Кафедра українознавства

 

 Кафедра українознавства була створена в Одеській державній академії будівництва та архітектури у вересні 1993 р.

Сучасний склад кафедри – це колектив високоосвічених фахівців, більша частина яких має великий багаторічний досвід науково-педагогічної роботи.

Більш детально з науковою та методичною роботою співробітників кафедри можна ознайомитися на сайті кафедри http://ukrved.od.ua/


 
 

 

У 2000 р. закінчила Одеський державний університет імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Історія». У 2003 р. достроково закінчила стаціонарну аспірантуру Одеського національного університету імені І. І. Мечникова у зв’язку із захистом кандидатської дисертації. Доктор історичних наук з 2010 р. Тема докторської дисертації: «Військові поселення кавалерії на території України. 1817–1867 рр. (формування, соціально-економічний розвиток, побут)». Автор понад 100 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 3 навчально-методичних посібників, 2 монографій, 1 збірника документів.

Область наукових інтересів: соціально-економічні, військові та політичні проблеми історії України; історія військово-господарських формувань ХІХ ст. в Україні; історія Одеської школи десятників будівельної справи.

Нагороди: Почесна нагорода «Свята Софія».

Цубенко В. Л. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій.

 

Завідувач кафедри українознавства
Цубенко Валерія Леонідівна

Доктор історичних наук, професор

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

 

 

У 1971 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Історик, викладач історії». У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність КПРС з морального виховання молодих працівників (по матеріалах промислових підприємств УРСР 1971–1975)». Працює в ОДАБА з 1975 р., а з 1991 р. – на посаді доцента кафедри.

Кількість наукових та навчально-методичних праць: 73.

Область наукових інтересів: актуальні проблеми історії України та персоналії.

Соколова Любов Степанівна

Кандидат історичних наук, доцент

 

 

У 2004 р. Закінчила Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». У 2015 р. Захистила кандидатську дисертацію. Тема дослідження: «Політична та правова культура Гетьманщини (1709–1780-ті рр.)». З 2016 р. працює на кафедрі українознавства на посаді доцента.

Кількість наукових праць: 17.
Область наукових інтересів: політична і правова культура Гетьманщини, історія суднобудівного заводу імені 61 комунара, купецтво Півдня України. 

Макушина Ганна Ігорівна

Кандидат історичних наук, доцент

 

 

У 1964 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Філолог, викладач мови і літератури». З 1993 р. працює на кафедрі українознавства на посаді старшого викладача кафедри.

Кількість наукових і навчально-методичних праць: 25.

Область наукових інтересів: методика викладання української мови за фахом на економічному факультеті.

Старунова Алла Леонтіївна

старший викладач

 

 

У 1992 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Українська мова та література». Плідно працює над дисертацією на тему: «Формування української архітектурної термінології» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. З 2003 р. працює на кафедрі українознавства на посаді старшого викладача.

Кількість наукових і навчально-методичних праць: 23.

Область наукових інтересів: проблеми української термінології.

Думанська Лариса Борисівна

старший викладач 

 


У 1993 р. закінчила Одеський державний університет імені І. І.Мечникова за спеціальністю «Історія». Результативно працює над дисертаційним дослідженням за темою: «Товариство сільського господарства Південної Росії: історичне значення». З 2013 р. працює на кафедрі українознавства на посаді старшого викладача.

Кількість наукових і науково-методичних праць: 25.

Область наукових інтересів: соціально-економічні проблеми історії Південної України ХІХ – поч. ХХ ст.; історія науки та освіти ХІХ – поч. ХХ ст. в Україні; історія дворянства.

Мєзєнцева Ірина Миколаївна

старший викладач


У 1998 р. закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю «Історія».


Радченко Наталія Анатоліївна 

старший лаборант

 

З 1980 р. працює в ОДАБА.

Старший лаборант кафедри українознавства з 1993 р.

 


Філіпович Наталія Сергіївна

старший лаборант 

 

 Всі викладачі мають базову університетську освіту та необхідний рівень кваліфікації. Кафедра проводить роботу за п’ятьма напрямами: навчальна, навчально-методична, наукова, виховна, профорієнтаційна.

 

Навчальна робота

На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Історія України», «Історія української культури», «Історія світової культури», «Економічна історія», «Історія консюмеризму», «Історія сучасного світу», «Краєзнавство», «Історія будівництва та архітектури Причорномор’я», «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Інтенсифікації навчального процесу сприяв перехід до нових технологій, його комп’ютеризація.

