Проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг
Історія кафедри
Кафедра «Проектування, будівництва та експлуатації автомобільних доріг» організована в 2004 році у складі факультету «Енергетичного і водогосподарського будівництва». 
На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за фахом «Автомобільні дороги та аеродроми», а також спеціалізації «Транспортні системи».
Матеріально-технічна база кафедри відповідає сучасним вимогам. З метою покращення методики викладання навчальних модулів використовується проблемний режим навчання з застосуванням засобів комп’ютерної презентації при постановці і поясненні проблем, що розглядаються в навчальних лабораторіях при проведенні практичних занять. Студенти-автошляховики беруть участь у науково-дослідній роботі, у олімпіадах за спеціальністю та науково-дослідних конференціях.
У складі кафедри – доктор технічних наук, професор, доценти, кандидати технічних наук, старші викладачі та асистенти. Серед професорсько-викладацького складу академіки будівельної, транспортної академій України, академії енергетики України, а також Заслужені діячі науки і техніки України та Почесні шляховики України.
 
 
 

Колектив кафедри
 
 
Мішутін Андрій Володимирович
Завідувач кафедрою, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Дійсний Член Академії будівництва України, Дійсний Член Академії Енергетики України. Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут у 1974 році. 1974-1979 рр. – інженер-керівник групи інституту УПДВГ. Працює в Академії з 1979 року науковим співробітником, доцентом, професором, деканом факультету Гідротехнічного та транспортного будівництва.  
Захистив дисертацію та проводить наукові вишукування по збільшенню щільності, водонепроникності, довговічності та корозійної стійкості бетонів. Читає лекції, веде дипломне проектування, НДРС, є науковим керівником аспірантів та здобувачів. Має більш ніж 140 друкованих наукових праць, у тому числі: навчальні посібники МОНУ «Архітектура будівель та споруд. Архітектурні конструкції», «Проектування автомобільних доріг» та наукові монографії. Відповідальний секретар редакційної колегії збірника наукових праць «Вісник ОДАБА». З 2000 по 2004 та з 2009 по 2015 роки – декан факультету «Гідротехнічного та транспортного будівництва».
 
Смолянець Василь Володимирович
Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив Одеський автодорожній технікум за фахом «Будівництво і експлуатація автодоріг і мостів» в 1972 р. У 1974-2003 рр. працював в міській дорожній системі, пройшов шлях від дорожнього робочого до керівника міським дорожньо-будівельним трестом. У 1980 р. закінчив Одеський інститут народного господарства. З 2003 р. працює директором Одеської філії проектного інституту «Укрдіпродор». У 2005 р. присвоєний вчений ступінь кандидата технічних наук за фахом «Автомобільні дороги і аеродроми».
Основні напрямки діяльності: удосконалення проектування асфальтобетонних покриттів нежорсткого дорожнього одягу; архітектурне та будівельне проектування автомобільних доріг, мостів і мостових споруд; обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій: визначення параметрів необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об’єктах і в лабораторіях, мостів і тунелів для залізничного транспорту.
 
Лапіна Ольга Іванівна
Кандидат технічних наук, доцент. Закінчила у 1993 році Одеський інженерно-будівельний інститут. З 1998 р. присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби». У 2002 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри «Технології і механізації будівництва». Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Працює на кафедрі ПБЕАД з 2004 р. по теперішній час. Науковий напрямок – використання комп’ютерних технологій при вирішенні інженерних завдань. Має понад 70 наукових праць, підручники та посібники. Заступник декана факультету ГТБ з виховної роботи. Займається фінансовим та технічним аудитом будівельних проектів.
   Луцкін Євген Сергійович
Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив з відзнакою у 2002 р. Одеську державну академію будівництва та архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробив і матеріалів» та здобув кваліфікацію магістра будівництва. В 2006 р. присуджений науковий ступінь кандидата наук. З 2010 р. доцент кафедри ПБЕАД. Стипендіат Одеського міського голови – 2001-2002 рр. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених – 2007-2009 рр. Автор більш ніж 80 наукових та методичних праць, в тому числі автор патенту України на винахід. Постійно приймає участь в міжнародних конгресах, конференціях та симпозіумах (Чехія, Польща, Німеччина, Росія, Іспанія, Нідерланди, Австрія та інші). Науковий напрямок – ресурсо- та енергозбереження в будівельному матеріалознавстві на основі наноструктурної модифікації з використанням комп’ютерних технологій. 
  Кровяков Сергій Олексійович
Кандидат технічних наук, доцент. Закінчив у 1995 р. ОДАБА, у 1999 р. здобув науковий ступінь кандидата технічних наук, працював доцентом кафедр Процесів та апаратів будівельних матеріалів та Міського будівництва та господарства. З 2013 р. доцент кафедри ПБЕАД. Автор більш 80 наукових та методичних публікацій. Лауреат стипендії Кабінету міністрів України для Молодих вчених. У 2007-2013 рр. – заступник декана Будівельно-технологічного інституту за спеціальністю МБГ. З 2014 р. – директор Центру післядипломної освіти. Член спеціалізованої вченої ради К 05.052.04 Вінницького національного технічного університету. Сфера наукових інтересів – вивчення властивостей модифікованих бетонів і фібробетонів, в тому числі на легких заповнювачах, а також застосування методів експериментально-статистичного моделювання в прикладних задачах сучасного будівництва. 

