КАФЕДРА РИСУНКА, ЖИВОПИСУ ТА АРХІТЕКТУРНОЇ ГРАФІКИ.

Історія навчання художнім дисциплінам – графіці, живопису і скульптурі починається з моменту утворення в 1930 р. Будівельного інституту, і на його базі Архітектурного факультету. Були створені кабінет графіки, архітектурно-скульптурна майстерня, кабінет малюнка і живопису. На початку малюнок викладали студентам усіх спеціальностей, але в більшому обсязі (живопис, скульптура) студентам-архітекторам, тому історія кафедри багато в чому зв’язана з історією становлення архітектурного утворення на факультеті.

В 1950 р. в Одеському будівельному інституті заняття з графічно-художніх дисциплін проводили на кафедрі архітектури і графіки професор Т.Б. Фраєрман і доцент О.Б. Постель.

Постель Олександр Борисович (1904 – 1989 р.) народився в 1904 р. в м. Одесі. У 1929 р. закінчив Одеський художній інститут. Видатний художник, живописець і графік. З 1938 р. – член Спілки художників СРСР. У 1963 р. О.Б. Постелю було присвоєно звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР. Працював у техніці масляного живопису, офорта, ліногравюри, монотипії й акварелі. Автор картин, присвячених нашому місту: «Окраїни Одеси» (1939 р.), «Строгановський міст», «Новий район». Працював також у жанрі графічного малюнка, створивши серію «Одеські краєвиди» (1970 р.). Твори О.Б. Постеля експонувалися на численних виставках, у музеях і добре відомі в нашій країні і за кордоном. Більше 35 років О.Б.Постель плідно займався науково-викладацькою діяльністю, почавши її ще в 1931 р. в нашому вузі на кафедрі графіки Архітектурного факультету. З 1945 по 1967рр. (до виходу на пенсію) працював доцентом, потім професором кафедри нарисної геометрії і графіки. Чуйний вчитель і наставник талановитої молоді, О.Б.Постель виховав цілу плеяду графіків і професійних художників, серед яких випускники Архітектурного факультету Д.Палатник, А.Попов, Б.Бондар, І.Умриха, Г.Топуз.

Наприкінці 1960-х рр. архітектурна спеціальність в інституті була відновлена, і викладання дисциплін художнього циклу знову розпочалося. Довелося спочатку створювати навчальну базу, методику викладання, визначити зміст навчальних програм, готувати кадрів викладачів, обладнати зали малюнка, живопису, скульптури і створювати натюрмортні фонди кафедри. У ці роки викладання малюнка, живопису і скульптури проводили професор Т.Б.Фраєрман, доцент О.Б.Постель, старші викладачі Т.І.Судьїна, І.В.Умриха, Р.В.Чаркіс, асистенти В.І.Кострицькій, Л.П.Бровко, Я.В.Киричек, Л.І.Колісник, М.І.Ворохта, А.І.Радченко, І.В.Романова, Н.В.Африканова, М.Г.Жаркова, В.Н.Логінова, В.І.Вітренко й інші.

У зв’язку з розвитком інституту з кафедри архітектури і графіки виділили кафедру нарисної геометрії і графіки, а в 1973 р. утворена кафедра малюнка, живопису й основ архітектурної графіки. Першим її завідувачем став кандидат архітектури, доцент Б.Ф.Бондар. З 1979 р. кафедрою керувала ст. викладач І.В. Умриха. З 1981 по 1985 рр. виконував обов’язки завідувача кафедрою ст. викладач В.Я.Батир. З 1985 р. по дійсний час завідує кафедрою кандидат архітектури, професор І.А Трутнєв.

Трутнєв Ігор Анатолійович

завідуючий кафедрою рисунка, живопису та архітектурної графіки

Кафедра проводить навчальну, науково-методичну, творчу і виховну роботу. Викладачі кафедри, щорічно організовували конкурси політичного плаката, присвячені ювілейним датам і різним проблемам, у яких брали участь студенти 1-5 курсів архітектурної спеціальності. Авторів кращих робіт преміювала, результати конкурсів друкувалися в інститутській газеті «Кадри будовам» і міських засобах масової інформації.

Значну роботу проводила кафедра по художньому оформленню інтер’єрів і екстер’єрів навчальних корпусів, святкових колон демонстрацій. Викладачі вивчали і застосовували передові методи навчання у ведучих вузах країни. Багато уваги приділяли матеріальному забезпеченню навчального процесу, наочними приладдями, зліпками гіпсових виробів (комплектів геометричних тіл, орнаментів, архітектурних деталей, голів і фігур класичної скульптури). Члени кафедри систематично проводять роботу зі створення фонду кращих студентських робіт, що експонують під час навчального процесу. Широко застосовують комп’ютерну графіку в композиційній роботі студентів.

