КАФЕДРА БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

 

Кафедра створена у 2008 році на базі кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій. З моменту створення її очолює доктор технічних наук, професор, дійсний член Інженерної академії України, дійсний член Академії будівництва України Клименко Є.В.

 

 

 

 

Основний напрямок науково-дослідницьких робіт на кафедрі – створення методології оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану залізобетонних та кам’яних конструкцій, в тому числі і пошкоджених в процесі експлуатації.

До фундаментальних розробок відноситься створена методологія управління технічним станом будівель та споруд із залізобетону.

На кафедрі активно ведеться видавнича робота. Щорічно за результатами наукових досліджень видається одна монографія, для забезпечення навчального процесу – 3…5 навчальних посібників та методичних вказівок.

Не дивлячись на короткий термін існування кафедри, вона має розвинену матеріальну базу. Науково-дослідницька лабораторія обладнана 125-тонним гідравлічним пресом, найсучаснішим обладнанням для вимірювання деформацій, великою кількістю обладнання для виготовлення залізобетонних (в тому числі і попередньо напружених) та кам’яних конструкцій і випробування їх, як короткочасним, так і довготривалим навантаженням. Комп’ютерний клас кафедри підключений до мережі Internet, ліцензоване програмне забезпечення дозволяє виконувати розрахунки конструкцій будь-якої складності. В навчальній лабораторії виконуються лабораторні роботи студентами напрямку „Будівництво" з курсу „Будівельні конструкцій".

 

 

 

 

При кафедрі діє аспірантура. Щороку один-два аспіранти захищають дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Кафедра будівельних конструкцій є випусковою для спеціальності „Промислове та цивільне будівництво". Щороку на ній випускається до 30 спеціалістів та магістрів.

 

 

 

 

Викладачі кафедри беруть активну участь у виконанні госпдоговірних робіт з надання науково-технічної допомоги підприємствам та організаціям; приймають участь в наукових конференціях та симпозіумах різного рівня; приймають участь у створенні нормативних документів щодо проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд; є членами спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, беруть активну участь в атестації наукових кадрів найвищої кваліфікації.

Кафедра має широкі зв’язки з науковцями України та зарубіжжя.

 

Завідуючий кафедрою

Клименко Євгеній Володимирович

В 1979 р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво". Доктор технічних наук (2008 р.). Тема дисертації „Методологія оцінювання, прогнозування та регулювання технічного стану будівель і споруд із залізобетону". Професор по кафедрі Залізобетонних та кам’яних конструкцій (2006 р.). Проректор з НПР (2005 р.), перший проректор (2008 р.), завідуючий кафедрою будівельних конструкцій (2008 р.). Автор більше ніж 170 наукових і науково-методичних робіт, в тому числі 8 навчальних посібників, серед яких 3 з грифом МОНМС України, 3 монографії, 1 довідник, 3 авторських свідоцтва на винахід. Область наукових інтересів: керування технічним станом будівель та споруд, розрахунок пошкоджених будівельних конструкцій. Під керівництвом Клименка Є.В. підготовлено та захищено 5 дисертацій на здобуття ученого ступеню кандидата технічних наук.

Клименко Є.В. є членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій та експертної ради ДАК України.

 

 

 

Викладачі кафедри

 

Дорожкін Віктор Вікторович 

Закінчив в 1973 р. Одеський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю Промислове та цивільне будівництво.

Кандидат технічних наук з 1991р., тема дисертації „Дослідження міцності та деформативності кладок з шлакобетонних каменів та блоків з врахуванням часу". Доцент з 1983 р.

Має Патент на корисну модель № 39512 „Суміш для приготування полістирол бетону", Патент на корисну модель № 26176 „Спосіб з'єднання дерев'яних конструкцій", Патент на корисну модель, № 7603 „Будівельна розсувна конструкція".

Опубліковано 32 наукових и 16 навчально-методичних робіт.

Область наукових інтересів: Дослідження міцності та деформативності кладок з шлакобетонних каменів та блоків з врахуванням часу.

 

 

Курган Павло Григорович

Закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут, 1975р. за спеціальністю „Сільськогосподарське будівництво".