 

 
Гапоненко Катерина Олександрівна
Кандидат технічних наук, доцент. Закінчила у 2006 році ОДАБА і отримала вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». В 2009 р. присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби». Науковий напрямок – вивчення властивостей модифікованого цементобетону. Займається вирішенням проблем водовідведення на автомобільних дорогах, штучних споруд, мостів та тунелів на автомобільних дорогах. Має більш 20 публікацій у наукових виданнях.

  Петричко Світлана Миколаївна
Кандидат технічних наук, доцент. Закінчила у 2007 р. ОДАБА за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула кваліфікацію спеціаліст з архітектури. З 2008 р. працює на кафедрі ПБЕАД. У 2013 р. отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби». У 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри ПБЕАД. Має понад 10 наукових та методичних праць. Викладає дисципліни, що пов’язані з будівництвом та інфраструктурою автомобільних доріг та транспортом, а також з плануванням міст та конструкціями транспортних споруд. 
  Леонова Алла Вадимівна
Доцент. Закінчила у 1992 р. Одеський інститут інженерів Морського флоту і отримала вищу освіту за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво». В ОДАБА працює з 1992 р. На кафедрі ПБЕАД працює з 2004 р. З 2006 р. – старший викладач кафедри. З 2009 р. – доцент кафедри ПБЕАД. Автор більш ніж 30 наукових та методичних праць та двох навчальних посібників. Дисципліни, що читаються на кафедрі, пов’язані з технологією будівельного виробництва, виробництвом гідротехнічних та гідромеліоративних робіт. Виконує обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії, також являється куратором групи та секретарем кафедри.
  Поліванов Анатолій Андрійович
Доцент. Закінчив у 1967 р. Одеську державну академію будівництва та архітектури і отримав вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». В ОДАБА працює з 1963 р., послідовно займав посади зав. науково-дослідною лабораторією обстеження і випробування будівель і споруд, асистента і доцента кафедри «Архітектурних конструкцій…», а з 2006 р. доцента кафедри «Проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг». Працював заступником декану факультету по Роботі з іноземними студентами, в теперішній час виконує обов’язки заступник декану ФГТБ з профорієнтаційної роботи. Науковий напрямок – розробка нових методів діагностики будівель і споруд і її приладного забезпечення. 

  Балабан Андрій Миколайович
Асистент кафедри. У 2002 р. закінчив Чернівецький політехнічний технікум з відзнакою по спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель та споруд». Закінчив у 2006 р. ОДАБА і отримав вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію магістр з будівництва. Автор понад 5 наукових та методичних праць. В 2011 р. нагороджений грамотою «Кращий викладач 2010-2011 н.р. ОДАБА». Відповідальний за профорієнтаційну роботу на кафедрі. Викладає дисципліни пов’язані з вишукуванням, проектуванням та будівництвом автомобільних доріг та аеродромів, а також технології, організації, плануванням та управлінням будівельного виробництва. Наукові інтереси: реконструкція промислових будівель та споруд у сучасних умовах міст.
   Дудник Лідія Вікторівна
Асистент кафедри. Закінчила у 2000 р. ОДАБА і отримала вищу освіту за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула кваліфікацію спеціаліст з архітектури. Працювала ведучим архітектором в ВАТ «Одесцивілпроект». З 2006 р. по теперішній час – асистент кафедри. Викладає дисципліни пов’язані з технологією будівництва автомобільних доріг, плануванням міст та транспортом, архітектурними конструкціями транспортних споруд. Має більше 9 наукових та методичних праць. Відповідальна на кафедрі за розробку навчальних та робочих програм, куратор навчальних груп. Займається вирішенням проблем інтегрування нових транспортних мереж в існуючу забудову міста.
 
