ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
ОДЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ОГОЛОШУЄ НАБІР
 
на перепідготовку спеціалістів для здобуття другої вищої освіти відповідно до таких спеціальностей та спеціалізацій:
1. Економіка підприємства
2. Промислове і цивільне будівництво
3. Експертиза і управління нерухомістю (спеціалізація ПЦБ)
4. Організація, управління і нагляд будівельного процесу (спеціалізація ПЦБ)
5. Теплогазопостачання та вентиляція
6. Водопостачання і водовідведення
7. Гідротехнічне будівництво
8. Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
9. Гідромеліорація
ТЕРМІН НАВЧАННЯ — від 2-х років ЗАОЧНО Зарахування по співбесіді
На навчання можуть бути зараховані особи, що мають кваліфікацією «СПЕЦІАЛІСТ» або «МАГІСТР», а також студенти, які продовжують навчання і отримують ці кваліфікації протягом найближчих двох років. 

У нас Ви можете отримати необхідну на ринку праці спеціальність, підвищити свою кваліфікацію, стати фахівцем одночасно в кількох суміжних галузях. Ваш рівень освіти сьогодні - це гарантія професійного та кар'єрного зростання завтра
(048) 723-44-49 
м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА, корпус ГС
Подробиці на сайті академії -
http://www.ogasa.org.ua/pdoindex.html