Факультет гідротехнічного та транспортного будівництва
 

 
 
Ісаєв В.Ф.
В. о. декану
факультету гідротехнічного та транспортного будівництва, доктор технічних наук,
к.т.н., доцент кафедри КПіМР 
 
 
Факультет пишається своєю більш ніж півстолітньою історією, традиціями та досягненнями як у наукових дослідженнях, так і в навчальному процесі. Факультет об’єднує шість кафедр, у складі яких працюють 8 дійсних членів Академії будівництва України, академії транспорту та інженерної академії, 7 докторів технічних наук та професорів, 23 кандидати технічних наук та доцентів. 
На факультеті здійснюється денне, заочне та дистанційне навчання студентів за напрямами:
1. «БУДІВНИЦТВО» за спеціальностями:
• «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО» - на кваліфікаційному рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр», у тому числі спеціалізація – комп’ютерне проектування.
• «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА АЕРОДРОМИ» – на кваліфікаційному рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
2. «ВОДНІ РЕСУРСИ» за спеціальністю
• «ГІДРОМЕЛІОРАЦІЯ» – на кваліфікаційному рівні «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
3. «МАШИНОБУДУВАННЯ» за спеціальністю
• «ПІДЙОМНО-ТРАНСПОРТНІ БУДІВЕЛЬНІ І ДОРОЖНІ МАШИНИ» – на кваліфікаційному рівні «Бакалавр» по спеціалізації "Технічний сервіс будівельної техніки".
Кожен випускник факультету гідротехнічного та транспортного будівництва може обрати спеціальність на власний смак. Тут Вас навчать розраховувати та проектувати шлюз, суднопідйомник, греблю, міську або причальну набережні, нададуть можливість спроектувати та організувати будівництво промислових та житлових будівель, автомобільних доріг та аеродромів, прокладати трубопроводи під дном річок та каналів, проводити меліоративні роботи.
Наші випускники-інженери здійснюють керівництво будь-яким видом будівельних робіт як на суходолі, так і під водою.
За час навчання Ви отримаєте знання та навички проектно-дослідної, будівельної, організаційно-управлінської та наукової діяльності. Вас навчать проектувати, зводити та експлуатувати морські та річкові порти, суднохідні гідротехнічні споруди, виконувати днопоглиблювальні та виправні роботи з підтримання водних шляхів у суднохідному стані, будувати автомобільні шляхи, аеродроми та споруди водогосподарського комплексу.
ВИПУСКНИКИ НАШОГО ФАКУЛЬТЕТУ ОТРИМУЮТЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ ПОПИТОМ ТА ВІДКРИВАЮТЬ ПЕРЕД НИМИ НАЙШИРШІ ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ

Наша адреса:
65029, Україна, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА,
Деканат факультету гідротехнічного та транспортного будівництва,
Тел.: (048) 723-23-85, 720-64-82.