Солоненко Ірина Петрівна
Асистент кафедри. Закінчила з відзнакою у 2008 р. ОДАБА і отримала вищу освіту за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми» та здобула кваліфікацію спеціаліст з будівництва. З 2009 р. – асистент кафедри. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію та тему «Структура і властивості модифікованих цементобетонів для покриттів автомобільних доріг» та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук. Має 27 наукових та методичних праць. Основний науковий напрямок – покращення фізико-механічних та експлуатаційних характеристик дрібнозернистих модифікованих бетонів для жорстких дорожніх покриттів шляхом введенням до його складу дрібнодисперсних наповнювачів та добавок.
 
 
Пєхтєрєва Ганна Олександрівна
Асистент кафедри. Закінчила у 2000 р. ОДАБА і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Архітектура будівель і споруд» та здобула кваліфікацію спеціаліст з архітектури. У 2000-2008 рр. працювала у проектних підприємствах м. Одеси на посадах архітектора та дизайнера. З 2010 р. асистент кафедри. Викладає дисципліни пов’язані з проектуванням та технологією міст та доріг. На кафедрі відповідає за працевлаштування студентів та проведення практик.
  Рубцова Юлія Олександрівна
Асистент кафедри. Закінчила ОДАБА у 2010 р. за спеціальністю «Міське будівництво та господарство». З 2008 р. працювала в ДП «ЧорноморНДІпроект» морського транспорту. З 2010 р. асистент кафедри. У 2014 р. закінчила аспірантуру за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби». Приймає активну участь у науково-технічних конференціях, що присвячені будівництву та експлуатації портових гідротехнічних об’єктів. Основні дисципліни, за якими ведуться практичні заняття: проектування, будівництво та утримання штучних споруд на автомобільних дорогах та аеродромах. Науковій напрямок – модифікація бетонів для портових гідротехнічних споруд.
 

Полторапавлов Андрій Олександрович
Аспірант кафедри. Закінчив з відзнакою у 2013 році Одеську державну академію будівництва та архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми» та здобув кваліфікацію магістра автомобільних доріг та аеродромів. З 2013 року працює асистентом кафедри. У 2014 році вступив до аспірантури за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби». Науковій напрямок – вивчення та вдосконалення властивостей модифікованих бетонів і фібробетонів для автомобільних доріг і аеродромів.
  Каражеков Станіслав Миколайович
Асистент кафедри. У 2005 р. закінчив Одеський автомобільно-дорожній технікум, у 2011 р. – Національний транспортний університет в м. Київ і отримав диплом магістра за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми». У 2005-2009 рр. працював інженером проектного інституту ДП «Одесагіпродор». З 2011 р. асистент кафедри. Основні напрямки професійної діяльності: виконання дорожніх робіт і будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг, благоустрою територій та майданчиків.
  Шаповалов Олександр Валерійович
Асистент кафедри. У 2002 р. закінчив Одеський автомобільно-дорожній технікум за спеціальністю «Будівництво, ремонт та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів», а в 2007 р. – Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво». У 2002-2011 рр. працював в Одеській філії ДП «Укрдіпродор» – «Одесадіпродор» на посадах техніка, інженера, начальника проектної групи, головного інженера проектів та начальника дорожнього відділу. З 2013 р. працює асистентом кафедри. Основний напрямок діяльності – проектування автомобільних доріг з використанням сучасних технологій.
  Твердохліб Олександра Леонідівна
Асистент кафедри. У 2006 р. закінчила Барський автомобільно-дорожній технікум НТУ. У 2010 р. закінчила ОДАБА за спеціальністю «Автомобільні дороги та аеродроми. З 2010р. асистент кафедри. У теперішній час навчається в аспірантурі. Основний напрямок діяльності – вивчення особливостей технології будівництва конструктивних шарів автодорожніх покриттів з асфальтобетонних сумішей на жорстких основах; технічний контроль якості будівництва.
  Кіняк Ігор Павлович
Асистент кафедри. У 1983 р. закінчив Камінець-Подільське Вище військово-інженерне командне училище за спеціальністю «Інженер з експлуатації машин інженерного озброєння». З 2005 р. – старший педагог кафедри військової підготовки ОДАБА. Має наукові та методичні публікації. З 2010 по 2015 р. працював асистентом кафедри. 
  Хоменко Андрій Анатолійович
Асистент кафедри. Закінчив з відзнакою у 2010 році Одеську державну академію будівництва та архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію спеціаліста з будівництва. В 2013 р. закінчив аспірантуру на кафедрі Виробництва будівельних виробів та конструкцій. З 2014 року працює асистентом кафедри ПБЕАД. У 2015 р. отримав науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю «Будівельні матеріали та вироби». Науковий напрямок – вивчення розподілу градієнтів деформацій при локальних об’ємних змінах.
 
