Кафедра основ і фундаментів


 

 
 
 
 
В.М. Митинський
Завідувач кафедри,
кандидат технічних наук, доцент,
дійсний член Академії будівництва України

Кафедра основ і фундаментів заснована 1 вересня 1951 року, коли на роботу до  Гідротехнічного інституту (нині ОДАБА) було запрошено Вадима Миколайовича Голубкова  (1901 – 1993) – видатного вченого в галузі механіки ґрунтів, основ та фундаментів, який  керував кафедрою до 1979 р. У наступні роки кафедру очолювали учні професора: Ю.  Ф. Тугаєнко, А. І. Догадайло, Г. Н. Симонов, а з 1991 р. – О. В. Новський.

 На кафедрі для проведення лабораторних та практичних занять створено спеціалізовані  аудиторії з інженерної геології, механіки ґрунтів, основ та фундаментів, а також  комп’ютерний клас, у яких, окрім стандартного обладнання, наявні прилади, створені вченими кафедри. Навчальний процес забезпечено методичною та спеціальною літературою. З основних курсів видано навчальні посібники та монографії, авторами яких є провідні викладачі: проф. Догадайло А. І., Колесников Л. І., Новський О. В., Тугаєнко Ю. Ф., Школа А. І., доц. Митинський В. М.
У 2009 році на базі науково-дослідних лабораторій створено інститут геотехніки ім. В. М. Голубкова. Основними науковими напрямами інституту є дослідження ґрунтів, у тому числі палями різних конструкцій; розроблення ефективних методів зведення та посилення фундаментів в обмежених умовах міської забудови; будівництво в зсувних районах і на просадних ґрунтах; вивчення властивостей вапняка-черепашника; дослідження напружено-деформованого стану паль та їх основ тощо. Значний обсяг експериментальних досліджень дозволяє впроваджувати у практику будівництва та навчальний процес ефективні інженерні рішення.

 

 Колектив кафедри

 
 
МИТИНСЬКИЙ Василь Михайлович
Закінчив Кременецький лісотехнічний технікум в 1970 р. за фахом «Устаткування лісозаготовельних підприємств», Одеський інженерно-будівельний інститут 1975 р. за фахом: «Промислове та цивільне будівництво». 
Кандидат технічних наук (1988 р.). 
Тема дисертації «Робота саморозкриваючих при зануренні козлових паль в умовах дії горизонтального і висмикуючого навантажень» (1988 р.).
Доцент (1990 р.) кафедри основ та фундаментів. Дійсний член Академії будівництва України (2002р.), член Українського співтовариства з механіки ґрунтів та фундаментобудування.  
Область наукових інтересів: геотехнічний моніторинг будівництва і реконструкції в стислих існуючою забудовою умовах, будівництво в складних інженерно-геологічних умовах, у тому числі на підроблених територіях.
Опубліковано 125 наукових и  учбово-методичних робіт, у тому числі 1 патент, монографія, навчальних посібник.
 
 
НОВСЬКИЙ Олександр Васильович
Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут в 1970 році зі  спеціальності «Промислове та гражданське будівництво».
Кандидат технічних наук (1981р.). 
Тема дисертації: «
Дослідження роботи козлових і біклинарних паль в натурних умовах».
 Доцент (1984р.) кафедри основ та фундаментів, зав. кафедрою (1991р.), приват - професор Одеської державної академії будівництва та архітектури (1998р.), дійсний член Академії будівництва України (2001р.), заслужений працівник освіти України (2009р.), почесна відзнака ОДАБА (2010 р.), член Російського та Українського суспільства з механіки ґрунтів та фундаментобудівництва. 
Опубліковано 103 наукових і 52 учбово-методичних робіт, у тому числі 3 книги и 3 учбових посібника та 1 монографія. 
Область наукових інтересів: дослідження та упровадження в будівництво паль підвищеної несучої здатності; розробка ефективних методів зведення фундаментів в умовах щільної міської забудови та при реконструкції будівель.
 