Студенти-архітектори після закінчення семестру експонують свої роботи на виставкових-обходах, що створює творчу атмосферу в навчальному процесі. Практикується проведення персональних і групових художніх виставок студентів і викладачів.

Творчі роботи студентів були неодноразово представлені на виставках: на міській виставці в Одеській картинній галереї (1998 р.), у галереї «Аміс» (1999 р.) на щорічних виставках присвячених архітектурній спадщині «Моя Одеса», проведених кафедрою в 1997 – 2004 рр. На ХІІІ міжнародному огляді-конкурсі дипломних проектів у 2004 р. кафедра нагороджена дипломом за високу художньо-графічну підготовку студентів.

Кафедра організує, забезпечує і стимулює самостійну роботу студентів. Працює секція студентського наукового товариства, де під керівництвом викладачів студенти готують доповіді, що пов’язані з їх художньою підготовкою. Колектив проводить науково методичну роботу. Кафедрою підготовлено більш 30 методичних розробок по малюнку, живопису, колористиці, історії мистецтва й архітектури, сферичні перспективи.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі щорічної міжнародної науково-методичної конференції «Удосконалення підготовки фахівців», що проводиться в ОДАБА, а також у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях. У 1986-1991 рр. на кафедрі виконана велика науково-дослідна хоздоговірна робота на замовлення Ради міністрів СРСР – підготовка «Зведення пам’яток архітектури Одеської області» (науковий керівник І.А.Трутнєв). При кафедрі працює секція малюнка і живопису, для підвищення художньої майстерності викладачів і студентів архітекторів.

Кафедра активно бере участь у довузівській підготовці школярів, що готуються до вступу в Архітектурно-художній інститут: це робота на підготовчих курсах (ПК) і підготовчому відділені (ПВ) при ОДАБА, у ліцеях і середніх школах з художнім напрямком, дитячих-художніх школах Одеси й інших міст України, в прийомі вступних іспитів з дисциплін малюнок, живопис і креслення.

Враховуючі гостру потребу міста Одеси та Південного регіону України у фахівцях художньої освіти, в АХІ ОДАБА в 2006 році обрана нова спеціальність за напрямом підготовки “Образотворче мистецтво”, з узагальненим об’єктом діяльності – художник з інтер’єру та екстер’єру. Перший прийом студентів (25 студ.) на нову спеціальність відбувся в 2007 році і кафедра отримала статут випускаючої кафедри під керівництвом проф. І.А.Трутнєва.

Цикл професійно-орієнтованих дисциплін нової спеціальності базується на потребах даної освіти та можливостях АХІ і складає дисципліни, які вже викладаються на кафедрі для виховання архітекторів: малюнок, живопис, скульптура, архітектурна колористика. Але більшість дисциплін передбачених навчальним планом за напрямом “Образотворче мистецтво ” були розроблені і почали викладатися на кафедрі вперше. До таких дисциплін належать: художньо-прикладна графіка, художньо-декоративне оздоблення інтер’єру, графічний дизайн, перспектива в образотворчому мистецтві, анатомічний малюнок, основи художньої композиції та формотворення, кольоровознавство, синтез мистецтв, проектування інтер’єру, історія мистецтв, архітектури та інтер’єру. Для викладання нових дисциплін на кафедру були запрошені фахівці, члени одеської спілки художників: М.Н.Потужний, Д.Ю.Жижин, Ю.І.Валюк, заслужений художник України І.М.Прокопенко. В 2009 році напрям підготовки ОМ було відокремлене від кафедри і передано на, заново створену кафедру «Образотворчого мистецтва».

В даний час на кафедрі працюють досвідчені педагоги: завідувач кафедрою професор І.А.Трутнєв, професор А.С.Риндін, доценти Л.І.Риндіна, В.Б.Григор’єва, Н.Р.Кубриш, Т.В.Міхова; ст. викладачі Е.П.Ярощук, І.М.Прохорец, О.Д.Любімова, Т.В.Бардюжа, С.М.Карпова, А.М.Коншина, С.І.Споденюк, Е.Г.Поронік; асистенти А.Д.Крутоголов, Л.М.Міхова, О.М.Самойлова, Л.І.Олешко, П.П.Башкатов, Я.О.Лозинська.