технічних наук, доцент

 

У 2001 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».
Кандидат технічних наук з 2010 року по спеціальності «Будівельні конструкції, будівлі та споруди», тема кандидатської роботи «Міцність, деформативність та тріщиностійкість похилих перерізів таврових попередньо напруженних залізобетонних балок».
З 2007 року працював на посаді асистента кафедри опору матеріалів Одеської державної академії будівництва та архітектури.

 

 

З 2009 року працює  на посаді доцента кафедри опору матеріалів та кафедри будівельних конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури.
Автор понад 30 наукових праць, 1-ї монографії, 1-го навчального посібника, 6-ти методичних вказівок.
Область наукових інтересів: міцність, деформативність та тріщиностійкість похилих перерізів залізобетонних елементів.

 

 


 

Драпалюк Марина Вікторівна
кандидат технічних наук, доцент

 

В 1999 році закінчила Луганський національний аграрний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». 
В 2011 році захистила дисертацію на тему «Модифіковані бетони з нормованими деформативними властивостями для споруд спеціального призначення».
З 2016 року працює на кафедрі будівельних конструкцій на посаді доцента. Має 46 публікацій (наукових та навчально- методичного характеру), а також є співавтором навчального посібника.
Область наукових інтересів: модифіковані бетони для споруд спеціального призначення.

 

 

 

 


 

Лисенко Євген Володимирович
асистент кафедри

 

В 1970р. закінчив Одеський інженерно будівельний інститут по спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». З 1973року працює на посаді асистента та доцента кафедр Залізобетонних та кам'яних конструкцій і Будівельних конструкцій.
Практикуючий інженер-проектувальник. Область інженерних інтересів: посилення будівельних конструкцій, реконструкція будівель і споруд, реставрація та реабілітація будівель пам'яток архітектури. Приймав участь у обстеженні, реконструкції і проектуванні таких об'єктів: 
Російський драматичний театр, Філармонія, Кірха, похилий ліфт на Приморському бульварі, Потьомкінські сходи, підпірні стіни Приморського бульвару, будинок Руссова та інші. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рекомендацій, технічних умов.

 

Область наукових інтересів: особливості роботи конструкцій з керамзитобетону на вапняковому піску, комплексні керамзитобетонні конструкції котрі формуються розшаруванням суміші.

 

 


 

Ковтуненко Дарія Олегівна
асистент кафедри

 

 
Закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури в 2009р. за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію «Магістр».
З 2009р. працює над кандидатською дисертацією «Напружено-деформований стан опорних перетинів стиснутих стінових елементів». Співавтор декількох методичних вказівок і статей.
З 2012 року працює на посаді асистента на  кафедрі Будівельних конструкцій.
Область наукових інтересів: з’єднання стінових елементів з пінобетону у панельних будівлях.
 
 

 

 


 

Король Іванна Володимирівна
асистент кафедри

 

В 2007 закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво».
З 2014 року працює на посаді асистента на  кафедрі Будівельних конструкцій.
 

  

Остра Олена Олександрівна
асистент кафедри

 

 
В 2008 закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю „ Промислове і цивільне будівництво ".
З 2008р. працює над кандидатською дисертацією.
З 2011 року працює на посаді асистента на  кафедрі Будівельних конструкцій. 


Палько Інна Володимирівна
завідуюча лабораторією

 

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова в 1988 році, за фахом інженер-технолог.
Інженер кафедри з 2008 року, з 2013р. – завідуюча лабораторією кафедри.
 

 

Наша адреса:

65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА,

Тел.: (048) 729-86-15.