Отдел аспирантуры

Гнип Ольга Павлівна
к.т.н., доцент
Завідуюча аспірантурою
Адреса:

 

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення наукового та науково-педагогічного складу академії висококваліфікованими науково-викладацькими кадрами, необхідність в яких зростає в академії постійно.

Інші джерела, які застосовуються в академії з метою нарощування складу академії висококваліфікованими кадрами є:

– Цільова підготовка кадрів в других вищих навчальних закладах чи наукових установах;

– Залучення для роботи в академії кадрів, які вже мають наукові ступені чи наукові звання;

– Переведення кандидатів наук, які працюють у ВНЗі на посаду наукових співробітників для завершення докторських дисертацій;

Аспірантура в академії відкрита з 1945 року і на сьогодні підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук ведеться за 4 спеціальностями:

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

191 –Архітектура та містобудування;

192 – Будівництво та цивільна інженерія;

194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.

До наукового керівництва аспірантами залучено 34 доктора та 30 кандидат наук.

Чинне законодавство України передбачає навчання в аспірантурі і докторантурі за рахунок бюджетних коштів. 

– аспіранти очної (денної) форми навчання і докторанти забезпечуються стипендією.

– поза аспірантурою (для осіб, які професійнол провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність в академії).

– Одеська державна академія будівництва та архітектури пропонує також заочну (за контрактом) форму навчання в аспірантурі і докторантурі. 

З метою заохочення (морального і матеріального) здобувачів наукових ступенів кандидата наук заснована стипендія Президента України та стипендія Кабінету Міністрів України. В академії 1 особа є стипендіатом Кабінету Міністрів України – к.т.н., асистент кафедри будівельних конструкцій Постернак О.О. 

В академії також існує певна система, яка з нашої точки зору, стимулює здобувачів наукового ступеня кандидата наук, а саме:

- працює 2 - спеціалізовані вчені радиіз захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора філософії) за 5 спеціальностями: 05.23.01- будівельні конструкції, будівлі та споруди; 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби; 05.23.02 – основи та фундаменти; 05.23.04 – водопостачання, каналізація; 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва.

- видається 3 фахових видання: „Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури”, "Проблеми теорії та історії архітектури України” та „Современные строительные конструкции из металла и древесины” де друкуються наукові праці аспірантів безкоштовно;

- всі аспіранти, яким необхідно житло, проживають в гуртожитку;

- поновлена матеріально-технічна база кафедр, які активно ведуть роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації;

- керівництво академії забезпечує безкоштовно друкування авторефератів про захист дисертації;

- організовані конференції, де здобувач на місці може оприлюднити свою роботу.

 

Міністерством освіти і науки Украіни 21.07.2017 року затверджені обсяги державного замовлення (Наказ МОНУ від 21.07.2017 року за №1076) [153,82 Kb] (cкачиваний: 27)

 Обсяги підготовки (прийом та випуск) науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2017 році.pdf [392,96 Kb] (cкачиваний: 55)

 

 

 

Наказ про відкриття докторантури.pdf [123,5 Kb] (cкачиваний: 24)


Графік проведення вступних співбесід та вступних  іспитів для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у 2017 році.doc [18,71 Kb] (cкачиваний: 54)


Додаток до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури і докторантури в 2017 році.pdf [211,71 Kb] (cкачиваний: 31)


 Накази про зарахування до аспірантури та призначення наукових керівників.pdf [305,4 Kb] (cкачиваний: 151)


Правила прийому ОДАБА.doc [98,5 Kb] (cкачиваний: 290)

Зміни до правил прийому.doc [108,5 Kb] (cкачиваний: 101)

 

Вартість навчання у 2016-2017 р.р..PDF [2,14 Mb] (cкачиваний: 167)

Обсяг державного замовлення.PDF [201,93 Kb] (cкачиваний: 129)

 

Рейтингові списки вступників до аспірантури 2016-2017.PDF [1,39 Mb] (cкачиваний: 158)

 

Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням 2017.pdf [481,47 Kb] (cкачиваний: 19)

 Наказ про зарахування на навчання за державним замовленням ДНАБА 2017.pdf [254,04 Kb] (cкачиваний: 16)

Наказ про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 2017.pdf [398,04 Kb] (cкачиваний: 10)

Наказ про зарахування на заочне навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб 2017.pdf [294,34 Kb] (cкачиваний: 6)

Наказ про зарахування до докторантури.pdf [197,95 Kb] (cкачиваний: 5)

 


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ:

 

Архітектура та будівництво, Архітектура та містобудування.doc [66 Kb] (cкачиваний: 99)

Питання до іспиту історії і філософії науки.doc [44,5 Kb] (cкачиваний: 21)

 

Архітектура та будівництво, Будівництво та цивільна інженерія, Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.doc [52,5 Kb] (cкачиваний: 36)

Архітектура та будівництво, Будівництво та цивільна інженерія, Будівельні конструкції, будівлі та споруди.doc [71 Kb] (cкачиваний: 76)

Будівельні матеріали та вироби.doc [36,5 Kb] (cкачиваний: 35)

Будівництво та цивільна інженерія, Технологія будівельного виробництва.doc [57 Kb] (cкачиваний: 61)

Водопостачання та каналізація.doc [63 Kb] (cкачиваний: 15)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.doc [48,5 Kb] (cкачиваний: 54)

Іноземна мова.doc [54 Kb] (cкачиваний: 123)