КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНОЇ МЕХАНІКИ

 

Сурьянинов Николай Георгиевич
д.т.н., професор
Завідувач кафедри

 

Кафедра будівельної механіки як самостійна структурна одиниця нашої академії (на той момент - Одеського гідротехнічного інституту), існує з вересня 1951 р. ЇЇ першим і беззмінним завідувачем до 1987 р. був Ігор Євгенович Прокопович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки України, Почесний академік Російської Академії архітектури і будівельних наук.

 

 

Завідувач  кафедри

з 1951 р. по 1987 р.,
д.т.н., професор

 

Прокопович І.Є.

(1912-1995)

 

 

Завідувач  кафедри

з 1987 р. по 2013 р.,
д.т.н., професор

 

Яременко О.Ф.

(1944)

 

Завідувач  кафедри

з 2013 р. по 2015 р.,
д.т.н., професор

 

Кобринець В.М.

(1940)

За роки праці І. Є. Прокоповичем видано більш ніж 150 наукових статей, 4 монографії, підручник з грифом Мінвузу СРСР. Він був нагороджений орденами – Вітчизняної війни, Червоної зірки, знак Почесті, двома орденами Трудового Червоного Прапору, багатьма медалями. За плідний труд йому було присвоєно почесне звання Заслуженого діяча наук України. У 1995 р. його було обрано іноземним членом Російської академії архітектури і будівельних наук.

З 1987 р. до 2013 р. кафедрою завідував д.т.н., професор Яременко О.Ф., який доклав багато зусиль для розвитку кафедри та академії.

Професор Яременко О.Ф. розробив прикладну теорію повзучості та тривалої міцності залізобетонних площинних елементів та оболонок з придбаною анізотропією внаслідок різного опору бетону розтягу-стиску та тріщиноутворення, видав біля 140 наукових праць та 6 навчальних посібників, керував підготовкою і захистом інженерних дипломів та кандидатських дисертацій, був членом вчених рад по захисту дисертацій ОДАБА і Національного університету "Львівська політехніка", членом редколегій вісників ВНЗ Одеси, Рівне, Львова, журналу "Бетон і залізобетон в Україні". Його нагороджено знаками "Відмінник освіти України" і "За наукові досягнення".

З 2013 по 2015 роки кафедру очолював к.т.н., професор Кобринець В.М. В 1973р. він, після закінчення аспірантури під керівництвом професора І.Є. Прокоповича, захистив кандидатську дисертацію і продовжив наукову і методичну роботу та невдовзі розширив коло досліджень роботи будівельних конструкцій з урахуванням впливу навколишнього середовища та стану вже існуючих споруд. За рішенням ВАК України в 2008 р. В.М. Кобринець стає професором кафедри, а з 2013 року виконував обов’язки завідуючого кафедрою.

З вересня 2015 року кафедру очолює д.т.н., професор Сур’янінов М.Г., вихованець Одеського інженерно-будівельного інституту.

На цей час до складу кафедри входять: завідувач кафедри д.т.н., професор Сур’янінов М.Г., к.т.н., професор Кобринець В.М., к.т.н., приват-професор Балдук П.Г., к.т.н., доценти Твардовський І.О., Сорока М.М., Бекірова М.М., Калініна Т.О., Єньков Є.У., асистенти Чучмай О.М., Совгира В.В., Шиляєв О.С. Учбово-допоміжний персонал - зав. лабораторією Попогребський О.В., інженер Головата З.О., ст. лаборанти Рудик М.М., Злотковська Т.Ю.

 

Колектив кафедри будівельної механіки у 2015 році.

 

Колектив кафедри постійно дбає про підвищення рівня наукової, викладацької та методичної роботи відповідно до сучасних вимог. Не лише талановита молодь кафедри, але й старше покоління активно застосовує у роботі інноваційні технології. На кафедрі відкрито лабораторію комп’ютерної механіки. Роботи виконуються із застосуванням таких відомих програмних пакетів, як ANSYS, Lira, SCAD, MatLAB та ін.

Більш детально з науковою та методичною роботою співробітників кафедри можна ознайомитися на сайті кафедри budmeh.od.ua

 

Маг_прог_1.doc [1,19 Mb] (cкачиваний: 94)

Маг_прог_2.doc [277,5 Kb] (cкачиваний: 68)

Новые специализации.doc [34 Kb] (cкачиваний: 87)