Отдел аспирантуры

Гнип Ольга Павлівна
к.т.н., доцент
Завідуюча аспірантурою
Адреса:
65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 4
головний корпус, кім.а.126
тел..: (048)729-85-06
e-mail: asp@ogasa.org.ua

 

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення наукового та науково-педагогічного складу академії висококваліфікованими науково-викладацькими кадрами, необхідність в яких зростає в академії постійно.

Інші джерела, які застосовуються в академії з метою нарощування складу академії висококваліфікованими кадрами є:

– Цільова підготовка кадрів в других вищих навчальних закладах чи наукових установах;

– Залучення для роботи в академії кадрів, які вже мають наукові ступені чи наукові звання;

– Переведення кандидатів наук, які працюють у ВНЗі на посаду наукових співробітників для завершення докторських дисертацій;

Аспірантура в академії відкрита з 1945 року і на сьогодні підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ведеться за 4 спеціальностями:

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

191 –Архітектура та містобудування;

192 – Будівництво та цивільна інженерія;

194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

До наукового керівництва аспірантами залучено 34 доктора та 30 кандидат наук.

Чинне законодавство України передбачає навчання в аспірантурі і докторантурі за рахунок бюджетних коштів. 

– аспіранти очної (денної) форми навчання і докторанти забезпечуються стипендією.

– поза аспірантурою (для осіб, які професійнол провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в академії).

– Одеська державна академія будівництва та архітектури пропонує також заочну (за контрактом) форму навчання в аспірантурі і докторантурі. 

З метою заохочення (морального і матеріального) здобувачів наукових ступенів кандидата наук заснована стипендія Президента України та стипендія Кабінету Міністрів України. В академії 1 особа є стипендіатом Кабінету Міністрів України – к.т.н., асистент кафедри будівельних конструкцій Постернак О.О. 

В академії також існує певна система, яка з нашої точки зору, стимулює здобувачів наукового ступеня кандидата наук, а саме:

- працює 2 - спеціалізовані вчені радиіз захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) за 5 спеціальностями: 05.23.01- будівельні конструкції, будівлі та споруди; 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби; 05.23.02 – основи та фундаменти; 05.23.04 – водопостачання, каналізація; 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

- видається 3 фахових видання: „Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури”, "Проблеми теорії та історії архітектури України” та „Современные строительные конструкции из металла и древесины” де друкуються наукові праці аспірантів безкоштовно;

- всі аспіранти, яким необхідно житло, проживають в гуртожитку;

- поновлена матеріально-технічна база кафедр, які активно ведуть роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації;

- керівництво академії забезпечує безкоштовно друкування авторефератів про захист дисертації;

- організовані конференції, де здобувач на місці може оприлюднити свою роботу.

 

Додаток до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури і докторантури в 2017 році.pdf [169,69 Kb] (cкачиваний: 66)


 Накази про зарахування до аспірантури та призначення наукових керівників.pdf [305,4 Kb] (cкачиваний: 93)


Правила прийому ОДАБА.doc [98,5 Kb] (cкачиваний: 265)

Зміни до правил прийому.doc [108,5 Kb] (cкачиваний: 79)

 

Вартість навчання у 2016-2017 р.р..PDF [2,14 Mb] (cкачиваний: 145)

Обсяг державного замовлення.PDF [201,93 Kb] (cкачиваний: 101)

 

Рейтингові списки вступників до аспірантури 2016-2017.PDF [1,39 Mb] (cкачиваний: 107)

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ:

 

Архітектура та будівництво, Архітектура та містобудування.doc [66 Kb] (cкачиваний: 85)

Питання до іспиту історії і філософії науки.doc [44,5 Kb] (cкачиваний: 15)

 

Архітектура та будівництво, Будівництво та цивільна інженерія, Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.doc [52,5 Kb] (cкачиваний: 25)

Архітектура та будівництво, Будівництво та цивільна інженерія, Будівельні конструкції, будівлі та споруди.doc [71 Kb] (cкачиваний: 57)

Будівельні матеріали та вироби.doc [36,5 Kb] (cкачиваний: 28)

Будівництво та цивільна інженерія, Технологія будівельного виробництва.doc [57 Kb] (cкачиваний: 45)

Водопостачання та каналізація.doc [63 Kb] (cкачиваний: 13)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.doc [48,5 Kb] (cкачиваний: 35)

Іноземна мова.doc [54 Kb] (cкачиваний: 91)