Оголошення конкурсу на заміщення посад

На виконання Законів України "Про освіту”, "Про вищу освіту” та наказу МОНУ № 744 від 24.12.2002 р. "Про затвердження Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації”

 

на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу:
директорів: будівельно - технологічного інституту; центру доакадемічної освіти.
деканів факультетів: гідротехнічного та енергетичного будівництва; будівництва.
завідуючих кафедрами: архітектури будівель і споруд; образотворчого мистецтва; технології будівельного виробництва; будівельних конструкцій; водопостачання; опалення вентиляції та охорони повітряного басейну; землеустрою та кадастру;
професорів кафедр: міського будівництва і господарства (2); технології будівельного виробництва (1); залізобетонних та кам’яних конструкцій (1); вищої математики (1); фізики (1); землеустрою та кадастру (1); маркетингу (1);
доцентів кафедр: архітектури будівель і споруд (3); основ архітектури та дизайну архітектурного середовища (4); нарисної геометрії і креслення (1); малюнку, живопису і архітектурної графіки ( 1 ); образотворчого мистецтва (1); будівельних матеріалів (1); ПАТБМ (1); опору матеріалів (3); теоретичної механіки (1); технології будівельного виробництва (5); будівельних конструкцій (2); залізобетонних і кам’яних конструкцій (1); металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій (3); будівельної механіки (3); філософії , політології, психології і права (1); вищої математики (1); організації будівництва і охорони праці (2); водовідведення і гідравліки (1); водопостачання (3); кондиціювання повітря і механіки рідини (1); опалення, вентиляції і охорони повітряного басейну (2); теплогазопостачання (1); енергетичного та водогосподарського будівництва (1); основ та фундаментів (3); підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин (1); проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг (2); українознавства (1); економіки підприємства (1); маркетингу (3); прикладної і обчислювальної математики та САПР (4).
старших викладачів кафедр: містобудування (1); малюнку, живопису і архітектурної графіки (2); образотворчого мистецтва (3); міського будівництва і господарства (1); теоретичної механіки (1); філософії, політології, психології і права (1); організації будівництва і охорони праці (3); водовідведення і гідравліки (1); інженерної геодезії (2); опалення, вентиляції і охорони повітряного басейну (1); іноземних мов (2); українознавства (1); економіки підприємства (1); землеустрою та кадастру (1); прикладної і обчислювальної математики та САПР (1); мовної підготовки ЦПС (1).
викладачів кафедр: фізичного виховання і спорту (1).
асистентів кафедр: архітектури будівель та споруд (5); містобудування (2); основ архітектури та дизайну архітектурного середовища (4); архітектурних конструкцій, реставрації, реконструкції будов, споруд та їх комплексів (1); образотворчого мистецтва (2); міського будівництва і господарства (1); хімії і екології (1); опору матеріалів (1); технології будівельного виробництва (1); будівельних конструкцій (1); залізобетонних і кам’яних конструкцій (1); металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій (1); організації будівництва і охорони праці (3); водопостачання (1); теплогазопостачання (2); енергетичного та водогосподарського будівництва (2); економіки підприємства (2); підйомно-транспортних , будівельних і дорожніх машин (1).
Термін подачі документів на конкурс – один місяць з дня публікації оголошення .
Заяву і документи направляти на ім’я ректора академії за адресою :65029 , м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. (048) 723-43-53.