Список новых поступлений на 27.03.13

 

 

 

 

1 У050.9(4Ур)я73 Б-20 Балабанова Людмила Веніамінівна Рекламний менеджмент: Підручник/ Л.В. Балабанова, Л.О. Юзик. – К.: ЦУЛ, 2013. – 391с. 3экз
2 658.3(075) Б-20 Балабанова Людмила Веніамінівна Стратегічне управління персоналом підприємства: Навчальний посібник/ Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – К.: Знання, 2011. – 236с. 3экз
3 696.2(075) Б-20 Балінський Іван Семенович Проектування систем газопостачання: Навчальний посібник/ І.С. Балінський, Г.І. Шпак, О.О. Савченко. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 134с. 10экз
4 Х302я73 Б-23 Бандурка Олександр Маркович Податкове право: Науково – практичний посібник/ О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К.: ЦУЛ, 2012. – 308с. 1экз
5 У32(4Укр)я73 Б-39 Безкровний Микола Федорович Організація інформаційно – консультаційної діяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2011. – 455с. 2экз
6 697(075) В-64 Возняк Орест Тарасович Планування експерименту та оптимізація вирішень у системах теплогазопостачання та вентиляції: Навчальний посібник/ О.Т. Возняк. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 163с. 10экз
7 У052я73 Д-13 Давидович Ігор Євгенович Контролінг: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 548с. 3экз
8 65.012.34(075) Д-81 Дудар Тарас Григорович Основи логістики: Навчальний посібник/ Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 171с. 1экз
9 Х304я73 Д-99 Дякович Мирослава Михайлівна Сімейне право України: Навчальний посібник. – 2-ге вид. виправл. та доповн. – К.: Правова єдність, 2012. – 551с. 1экз
10 Х5(4Укр)я73 Є-24 Євроекономічна інтеграція України: Навчальний посібник/ Л.І. Михайлова, Н.В. Волченко, Т.О.Зінчук, С.М. Кваша. – К.: ЦУЛ, 2013. – 135с. 3экз
11 У052я73 Ж-79 Жолнер Інна Василівна Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2012. – 364с. 1экз
12 Х9(4Укр)3 З-19 Законодавство України з питань містобудівної діяльності: Збірник офіційних текстів законів станом на 3 вересня 2012р.; Упор. Ю.І. Русак. – К.: ЦУЛ, 2012. – 370с. 3экз
13 У050.9(4Укр)я73 З-38 Захарченко Віталій Іванович Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник: Теорія і практика в умовах трансформації економіки/В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов. – К.: ЦУЛ, 2012. – 446с. 1экз
14 У5(4Укр)я73 З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навчальний посібник/ За ред. О.В. Шкурупій. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 247с. 3экз
15 693.6(031) З-91 Зубрилина Светлана Николаевна Справочник штукатура. – Ростов – на – Дону: Феникс, 2003. – 320с. – (Справочники) 1экз
16 691.6(075) И-38 Изоляция и остеклениеSANKO: Мир стекла. Стекло и его практическое применение: Учебное пособие. – Нордлинген: SancoBeratung, 2010. – 289с. 2экз
17 Ч11я73 І-90 Історія світової та української культури: Підручник/ В.А. Греченко, І.В. Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К.: Літера ЛТД, 2010. – 478с. 1экз
18 У42я73 К-17 Калінеску Тетяна Василівна Оцінювання майна: Навчальний посібник/ Т.В. Калінеску, Ю.А. Романовська, О.Д. Кирилов. – К.: ЦУЛ, 2012. – 310с. 1экз
19 531(075) К-89 Кузько Ігор Володимирович Теоретична механіка. Спеціальні розділи: Навчальний посібник/ І.В. Кузько, Т. – Н.М.Ванькович, Я.А. Зінько. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 111с. 20экз
20 У441(4Укр) Л-14 Лагоднюк Олег Анатолійович Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків: Монографія/ О.А. Лагоднюк, П.Г. Черняга. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 173с. 10экз
21 У05(4Укр)я73 М-21 Мальська Марта Пилипівна Корпоративне управління: Підручник/ М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк, Ю.С. Занько. – К.: Знання, 2012. – 348с. 3экз
22 У58я73 М-11 Міжнародна економіка: Підручник/ В.В. Білоцерківець, О.О. Загородня, В.К. Лебедєва; За ред. А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – К.: ЦУЛ, 2012. – 414с. 1экз
23 У58я73 М-11 Міжнародна макроекономіка: Навчальний посібник/ Ю.Г. козак, Ю.М. Пахомов, Н.С. Логвінова та ін.; За ред. Ю.Г. Козака, Ю.М. Пахомова, Н.С. Логвінової. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К.: ЦУЛ, 2012. – 399с. 1экз