 

  

 

Під керівництвом викладачів кафедри українознавства студенти архітектурно-художнього інституту взяли участь у XIV міжнародному конкурсі «Українська мова – мова єднання» і отримали призові місця: Ганна Литвиненко зайняла І місце в номінації «Первоцвіт» – (за етюди «Рідному місту присвячую» та «Чайка»); Дар’я Попова зайняла ІІ місце в номінації «Первоцвіт» (за етюд «Фонтан і вишневе дерево»). В урочистій церемонії нагородження переможці отримали Почесні грамоти, відповідні відзнаки та пам’ятні подарунки. Навчально-методична робота

Всі дисципліни кафедри забезпечені розробленими навчально-методичними комплексами, зміст яких включає навчальну та робочу програму курсу, тематичні плани, плани семінарських занять, тексти лекцій, тестові завдання, практичні творчі завдання, ділові ігри, варіанти домашніх контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання, методичні рекомендації для підготовки до заліків, екзаменів, роздатковий матеріал, методичні посібники. У 2012 р. професором кафедри В. Л. Цубенко було видано навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів «Історія України» з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують старші лаборанти Н. С. Філіпович та Н. А. Радченко.

Кафедра підтримує тісний контакт з бібліотекою ОДАБА, з кафедрами філософії, політології та права, мовної підготовки ОДАБА. Здійснюється науково-методичне співробітництво з кафедрою історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, кафедрою українознавства Одеського національного морського університету.

 

Методичні вказівки 

Навчально-методичний посібник з укр.мови для студентів  заочної форми навчання.doc [721 Kb] (cкачиваний: 74)

Методичні рекомендації з історії консюмеризму у схемах та таблицях.doc [984,5 Kb] (cкачиваний: 14)

Методичні вказівки з Економічної історії.doc [858 Kb] (cкачиваний: 13)

Методичні рекомендації з краєзнавства.doc [186,77 Kb] (cкачиваний: 28)

Методичні вказівки до самостійної роботи з іст.укр. культури для  заочної форми навчання.doc [800,5 Kb] (cкачиваний: 42)

Наукова робота

Наукова робота є одним з найважливіших напрямів діяльності кафедри. Науково-педагогічний склад кафедри приймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, семінарах, круглих столах. Загальний доробок за останнє десятиліття становить понад 200 наукових праць, надрукованих у різнопланових наукових та періодичних виданнях в Україні та за кордоном. У межах комплексної кафедральної теми «Формування національної свідомості студентської молоді» публікуються наукові статті, монографії. За участю доцента кафедри Л. П. Латишевої вийшли три монографії: «Історія Одеської державної академії будівництва та архітектури»; «Біографія часу» та «Випускники ОДАБА».

При кафедрі створено творчий науковий гурток «Міжкультурний діалог в Україні», діяльність якого направлена на розвиток творчого потенціалу та розширення кола інтересів студентів. Діяльність гуртка здійснюється згідно з планом. Протягом навчального року раз на місяць проводяться засідання, обговорення та дебати. Члени гуртка беруть активну участь у наукових конференціях, підготовці доповідей, статей, рефератів та презентацій.

 

Музей етногафії

  Музей етнографії України урочисто було відкрито 6 вересня 2013 р. До цієї події кафедра українознавства ОДАБА йшла довгі роки. Піклуючись про те, щоб експозиція музею відрізнялася від інших краєзнавчих музеїв, викладачі кафедри українознавства намагалися створити свою, властиву південному регіону, експозицію. На ній представлено експонати з традиційною українською орнаментикою – меблі, посуд, кераміку, дитячі іграшки, одяг, рушники, килими, писанки, а також знаряддя сільського господарства.

 

 

Виховна робота

Світоглядний характер дисциплін кафедри вимагає від викладачів проводити велику виховну роботу зі студентською молоддю, а саме: екскурсії до музеїв Одеси (Художній музей, Історико-краєзнавчий музей, Археологічний музей, Музей Західного та Східного мистецтва, Літературний музей, Одеський музей М. К. Реріха, Музей Південного військового командування тощо), відвідування театральних вистав (Театр музичної комедії ім. М. Водяного, Обласний російський драматичний театр, Український музично-драматичний театр ім. В. Василька, Національний Академічний театр опери та балету), навчальні автобусні екскурсії історичного та воєнно-історичного напрямку («Історичні пам’ятки південного Причорномор’я, «Одеса – Південна Пальміра», «Слідами давніх цивілізацій», «Київська Русь – колиска української державності»). Велику зацікавленість студентів викликають щорічні зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ветеранами академії, науковцями, культурними діячами міста. Викладачами кафедри організовується знайомство студентів з роботою Наукової бібліотеки ім. О. М. Горького.

Викладачі кафедри виконують обов’язки кураторів студентських груп.

 

 

Профорієнтаційна робота 

Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у профорієнтаційній роботі академії, пояснюючи правила прийому та вимоги до абітурієнтів, умови зарахування вступників, напрями підготовки, пропагуючи сучасні будівельні надбання, перспективи навчання в ОДАБА серед абітурієнтів міста та області.

 

Наша адреса:

65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА, Головний корпус, ІІІ поверх

Тел.: (048) 729-85-21

Електронна пошта: [email protected]