Кафедра «Українознавства»
СОКОЛОВСЬКА Г.М.
завідувач кафедри, доцент.
Кафедра «Українознавства» була створена в ОДАБА у вересні 1993 року. Сьогодні у штаті кафедри 4 доценти: Г.М. Соколовська, С.М. Боган, Л.П. Латишева, Л.С. Соколова; 6 старших викладачів: Л.Б. Думанська, Г.В. Зайвенко, С.В. Кучеренко, Г.Ф. Мержиєвська, А.Л. Старунова, П.Л. Ханенко.
Викладачами кафедри розроблено авторські програми, плани семінарів, роздатковий матеріал, тестові завдання, методичні посібники тощо з усіх дисциплін, апробовані нові методики викладання. Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують старші лаборанти Н.С. Філіпович та Н.А. Радченко. Всі викладачі мають базову університетську освіту та необхідний рівень кваліфікації. На кафедрі викладаються поряд з історією України нові дисципліни: історія української та зарубіжної культури, українська мова з урахуванням специфіки вузу, економічна історія, історія консюмеризму, культурологія, українознавство, краєзнавство, історія будівництва та архітектури Південного регіону. Інтенсифікації навчального процесу сприяв перехід до нових технологій, його комп’ютеризація.
Приділяється велика увага науковій роботі, яка проводиться згідно комплексної теми «Формування національної свідомості студентської молоді». За участю доцента кафедри Л.П. Латишевої вийшли три монографії: «Історія Одеської державної академії будівництва та архітектури»; «Біографія часу» та «Випускники ОДАБА». Викладачами кафедри опубліковано понад 40 наукових статей. Досвід напруженої праці був узагальнений у 15 методичних посібниках та доповідях (понад 70) у науково-методичних підсумкових конференціях.
Світоглядний характер дисциплін кафедри вимагає від викладачів проводити велику виховну роботу зі студентською молоддю, а саме: екскурсії до музеїв Одеси, відвідування театральних вистав, автобусні екскурсії. Велику зацікавленість студентів викликають щорічні зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, ветеранами академії, науковцями, культурними діячами міста.