24 У9(4Укр)29я73 М-11 Мізюк Богдан Михайлович Основи стратегічного управління: Підручник. – Львів: Магнолія 2006, 2009. – 544с. 4экз
25 711.11 М-11 Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник, у 3 частинах: №45( Ч.1, Ч.2, Ч.3)/Відп. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2012. – 407с. по 1экз
26 У050.9я73 М-91 Мурашко Микола Іванович Менеджмент персоналу: Навчальний посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 435с. 3экз
27 У9(4Укр)я73 Н-35 Національна економіка: Навчальний посібник/ В.І. Мельникова, О.П. Мельникова, Т.В. Сідлярук та ін. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2012. – 247с 1экз
28 У050.9(4Укр)я73 Н-78 Ноздріна Лариса Василівна Управління проектами: Підручник/ Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай; За заг. ред. Л.В. Ноздріної. – К.: ЦУЛ, 2010. – 430с. 3экз
29 У9(4Укр)86я73 О-13 Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків: Навчальний посібник/ Л.І. Донець, О.В. Шепеленко, С.М. Баранцева та ін.; За заг. ред. Л.І. Донець. – К.: ЦУЛ, 2012. – 471с. 1экз
30 72.011(075) О-13 Обідняк Микола Миколайович Архітектурна композиція: Курс практичних занять та завдань: Навчальний посібник/ М.М. Обідняк, О.Б. Білінська. – Львів: Львівська політехніка, 2011. – 151с. 20экз
31 796.52 О-41 Одесса в море гор: От Жеваховой горы до Эвереста: Сборник статей. – Одесса, 2012. – 516с.: ил. – (Альпинистский клуб «Одесса») 1экз
32 Ч11я73 О-75 Основи культурології: Навчальний посібник/ Л.О. Сандюк, Н.В. Щубелка, М.Ф. Шмиголь та ін.; За ред.. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012. – 399с. 1экз
33 У29(4Укр)я73 П-16 Панков Віктор Андрійович Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. – К.: ЦУЛ, 2007. – 109с. 5экз
34 69.01(031) П-18 ПарутаВ.А. Проектирование и возведение зданий из ячеистого бетона (автоклавного газобетона): Справочник строителя и проектировщика. Том 1. – Одесса: ООО «Арт-В», 2010. – 93с. 1экз
35 У9(4Укр)я73 П-69 Практичний курс бізнесу (Бізнес – тренінг): Збірник вправ, задач, тестів та ситуаційних завдань: Навчальний посібник/ В.Р. Кучеренко, В.П. Марущак, Н.В. Доброва, М.М. Осіпова. – Одеса: Пальміра, 2009. – 185с. 1экз
36 У23я73 П-79 Проектний аналіз: Навчальний посібник/ В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева та ін.. – К.: ЦУЛ, 2007. – 383с. 3экз
37 725.42(075) П-79 Проектування атомних електростанцій: Навчальний посібник/ В.С. Дорофєєв, Н.В. Пушкар, А.І. Костюк, О.Ф. Майстренко. – Одеса: Поліграф, 2013. – 159с. 9экз
38 У050.9(4Укр)я73 С-24 Свидрук Ірена Ігорівна Креативний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: «ЦУЛ», 2012. – 223с. 1экз
39 747(075) С-11 Сєдак Олександр Григорович Колористика інтер’єру: Навчальний посібник/ О.І. Сєдак, О.Ю. Запорожченко. – К.: Освіта України, 2011. – 247с. 20экз
40 69.05(075) С-59 Соколов Геннадий Константинович Технология и организация строительства: Учебник. – 8-е изд, стер. – М.: Академия, 2011. – 526с. экз
41 У050.9(4Укр)я73 Т-82 Туленков Микола Васильович Сучасні теорії менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2012. – 303с. 5экз
42 У050.9я73 Ф-59 Финансовый менеджмент: Учебник/ Под общ. ред. А.М. Ковалевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра – М, 2011. –335с. 3экз
43 У050.9(4Укр)я73 Ч-15 Чайка Галина Леонідівна Праця менеджера в системі управління: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2011. – 469с. 3экз
44 У050.9(4Укр)я73 Ш-24 Шаповал Микола Іванович Менеджмент якості: Підручник. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 471с. 3экз
45 У05(4Укр)я73 Ш-33 Швайка Любов Андріївна Державне регулювання економіки: Підручник. – К.:Знання, 2008. – 462с. 3экз
46 У052я73 Ш-35 Швець Володимир Євгенович Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник. – К.: Каравела, 2011. – 239с. 2экз
47 Ч215я73 Ш-39 Шейко Василь Миколайович Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник/ В.М. Шейко, Н.М.Кушнаренко. – 7-ме вид., стер. – К.: знання, 2011. – 310с. 10экз
48 697.9(075) Ю-74 Юркевич Юрій Степанович Промислові технології та очищення технологічних і вентиляційних викидів: Навчальний посібник/ Ю.С. Юркевич, О.Т. Возняк, В.М. Желих. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 117с. 10экз