 
Полятова Анжела Вікторівна
Завідувач лабораторії кафедри. З 2002 р. – секретар деканату «Будівельно -технологічного факультету» ОДАБА. В 2008 р. закінчила ОДАБА за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». З 2008 р. – завідувач лабораторії кафедри.
 
 
Ісаєва Марія
Старший лаборант кафедри. У 2013 р. закінчила ОДАБА за спеціальністю «Автомобільні дороги і аеродроми» та з 2013 р. працює на кафедрі старшим лаборантом.
   
Загальний науковий напрямок роботи кафедри
Розробка та впровадження сучасних технологій при будівництві автомобільних доріг, водопропускних споруд та аеродромів.
Співробітниками кафедри здійснюється науково-виробнича діяльність і проектні роботи з конкретних питань. В тому числі:
- проектні роботи для нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту;
- архітектурне і будівельне проектування промислових, інженерних, транспортних, гідротехнічних, енергетичних спеціальних споруджень;
- технічне обстеження будинків і споруд різного призначення з оформленням паспортів технічного стану;
- діагностика конструкцій, розробка документації на проведення ремонтно-відновлювальних робіт;
- розробка і впровадження нових композитних і неметалевих матеріалів для будівництва і реконструкції будинків і споруд різного призначення з підвищеними фізико-механічними характеристиками, водонепроникністю і довговічністю;
- паспортизація доріг і обстеження водопропускних і водопровідних споруд на дорогах;
- підвищення довговічності модифікованих бетонів для транспортних та гідротехнічних споруд;
-  бетони підвищеної корозійної стійкості, модифіковані добавками для отримання різної колірної гами;
- відновлення бетону гідротехнічних споруд водогосподарського комплексу з використанням захисних покриттів;
- бетон аеродромних покриттів в умовах жаркого клімату Іраку;
- дослідження, підвищення щільності та фізико-механічних характеристик керамзитобетону;
- підвищення експлуатаційних властивостей модифікованого бетону для покриття автодоріг;
- уточнення нормативно-технічної документації при виконанні робіт при будівництві, технічній експлуатації та ремонтах автомобільних доріг;
- ідентифікація властивостей бетону для автодоріг з застосуванням нових чисельних методів;
- розробка теоретичних та практичних основ наноструктурної модифікації будівельних матеріалів, які використовуються при будівництві автодоріг;
- вибір обґрунтування технологічних схем при реконструкції залізобетонних одноповерхових промислових будівель;
- розробка та підвищення теоретичних та практичних властивостей бетону на основі крупнозернистих кольорових добавок в дорожньому будівництві;
- проблеми забезпечення експлуатаційної надійності будівель та споруд цивільного, промислового та транспортного призначення, діагностика їх технічного стану, оцінка безпечного ресурсу, розробка систем для вимірювання динамічних характеристик;
- вивчення розвитку градієнтів деформацій при локальних об’ємних змінах.
На кафедрі проводиться активна навчально-методична та наукова робота. Кафедра співпрацює з Національним транспортним університетом (м. Київ) та Харківським державним автомобільно-дорожнім технічним університетом та ведучими вченими України в області будівництва та експлуатації автодоріг, які здійснюють наукову та методичну допомогу.
На кафедрі є договори співпраці з ведучими організаціями в галузі будівництва автомобільних доріг в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях: Службами автомобільних доріг, «Одеською філією інституту «Укрдіпродор».
На кафедрі організовані: лабораторія, комп’ютерна аудиторія, мультимедійна аудиторія та методичний кабінет, в навчальному процесі широко застосовується комп’ютерна техніка на лекційних заняттях, під час виконання курсових та дипломних проектів.
Оцінювання знань студентів здійснюється за кредитно-модульною системою ЕСТС, відповідно до Болонської конференції, що спонукає студентів до ритмічної систематичної роботи протягом всього семестру.
Під час навчання студенти використовують результати наукових досліджень, отриманих співробітниками кафедри, а також вченими і науковими колективами як України так і інших країн.
 
Методичні вказівки кафедри