ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ОГОЛОШУЄ НАБІР

до докторантури та аспірантури на 2013-2014

навчальний рік

1. До докторантури зі спеціальностей:

 

 

 

 

 

05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди 

05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби;

05.23.08 – Технологія та організація промислового та цивільного будівництва.


 

 


До докторантури ОДАБА приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити наукові дослідження.

Особи, які бажають вступити до докторантури ОДАБА, подають до аспірантури в період з 1 по 15 вересня такі документи:

заяву встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового консультанта (доктора наук), зав кафедри, проректора з наукової роботи;

-особовий листок по обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи, 2 фотокартки, розміром 3х4 см.;

-завірений список опублікованих наукових статей з теми докторської дисертації;

-розгорнутий план докторської дисертації (з главами та параграфами), підписаний докторантом та науковим консультантом;

-відгук про наукову діяльність з місця роботи, підписаний керівником установи з рекомендацією про зарахування до цільової докторантури;

-ксерокопії (та оригінали) про вищу освіту, кандидата наук, доцента або старшого наукового співробітника;

-угоду (для цільової докторантури), підписану організацією, яка направила кандидата на навчання (копія);

-паспорт та військовий квиток подаються особисто вступником.

до аспірантури зі спеціальностей:

 

05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди;

05.23.02 - Основи та фундаменти;

05.23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби;

05.23.08 - Технологія та організація промислового та цивільного будівництва;

18.00.01 - Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури;

1.00.02 - Архітектура будівель та споруд;

05.13.22 – Управління проектами і програмами

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра;

Особи, які бажають вступити до аспірантури ОДАБА, подають такі документи:

- заяву встановленої форми з письмовою згодою майбутнього наукового керівника;

- особовий листок по обліку кадрів, завірений печаткою за місцем роботи, 2 фотокартки, розміром 4х6 см. та автобіографію;

- завірений список публікацій по темі дисертації (особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферат з обраної наукової спеціальності, обсягом 25 друкованих сторінок в палітурці);

- копію диплома про вищу освіту (подається з оригіналом);

- лист з місця роботи про направлення до цільової аспірантури;

- довідку про складання кандидатських іспитів (форма 3.2). Складені кандидатські іспити зараховуються як вступні;

- медичну довідку про стан здоров’я (форма 086/у);

- копію угоди (для цільової аспірантури), підписану організацією, яка направила кандидата на навчання;

- паспорт та військовий квиток подаються особисто вступникомдовідка про середню заробітну плату з розбивкою по місяцям за підписом керівника підприємства, головного бухгалтера і завірена печаткою виробництва.

Заяви та документи про вступ до аспірантури приймаються до 1вересня 201року, вступні іспити у вересні - жовтні 201року.

Початок навчання – з 1 листопада 201року.

Довідки з питань прийому до аспірантури можна отримати в відділі аспірантури ОДАБА за адресою: м. Одеса - 65029, вул. Дідріхсона 4, тел. 729-85-06.