Інститут інженерно-екологічних систем

Вітюков Валентин Васильович

кандидат технічних наук, доцент, директор інституту, голова Вченої Ради ІІЕС

Інститут інженерно-екологічних систем веде свою історію від одного з перших факультетів академії – санітарно-технічного, створеного у 1930 році. У свою чергу санітарно-технічний факультет був спадкоємцем санітарно-курортного відділення інженерно-будівельного факультету Одеського політехнічного інституту. За свою багаторічну історію наш інститут здобув великих досягнень як в науці так і в навчанні. В інституті зберігаються традиції, які були закладені провідними викладачами та видатними вченими, що працювали в академії.

Інституту підпорядковані сім кафедр на яких працюють висококваліфіковані викладачі, в їх числі – 9 докторів наук, професорів, та більш ніж 40 кандидатів наук, доцентів. Студенти навчаються в сучасних аудиторіях, лабораторіях, комп’ютерних класах, користуються бібліотекою і розвиненою спортивною базою.

В ІІЕС є три комп’ютерних класи, комп‘ютери в яких об’єднані мережею. Кожний з викладачів і студентів має можливість безкоштовного доступу в інтернет. Найбільш трудомісткі розрахунки студенти виконують на ЕОМ за програмами, які розроблені викладачами кафедр. В нашому інституті створено унікальний мультимедійний комплекс, який дозволяє викладачам академії читати лекції із застосуванням нових форм навчання – електронних презентацій.

Інститутом укладені договори про співробітництво з такими відомими профільними фірмами як "Віло", "Віссман", "Данфосс", "Герц", "Бош", "Вайлант", "Йорк", "Трейн", "Южспецмонтаж", "Конкорд Теплосервис", "Тесіко", "Івік Юг", "Віва" та ін., а також підтримуються та розвиваються відносини з фірмами "Теплові мережі", "Теплокомуненерго", Одесагаз, Хмельницькгаз, Кіровоградгаз, термін співробітництва з якими перевищує десятиліття. За їх допомогою на спонсорській основі розроблені та впроваджені в учбовий процес лабораторні установки, обладнання та системи. Провідні спеціалісти цих фірм планово проводять лекції у спеціалізованих мультимедійних аудиторіях.

На цей час інститут веде підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, та аспірантів по двох напрямах, за трьома спеціальностями:

- Теплогазопостачання і вентиляція (напрям «Будівництво»);

- Водопостачання і водовідведення (напрям «Будівництво»);

- Раціональне використання водних ресурсів (напрям «Водні ресурси»).

В останні роки актуальними є проблеми ресурсозбереження, використання енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища, вирішувати які і покликані фахівці, яких готує наш інститут.

Спеціальності ІІЕС мають дуже велике значення, бо функціонування жодного будівельного об’єкту неможливо без теплопостачання, вентиляції, кондиціювання, опалення, газопостачання, водопостачання та водовідведення. Випускники інституту є спеціалістами широкого профілю і тому користуються дуже великим попитом при працевлаштуванні.

Наша адреса: 65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА,

Інститут інженерно-екологічних систем.

Тел.: (048) 723-29-83.