ТУГАЄНКО Юрій Федорович
Закінчив  Одеський   інженерно - будівельний інститут в 1951 р. за фахом «Сільськогосподарське будівництво». Кандидат технічних наук (1966 р.).
Тема дисертації «Экспериментальные исследования деформаций лессовых оснований и способов уменьшений их деформативных свойств».
Доцент (1969 р.), доктор технічних наук (2005 р.), професор (2006 р.)   кафедри  основ та фундаментів.
Нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення»
Опубліковано більш 300 наукових робіт та учбово - методичних посібників, у т.ч. 4 монографії; 25 авторських свідоцтв на винаходи  та 4 патенти України .
Область наукових інтересів: експериментальне дослідження процесів деформування ґрунтів в основах фундаментів, паль і пальових фундаментів. 
 
       
Гришин Андрій Володимирович
Доктор технічних наук, професор, завідував кафедрою основ і фундаментів з 01.03.14, по 09.06.15, дійсний член Академії будівництва України.
В 1983 році закінчив факультет промислового та цивільного будівництва Одеського інженерно-будівельного інституту (ОІБІ), а в 1986 р. – аспірантуру цього ж ВУЗу. Працював інженером-програмістом комбінату «Одеспромбуд», асистентом, а потім доцентом кафедри технічної кібернетики Одеського національного морського університету (ОНМУ). Вчене звання доцента присвоєне в 1996 р. Кандидатську дисертацію за спеціальністю будівельна механіка захистив у 1992 р. З 1993 по 1997 р.р. працював заступником декана гідротехнічного факультету ОНМУ з навчальної роботи. З 2004 р. доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки. Докторську дисертацію за спеціальністю будівельні конструкції, будівлі та споруди захистив у 2005 р. (науковий ступінь присуджено в 2006 р.). З 04.07.2006 по 08.06.2015 проректор з наукової роботи ОДАБА.  
Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 2 навчальних посібників і 5 монографій. Область наукових інтересів: розв’язання пружнов’язкопластичних контактних задач при дії статичних і динамічних навантажень. Член двох спеціалізованих Вчених рад ОДАБА Д41.085.01 та Д41.085.03 по захисту докторських та кандидатських дисертацій.
 
БАРЧУКОВА Тетяна Миколаївна
Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут в 1976 р. за фахом «Промислове та цивільне будівництво». Кандидат технічних наук (2007 р.) Тема дисертації «Взаємодія паль-колон з ґрунтом основи при дії вертикального і горизонтального навантажень». Працює на кафедрі  основ та  фундаментів з 1983 р.,  з 1992 р. асистент,  з 2008 р. доцент кафедри.
Опубліковано 19  наукових статей та 9 учбово-методичних робіт. а 1 посібник.
Область наукових інтересів: взаємодія коротких пальових фундаментів з ґрунтом основи при дії вертикального і горизонтального навантажень.
 
 
КАРПЮК Ірина Анатоліївна
З відзнакою закінчила у 1988 р. Одеський  інженерно - будівельний інститут в 1993 р. за фахом «Промислове і цивільне будівництво». 
Асистент кафедри основ та фундаментів.
Кандидат технічних наук (2004 р.).
Тема дисертації: «Особливості взаємодії паль, заглиблених вдавлюванням, з ґрунтом основи».
Доцент (2004 р.) кафедри основ та фундаментів.
Опубліковано 25 наукових та 9 навчально методичних робіт.
Область наукових інтересів: вивчення особливостей взаємодії вдавлених і забивних коротких призматичних паль з ґрунтом основи будівництва та реконструкція промислових і цивільних будинків в обмежених умовах існуючої міської забудови, розрахунок і конструювання утримуючих і підпірних споруд.
 
