Дорофєєв Віталий Степанович
Народився 1 серпня 1942 року в м.Волгограді (Росія).
Після закінчення середньої школи в м. Нова Каховка в 1959 році вступив до Одеського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю Промислове та цивільне будівництво, який закінчив у 1964 році.
З 1965 по 1967 рр. працював на виробництві та проходив дійсну військову службу.
З 1967 року по даний час аспірант, асистент, старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри, проректор і перший проректор, ректор академії.
З 1974 по 1983 рік - заступник декана факультету КПЦБ, заступник декана з роботи з іноземними студентами.
З жовтня 1986 до березня 1987 року - голова профкому інституту.
З березня 1987 до квітня 1997 року - проректор з навчальної роботи і перший проректор інституту, пізніше - академії.
Підготував більше ніж 400 наукових робіт, у тому числі 18 монографій та навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки України.
У 1973 році захистив кандидатську, а в 1994 році - докторську дисертації.
У 1978 році отримав звання доцента, а у 1991 році - професора кафедри залізобетонних та кам'яних конструкцій.
З 1982 року здійснює наукове керівництво аспірантами. Підготував 18 кандидатів технічних наук. У теперішній час керує роботою двох аспірантів. Ефективність підготовки аспірантів - 100%. Здійснює наукове керівництво трьома докторантами. Голова спеціалізованої вченої ради Д 41.085.01, головний редактор "Вісника ОДАБА", приймає активну участь в атестації науково-педагогічних працівників України в якості офіційного опонента та рецензента.
Науковий керівник лабораторії з обстеження будівель та споруд, директор Проблемного інституту сейсмостійкого будівництва Академії будівництва України, член правління Української Асоціації та член Європейської Асоціації сейсмостійкого будівництва, перший заступник голови Експертно-консультативної комісії з питань нового будівництва та реконструкції будівель перших масових серій Одеської міської Ради, член кваліфікаційної ради з присудження ступеня "Доктор будівництва" Академії будівництва України, голова Одеського відділення Академії будівництва України.
Область наукових інтересів: дослідження та розрахунок залізобетонних конструкцій за нормальним та похилими перерізами з розрахунком нелінійної роботи, передісторії навантаження та дійсної діаграми деформування бетону, утилізація в будівництві відходів виробництва, проектування та розрахунок сейсмостійких будівель та споруд.
Нагороджений: Почесною відзнакою "Почесний працівник Держводгоспу України", Почесною відзнакою Одеської обласної Ради, Почесною відзнакою міського голови "Знак пошани", Почесною грамотою Одеського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України, орденом "Российская честь" та нагородою "Орден Сократа" Міжнародної корпорації соціального партнерства "Europe Business Assembly" (Оксфорд, Англія) та Північно-Української академії бізнесу "За личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества".
У серпні 2007 року отримав медалі від МАНЕБ - ім. Ломоносова за розвиток екологічної науки й охорони життєдіяльності та Міністерства освіти і науки України - за наукові досягнення згідно з підсумками 2006-2007 навчального року.
Неодноразово заохочувався наказами ректора, Міністерства освіти і науки України, нагороджувався грамотами Одеської міської Ради та знаком "За відмінні успіхи у роботі" в області вищої освіти.
Депутат Одеської міської Ради V, VI скликання, член постійної мандатної комісії з питань депутатської діяльності та етики, член міськвиконкому.