Кандидат технічних наук (1982р.). Тема дисертації „Дослідження впливу масштабного фактору на напруженно-деформованний стан бетонних елементів при згині".

Доцент з 1989р. Доцент кафедри Організації будівництва та охорони праці з 1986р.

Автор 59 наукових та науково методичних праць.

Область наукових інтересів – надійність організаційно-технологічних рішень при реконструкції. Деформації та міцність розтягнутого бетону.

 

Лисенко Євгеній Володимирович

В 1970 році закінчив Одеський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю „Промислове і цивільне будівництво".

Доцент з 2005 р.

Має наукові досягнення, а саме: опубліковано більше ніж 50 наукових и навчально-методичних робіт, в том числі 5 нормативних документів

Область наукових інтересів: особливості роботи залізобетонних елементів з керамзитобетону та вапняковому піску; комплексні двошарові конструкції, що формуються розшаруванням. Розвиток та удосконалення існуючих, а також розробка нових методів підсилення будівельних конструкцій.

 

 

Постернак Олександр Олексійович

В 2005 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю „Промислове і цивільне будівництво".

В 2010 році захистив дисертацію на тему „Стінові елементи з конструкційно-теплоізоляційного безавтоклавного пінобетону при позацентровому навантаженні". З 2008 року працює на кафедрі будівельних конструкцій в якості асистента, а з 2010 року на посаді доцента. Одночасно є заступником декана інженерно-будівельного інституту, отримав звання кращого викладача за 2010-1011 навчальні роки.

Область наукових інтересів: напружено-деформований стан та робота стінових елементів з безавтоклавного пінобетону при позацентровому навантаженні.

 

 

Чернєва Олена Станіславівна

В 2005 році закінчила Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю „Промислове і цивільне будівництво". В 2010 році  захистила кандидатську дисертацію на тему „Напружено-деформований стан та міцність кам’яної кладки при зрізі". З 2008 року працювала на кафедрі будівельних конструкцій в якості асистента, а з 2010 року – на посаді доцента.

Співавтор монографії „Зріз кам’яних конструкцій" (2010р.), має 1патент на корисну модель „Спосіб підсилення стику стін".

Область наукових інтересів: Робота кам’яної кладки на зріз.

Є кращим викладачем за 2008-2009 та 2009-2010 навчальні роки, нагороджена почесною грамотою за активну участь в навчально-методичній роботі.

 

 

Кравченко Сергій Анатолійович

В 2003 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю „Промислове і цивільне будівництво".

В 2011 році захистив дисертацію на тему „ Вплив складу керамзитобетону на роботу бетонних та залізобетонних конструкцій".

З 2008 року працював на кафедрі будівельних конструкцій в якості асистента кафедри, а з 2012 – доцента.

Область наукових інтересів: Легкі бетони та їх призначення у конструкціях.

 

 

Мельник Михайло Володимирович 

В 2006 році закінчив Одеську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю „Промислове і цивільне будівництво".

З 2006р. працює над кандидатською дисертацією.

З 2007 року працював на посаді асистента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій.

З 2008 року – на посаді асистента кафедри будівельних конструкцій.

Область наукових інтересів: Напружено-деформований стан пошкоджених та відновлених стиснутих елементів.

 


Ляшенко Тетяна Валентинівна

В 1987 році закінчила Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю „Сільськогосподарське будівництво".

Закінчила аспірантуру в 1995 р. Полтавського технічного університету, за спеціальністю 05.23.01 „Будівельні конструкції будівлі та споруди".

З 2008 року викладає на кафедрі будівельних конструкцій на посаді асистента.

Область наукових інтересів: Міцність будівельних конструкцій, тема дисертаційної роботи „Міцність коротких непереармованих залізобетонних консолей".

 

 

Палько Інна Володимирівна

Закінчила Одеський технологічний інститут харчової промисловості ім. М.В. Ломоносова в 1988 році, за фахом інженер-технолог.

Інженер кафедри з 2008 року.

 

 

Приступлюк Юлія Федорівна

Закінчила Київський політехнічний інститут в 1981 році, за фахом інженер-механік.

Завідуюча лабораторією кафедри з 2008 року.

 

Наша адреса:

65029, Україна, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4, ОДАБА,

Тел.: (048) 729-86-15.