 
МАРЧЕНКО Михайло Васильович
1948 року народження. 
Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут 1975 р. за фахом: «Гідротехнічне будівництво». 
Кандидат технічних наук (2002 р.). 
Тема дисертації «Експериментальні дослідження стисливості водонасичених лесовидних основ», доцент кафедри основ та фундаментів (2005 р.).
Опубліковано 120 надрукованих робіт, у т.ч. 6 винаходів, 12 МУ, 27 науково-методичних статей, 75 наукових статей.
Область наукових інтересів: натурні дослідження взаємодії основ і пально - плитних фундаментів.
 
 
ПИВОНОС Володимир Михайлович
Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут в 1970 р. за фахом: «Промислове та цивільне будівництво».
Кандидат технических наук (1990р.). 
Тема дисертації: «Вплив потужності пісчаної подушки на деформації підлеглих слабких глинистих ґрунтів». 
Доцент (1993 р.) кафедри основ та фундаментів.
Видано 87 наукових і 10 учбово-методичних робіт, 12 винаходів.
Область наукових інтересів: геотехнічні процеси, будівництво в складних інженерно-геологічних умовах, штучні ґрунтові основи, пальові основи і фундаменти. Динамічні дослідження якості грунтів.

  РАБОЧА Тетяна Валентинівна
Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут у 1995 р. по спеціальності «Гідротехнічне будівництво». Асистент (2005р.) кафедри основ та фундаментів. 
Кандидат технічних наук (2009 р.).
Тема дисертації «Нелінійна консолідація територій і масивів відвалів із слабких ґрунтів з урахуванням фільтраційної анізотропії». 
Доцент кафедри основ і фундаментів (2009 р.)
Видано: 16 наукових и 5 навчально-методичні роботи, 1 посібник.
Область наукових інтересів: нелінійна теорія консолідації ґрунтів.
 
 
СУХОДОЄВ Юрій Пилипович 
Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут в 1970 р. за фахом: «Гідротехнічне будівництво». 
Кандидат технічних наук (1987 р.).
Тема дисертації: «Деформації основ фундаментів з коротких забивних паль». 
Доцент кафедри основ та фундаментів (2009 р.).
Директор проектного бюро «Стройпроект».
Видано 20 наукових статей 12 навчально - методичних робіт.
Область наукових інтересів: дослідження процесів деформування ґрунтів  в основах фундаментів,паль та пальових фундаментів. 
 
 
ТКАЛІЧ Анатолій Павлович
Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут 1975 р. за фахом: «Промислове та цивільне будівництво». 
Кандидат технічних наук (1988 р.). 
Тема дисертації: «Напружено - деформований стан основ забивних фундаментів з внутрішньою порожниною та їх розрахунок». 
Доцент (1993 р.) кафедри основ і фундаментів.
Видано 73 наукових і 9 навчально - методичних робіт, отримано 3 патенти, 10 авторських свідоцтв,
Область наукових інтересів: розробка методики параметрів опору ґрунтів ущільненню в лабораторних та в польових умовах.
  ЄРЕСЬКО Олена Георгіївна 
Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут в 1991 р. за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».
Асистент (1995 р.), старший викладач (2008 р.) кафедри основ і фундаментів.
Опубліковано 9 наукових і 21 навчально-методичних робіт.
Область наукових інтересів: розробка ефективних методів посилення слабких основ.
  МОСІЧЕВА Ірина Іванівна
Закінчила Одеський інститут інженерів морського флоту у 1992 р. за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво» з присвоєнням кваліфікації інженера-гідротехніка з правом загальнобудівельних робіт 
Тема дисертації: «Передбудівельне ущільнення слабких основ портових територій в особливих умовах дренування»
Старший викладач кафедри основ і фундаментів (з 2005 р.).  Викладає дисципліни: основи і фундаменти, ґрунтознавство та механіка ґрунтів, основи і фундаменти  мостових споруд, інженерна геологія та гідрогеологія, інженерна геологія та основи механіки ґрунтів, геологія та гідрогеологія, геологія та геоморфологія та ін.
Область наукових інтересів: дослідження процесів консолідації (методи та можливість її прискорення) при ущільненні слабких водонасичених основ
Видано: 17 наукових та 6 навчально-методичних статей; 6 методичних вказівок українською та російською мовами.
  ВОЙТЕНКО Інга Володимирівна
З відміною закінчила Одеський інститут інженерів Морського флоту в 1990 р. за фахом «Гідротехнічне будівництво водних шляхів і портів». 
Асистент кафедри «Механіка ґрунтів і надійність споруд» (1998 р.), асистент кафедри основ та фундаментів (2005 р.).
Кандидат технічних наук (2011).
Тема дисертації: «Бічний тиск анізотропного грунту на розпорні споруди в складних геотехнічних умовах».
Доцент кафедри основ та фундаментів (2012 р.).
Видано: 15 статей в наукових виданнях і 7 навчально - методичних роботи українською та російською мовами.
Область наукових інтересів: анізотропні ґрунти, сейсмостійкість споруд, різні аспекти взаємодії ґрунтових основ з підземними конструкціями.
 
