МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ОГОЛОШУЄ НАБІР
до аспірантури на 2014-2015 навчальний рік

До аспірантури зі спеціальностей:
05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди;
05.23.04 - Водопостачання, каналізація;
05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби;
05.23.08 - Технологія  та організація промислового та цивільного будівництва;
18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури;
18.00.02 - Архітектура будівель та споруд;
08.00.04 – Економіка і управління підприємствами;
До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;
Особи, які бажають вступити до аспірантури ОДАБА, подають такі документи:
     -   заяву встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового керівника; 
    -   особовий листок по обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи, 2 фотокартки, розміром 4х6 см. та автобіографію;
    -   завірений список публікацій по темі дисертації (особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат з обраної наукової спеціальності, обсягом 25 друкованих сторінок в палітурці);
    -   копію диплома про вищу освіту (подається з оригіналом);
    -   лист з місця роботи про направлення до цільової аспірантури;
    -   довідку про складання кандидатських іспитів (форма 3.2). Складені кандидатські іспити зараховуються як вступні;
    -   медичну довідку про стан здоров’я (форма 086/у);
    -   копію угоди (для цільової аспірантури), підписану організацією, яка направила кандидата на навчання;
    -   паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником.
         Заяви та документи про вступ до докторантури та аспірантури приймаються до 15 вересня 2014 року, вступні іспити у вересні - жовтні 2014 року.
         Початок навчання – з 1 листопада 2014 року. 

Довідки з питань прийому до аспірантури та докторантури можна отримати в аспірантурі ОДАБА за адресою:
м. Одеса - 65029, вул. Дідріхсона 4, тел. 729-85-06.