Кафедра «Технології будівельного виробництва»
МЕНЕЙЛЮК О.І.
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, дійсний член Української Академії наук, а також Академії будівництва України

Сайт кафедры: ktsp-ogasa.od.ua

Кафедра ТБВ створена у 1930 р. На кафедрі працюють 25 чоловік, у тому числі 3 професори, 2 доктори технічних наук, 10 доцентів та кандидатів технічних наук.
На кафедрі викладаються 10 дисциплін для студентів усіх інститутів та факультетів академії. Особлива увага надається інноваціям у технології будівництва. Лекційні курси викладаються у формі мультимедійних презентацій з використанням відеофрагментів та фотографій.
Електронна бібліотека кафедри має у наявності майже дві сотні інформаційних файлів з нових технологій.
Тільки за останні роки силами провідних викладачів кафедри було підготовлено близько двох десятків методичних вказівок з нових технологій, навчальні посібники та підручники.
Вчені кафедри здійснюють керівництво науковою роботою аспірантів, докторантів та здобувачів за спеціальністю «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».
Науковий потенціал кафедри та зібрана інформація з нових технологій дозволяють студентам та аспірантам брати активну участь у науково-дослідній роботі. Такі роботи неодноразово були нагороджені дипломами переможців українських та міжнародних конкурсів.
Кафедра співпрацює з провідними науковими та будівельними організаціями України, Росії, Німеччини, США, Польщі, Казахстану.
Фахівці кафедри беруть участь у розробці сучасної нормативної бази будівництва.