 
НОВСЬКИЙ Василь Олександрович
Закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури в 2007 р. за фахом «Промислове та цивільне будівництво».
Ст.викладач кафедри основ та фундаментів (2010).
Тема дисертації: «Випробування вапняка-черепашника буронабивними палями» (2010)
Видано 27 наукових статей і 6 навчально-методичної роботи, 1 монографія, отримано 1 патент, 
Область наукових інтересів: збільшення несучої здатності паль у часі.
  ЛОГІНОВА Людмила Олександрівна  
Закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури в 1997 р. за фахом «Промислове та цивільне будівництво».
Асистент кафедри основ і фундаментів (2007), к.т.н, доцент кафедри основ і фундаментів (2014) 
Тема дисертації: «Удосконалення методів визначення характеристик опору ґрунтів ».
Видано 18 наукових і 7 навчально-методичних  робіт, отримано 2 патент.
Область наукових інтересів: збільшення несучої здатності паль з урахуванням фактору часу.
 
 
ТРИФОНОВА Марія Юріївна
Закінчила Одеський національний політехнічний університет в 2008 р. за напрямком «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства.
Інженер кафедри основ та фундаментів (2008 р.).
 
 
КОЛОМІЄЦЬ Марія Георгіївна
Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут в 1985р. за фахом «Гідротехнічне будівництво» та здобула кваліфікацію інженера - гідротехніка.
Інженер кафедри основ та фундаментів (1988-1995рр.), (2004р.)
 
 
ГАЙДУК Анатолій Петрович
Закінчив Одеський інститут інженерів Морського флоту в 1952 р. за спеціальністю експлуатація портів.
Завідуючий лабораторією кафедри «Механіка ґрунтів і надійність споруд» (1993 р.) та завідуючий лабораторією кафедри «Основ та фундаментів» (2005 р.).
 
 
ГЕНЕРАЛОВ Олександр Іванович
Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут в 1986 році зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво».
Завідуючий лабораторією кафедри «Основ та фундаментів» (1997 р.)

  АБУЛАДЗЕ Людмила Григорівна
Закінчила Одеський інженерно-будівельний інститут в 2000 р. за фахом «Промислове та цивільне будівництво». та здобула кваліфікацію інженера.
Інженер НДЧ (2001р.)Інженер кафедри основ та фундаментів (2012р.)


Методичні вказівки кафедри
Методичка для пгс усил 2012 укр.pdf [424,36 Kb] (cкачиваний: 103)
Методичка для пгс усил 2012 рус.pdf [428,95 Kb] (cкачиваний: 170)
МУ гсх на печать 2012 руск.pdf [617,04 Kb] (cкачиваний: 79)
МУ гсх на печать 2012 укр.pdf [632,43 Kb] (cкачиваний: 43)
МУ диплом ГСХ руск 2016.doc [3,47 Mb] (cкачиваний: 21)