Кафедра економіки підприємства

Окландер Тетяна Олегівна
Завідувач кафедрою економіки підприємства, доктор економічних наук

 

   Кандидат економічних наук з 1997р Дисертацію на тему «Підвищення ефективності промислового виробництва на основі активізації трудоресурсного фактору» за спеціальністю 08.07.01 «Економіка промисловості» захистила в спеціалізованій вченій раді Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ.

 

   Доктор економічних наук з 2015 р Дисертацію на тему «Маркетингова діяльність промислового підприємства в умовах підвищення ризиків» за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» захистила в спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

 

Історія становлення і розвитку кафедри 

 

   Історія кафедри економіки підприємства почалася в 1951 році, коли зі складу кафедри будівельного виробництва за рішенням ректора була виділена кафедра організації і економіки будівництва. У 1972 році кафедра економіки будівництва почала своє самостійне функціонування. У 2003 році кафедра отримала назву економіки підприємства. Сьогодні кафедра є одним з ключових підрозділів Одеської державної академії будівництва та архітектури. Кафедра забезпечує на сучасному рівні підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів.  

 

   Історія кафедри Економіки підприємства почалася в 1951 р., коли зі складу кафедри Будівельного виробництва за рішенням ректора була виділена кафедра Організації і економіки будівництва. У 1972 р. кафедра отримала назву Економіки будівництва.
   З 2003 р. кафедра називається Економіки підприємства. Сьогодні кафедра є одним з ключових підрозділів Одеської державної академії будівництва та архітектури. Кафедра забезпечує на сучасному рівні підготовку бакалаврів і магістрів.

 

Співробітники кафедри економіка підприємства

Професорсько-викладацький склад:

 

Окландер Тетяна Олегівна
Завідувач кафедрою економіки підприємства, доктор економічних наук

Ракицька Світлана Олегівна
кандидат економічних наук, доцент

Педько Ірина Анатоліївна
кандидат економічних наук, доцент

Тюлькіна Катерина Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент

Камбур Ольга Леонідівна
кандидат економічних наук, доцент

Пандас Анастасія Валеріївна
кандидат економічних наук, доцент

Петрищенко Наталія Анатоліївна
кандидат економічних наук, старший викладач

Добролюбська Галина Іванівна
доцент

Куликова Людмила Васільевна
доцент

Жусь Оксана Миколаївна
старший викладач

Серьогіна Наталія Валеріївна
старший викладач

Фроліна Катерина Леонідівна
старший викладач

Вєтрогон Ольга Віталіївна
асистент

Осетян Оксана Миколаївна
асистент

Теорло Наталія Анатоліївна
асистент

Казарська Вікторія Вітальевна
асистент

 

Навчально-допоміжний персонал:

 

Малишенко Олена Олександрівна

Шубенкіна Олена Миколаївна

Золотарьова Катерина Леонідівна

Лягова Валерія Євгенівна

 

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 
На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів по спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» за спеціалізаціями:
- Економіка будівельного підприємства
- Експертиза і управління нерухомістю

Під час навчання викладаються наступні професійно-орієнтовані дисципліни:

 

• Економіка підприємства
• Економічний аналіз
• Фінанси підприємства
• Бухгалтерський облік
• Аудит
• Економічний ризик і методи його вимірювання
• Інвестування
• Стратегії розвитку підприємства
• Інноваційна діяльність
• Внутрішній економічний механізм підприємства
• Фінансова санація підприємства
• Економіка міського господарства і будівництва

• Оцінка майнових об'єктів
• Оцінка нерухомості
• Проектний аналіз
• Ціноутворення в будівництві
• Економічна діагностика
• Іпотечне кредитування і страхування землі
• Економіка теплогазопостачання, вентиляції та природоохоронних систем
• Стратегії експлуатації об'єктів нерухомості
• Керування нерухомістю
• Економіка будівництва і експлуатації автомобільних доріг і аеродромів


Основні напрямки наукових досліджень кафедри «Економіка підприємства»

Наукова діяльність кафедри пов'язана з темами державного замовлення «Теоретико-методичне обґрунтування реалізації інвестиційно-інноваційної підтримки сталого розвитку регіонів в Україні», «Будівельний комплекс в умовах трансформації економіки», «Механізм інформаційного забезпечення стабільного розвитку підприємств будівельного комплексу регіону».

 

Кафедра надає унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі сучасні знання економіста і аналітика, наукового співробітника і керівника будь-якого рангу. Високий рівень економічної освіти, знання ділових іноземних мов і вільне володіння інформаційними технологіями - цим відрізняються наші випускники!

 

Дисертації

 

За результатами наукових досліджень співробітники кафедри економіки підприємства захистили дисертації:


1. Ракицька Світлана Олегівна «Інфраструктурний забезпечення переходу до інноваційного типу розвитку» - 2004 р.

2. Педько Ірина Анатоліївна «Економічне регулювання використання територіальних ресурсів» - 2005 р.

3. Тюлькіна Катерина Олександрівна "УРАХУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СКЛАДОВИХ У РЕГУЛЮВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ"

4. Камбур Ольга Леонідівна «Екологічні платежі та квоти в удосконаленні регуляторного впливу на природокористування» - 2008 р.

5. Чекулаева Олена Дмитрівна «Інституційні механізми регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери України» - 2014 р.

6. Петрищенко Наталія Анатоліївна «Мотиваційні механізми в економічних відносинах суб'єктів регіональної економіки» - 2016 р

Кафедра проводить науково-дослідницьку діяльність з таких проблем:

- Інноваційна конкурентоспроможність інвестиційних об'єктів як передумова і фактор сталого територіального розвитку

- Економіко-екологічне пріоритетність при трансформації регіональних соціально-виробничих комплексів

- Активізація підприємництва в сфері розвитку конкурентних відносин будівельного ринку

- Економічне супровід мотиваційних заходів у взаємовідносинах держави і підприємств будівельного комплексу

- Спеціалізація економічної діяльності підприємств з реконструкції міської забудови
- Інтенсифікація діяльності будівельних підприємств в міських соціально-економічних системах

- Регулювання витрат будівельного підприємства за типами конкурентного ринку
- Процеси корпоратизації в регіональному розвитку будівельних підприємств

- Диверсифікація джерел і форм інвестування будівельних підприємств
- Модернізація маркетингової діяльності в умовах підвищення ризиків

Співробітництво кафедри:

 Кафедра здійснює плідну  співпрацю в напрямку освітньої та наукової діяльності з викладачами кафедри менеджменту природоохоронної діяльності Одеського державного екологічного університету

Наша адреса:

 

65029, г. Одесса, ул. Дідріхсона, 4. Головний корпус, 3-й поверх, ауд.339, 340, 354, 355

Тел. (048) 729-85-05, (048) 729-85-25

E-mail: [email protected], [email protected]


Сайт кафедри