Кафедра фізики


 

 

 

Завідувач кафедри

к.ф.-м.н., доцент

Писаренко Олександр Миколайович

Кафедра фізики – одна з перших, заснованих у 1930 р. У передвоєнні роки на кафедрі працювали доценти Г.Л. Кобус, В.П. Твьордий, асистент Я.Ю. Корпун. З визволенням Одеси в 1944 р. поновив свою роботу наш інститут. Кафедра фізики ще не мала свого приміщення і студенти відвідували лекції та лабораторні заняття у Водному інституті. Штат кафедри складався з доцента В.П. Твьордого, асистента Ф.П. Довженко, асистента В.В. Спаської.

У 1948 р. кафедру очолив Г.Л. Кобус (згодом – декан будівельного інституту, а потім – ректор Одеського гідрометінституту). У 1952 – 1954 р.р. кафедрою фізики завідував доцент А.А. Драгі, у 1954 – 1956 р.р. – доцент Б.А. П’ятницкий, потім знову до 1958 р. – А.А. Драгі, а з 1958 по 1986 р. кафедрою керував професор В.В. Маляров.

В.В. Маляров написав підручник для фізико-технічних вузів та факультетів «Основы теории атомного ядра» (Физматгиз, М.1959), який на той час був єдиним підручником для спеціалістів-ядерщиків. Крім того Маляровим написані учбові посібники «Оптика рухомих середовищ і теорії відносності» (Київ, 1969), «Елементарні частки» (Київ, 1969).

З 1986 по 1999 р.р. кафедрою керував І.В. Поплавський, який також багато працював в області теоретичної фізики. У 1998 р. він написав і видав монографію «Методи комплексних значень кулонівської константи зв’язку у фізиці ядра”. В 2000 р. професори І.В. Поплавький і М.М. Попушой видали книгу «Нові типи ядерних мультиплетів». У 2004 році професор М.М. Попушой написав монографію «Описание взаимодействия ядер с J = const на основе метода комплексных значений приведенной массы и электрических зарядов». З 1999 р. по 2011 р. кафедрою керував Писаренко О.М., а з 2011 р. по 2013 р. – Герега О.М.

З 2013 р. кафедрою керує доцент Писаренко О.М.

У різні роки на кафедрі працювали: професори В.В. Маляров, I.В. Поплавський, М.М. Попушой; доценти М.М. Адамян, I.С. Андріанова, Ф.К. Балашов, Л.А. Бєлоус, Н.П. Потієнко, Т.Г. Єфименко, I.М. Бєлоус, О.Я. Боровик, З.Н. Гирдимова, П.І. Домбровський, Б.І. Дятловицька, I.В. Загінайло, Ю.В. Чеський, Т.В. Шендрик, Я.I. Корпун, А.I. Костарьов, Л.П. Мельничук, С.В. Непомящий, В.М. Пивоварчик, Н.П. Потапов, А.А. Шиян, О.С. Юрьєв, В.О. Якубзон; старші викладачі В. Адамовський, А.М, Бутов, Л.С. Василевський; асистенти З.Г. Агарова, П.А. Березняк, I.А. Дьяконов, В.I. Зубков, Е.О. Кнауп, Л.Г. Куценко, Н.А. Мохова, В. Піляшенко, В.М. Таволжанський та ін.

 

В останні роки на кафедрі виконуються дослідження в галузі розробки сенсорів різних речовин; вивчається сульфідна активація p-n переходів на основі GaAs як газових сенсорів; проводяться чисельні розрахунки процесів тепло- масо переносу в суцільних середовищах. На кафедрі постійно розробляється методика викладання фізики та електротехніки, яка включає в себе видання методичних вказівок, проведення олімпіад, підтримку та оновлення сайтів з додатковими матеріалами з фізики і електротехніки. Склад кафедри на 2015 р.: доцент Писаренко О.М., доцент Максименюк Я.О., доцент Бурлак Г.М., доцент Вілінська Л.М., доцент Загінайло І.В, доцент Тарасевич Д.В., старший викладач Тигарєва Т.Г., асистент Богдан О.В., асистент Попов Ю.Г. 

 
Сайт кафедры: https://sites.google.com/site/kafedrafizikiodaba/
 

Викладачі та співробітники кафедри фізики


Максименюк
Яків Олександрович

к.т.н., доцент

Бурлак
Галина Михайлівна

к.ф.-м.н., доцент

Вілінська
Людмила Миколаївна

к.ф.-м.н., доцент

Тарасевич
Дар׳я Василівна

к.ф.-м.н., доцент

Тігарєва
Тетяна Георгіївна

ст. викладач

Богдан
Ольга Василівна

асистент

Попов
Юрій Германович

асистент

Кукуєва
Наталія Михайлівна

зав. лабораторією

Тіхонова
Олександра Річардовна

інженер II категорії

Жаворонкова
Еліна Євгеніївна

ст. лаборант