ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 
на заміщення вакантних з 01.09.2018 року посад 
науково-педагогічних працівників академії
 

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, доцента, науковий ступінь доктора або кандидата наук, а також особи, які мають ступінь магістра, спеціаліста.

Строк подання заяв з дня опублікування оголошення до 30.04.2018 р. включно.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, учені звання, копію трудової книжки, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи), список друкованих праць і винаходів, завірених у встановленому порядку.
 
Науково-педагогічні працівники, які працюють в академії, для участі в конкурсі подають на ім’я ректора заяву, звіт про проведену роботу за останній термін, на який вони обиралися, список друкованих праць і винаходів, завірених у встановленому порядку.

Заяву на участь у конкурсі подавати у загальний відділ (к. 131) 
на ім´я ректора академії за адресою: 
65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел.723-33-42
 
Вакантні посади 2018.pdf [117,65 Kb] (cкачиваний: 52)