Російська версія

 

Запрошуємо до магістратури за фахом «Комп'ютерні науки та інформаційні технології»!

Спеціальність відкрита в Академії в 2016 році. Випускаюча кафедра ― кафедра будівельної механіки (www.budmeh.od.ua).

Відкрито дві спеціалізації: «Комп'ютерна механіка» і «Біомеханіка». Навчальний процес забезпечується програмними комплексами:

 • ANSYS, SOFISTIK, Revit, LIRA, 3Ds MAX, SCAD, Materialise NV, SolidWorks, Wolfram Mathematica, MATLAB, AutoCAD, Statistica

Тематика випускних магістерських робіт визначається напрямками наукової роботи кафедри:

 • розвиток чисельно-аналітичного методу граничних елементів для моделювання стрижневих систем, пластин і оболонок;

 • аналітичні, комп'ютерні та експериментальні дослідження фібробетонних конструкцій;

 • комп'ютерні технології в механіці;

 • розрахунки споруд при сейсмічних навантаженнях;

 • обстеження будинків і споруд.

Теми деяких випускних робіт 2018 року:

 • моделювання та розрахунок ребристо-кільцевого купола в програмі ANSYS;

 • розрахунок багатоповерхового будинку у ПК ЛІРА;

 • топологічна оптимізація конструкцій засобами ПК REVIT;

 • побудова інформаційної моделі головного корпусу ОДАБА засобами ПК REVIT;

 • моделювання та розрахунок тунелю в програмі ANSYS;

 • розрахунок металевих конструкцій купола Одеського цирку на діючі та граничні навантаження;

 • фізико-механічні характеристики сталефібробетонної балки;

 • дослідження міцності та стійкості тонкостінних стрижнів у програмі ANSYS;

 • моделювання та розрахунок підземної споруди в програмі ANSYS;

 • побудова інформаційної моделі корпусу АХІ ОДАБА засобами ПК REVIT;

 • комп’ютерна модель металевої вежі на дію вітрового навантаження.


Ми чекаємо Вас!!!