Отдел аспирантуры

Гнип Ольга Павлівна
к.т.н., доцент
Завідуюча аспірантурою
Адреса:

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення та оновлення наукового та науково-педагогічного складу академії висококваліфікованими науково-викладацькими кадрами, необхідність в яких зростає в академії постійно.

Інші джерела, які застосовуються в академії з метою нарощування складу академії висококваліфікованими кадрами є:

Цільова підготовка кадрів в других вищих навчальних закладах чи наукових установах;

Залучення для роботи в академії кадрів , які вже мають наукові ступені чи наукові звання;

Переведення кандидатів наук, які працюють у ВНЗ на посаді наукових співробітників для завершення докторських дисертацій;

Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які првцюють над дисертаціями поза аспірантурою.

Аспірантура в академії відкрита з 1945 року і на сьогодні підготовка кадрів ведеться за 13 спеціальностями:

01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла;

05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди;

05.23.02 – Основи та фундаменти;

05.23.03 – Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання;

05.23.04 – Водопостачання , каналізація;

05.23.05 – Будівельні матеріали та вироби;

05.23.08 – Технологія і організація промислового та цивільного будівництва;

05.23.17 – Будівельна механіка;

05.13.22 – Управління проектами і програмами;

08.00.04 – Економіка та управління підприємствами;

18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам`яток архітектури;

18.00.02 – Архітектура будівель та споруд;

05.02.08 - Технологія машинобудування

До наукового керівництва аспірантами залучено 37 докторів та 26 кандидат наук.

Найбільший прийом до аспірантури у 2010 році пройшов за двома спеціальностями: 05.23.01 та 05.23.05.

З метою заохочення (морального і матеріального) здобувачів наукових ступенів кандидата наук заснована стипендія Президента України та стипендія Кабінету Міністрів України. В академії 2 особи є стипендіатами Кабінету Міністрів України – к.т.н., асистент кафедри водопостачання Горобченко О.І. та к.т.н., доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Мурашко О.В.

В академії також існує певна система, яка з нашої точки зору, стимулює здобувачів наукового ступеня кандидата наук, а саме:

- працює 3 - спеціалізованих вчених рад за 7 спеціальностями: 05.23.01- будівельні конструкції, будівлі та споруди; 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби, 05.23.02 – основи та фундаменти; 05.23.04 – водопостачання, каналізація; 05.23.08 - технологія та організація промислового та цивільного будівництва; 18.00.01- теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури та 18.00.02- архітектура будівель та споруд.

- видається 2 фахових видання „Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури” „Современные строительные конструкции из метала и древесины” де друкуються наукові праці аспірантів безкоштовно;

- всі аспіранти, яким необхідно житло, проживають в гуртожитку;

- поновлена матеріально-технічна база кафедр, які активно ведуть роботу з підготовки кадрів вищої кваліфікації;

- керівництво академії забезпечує безкоштовно друкування авторефератів про захист дисертації;

- організовані конференції, де здобувач на місці може оприлюднити свою роботу.

 

Додаток до Правил прийому. Правила прийому до аспірантури і докторантури в 2017 році.pdf [169,69 Kb] (cкачиваний: 7)


 Накази про зарахування до аспірантури та призначення наукових керівників.pdf [305,4 Kb] (cкачиваний: 67)


Правила прийому ОДАБА.doc [98,5 Kb] (cкачиваний: 245)

Зміни до правил прийому.doc [108,5 Kb] (cкачиваний: 68)

 

Вартість навчання у 2016-2017 р.р..PDF [2,14 Mb] (cкачиваний: 104)

Обсяг державного замовлення.PDF [201,93 Kb] (cкачиваний: 74)

 

Рейтингові списки вступників до аспірантури 2016-2017.PDF [1,39 Mb] (cкачиваний: 80)

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ:

 

Архітектура та будівництво, Архітектура та містобудування.doc [66 Kb] (cкачиваний: 60)

 

Архітектура та будівництво, Будівництво та цивільна інженерія, Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання.doc [52,5 Kb] (cкачиваний: 17)

Архітектура та будівництво, Будівництво та цивільна інженерія, Будівельні конструкції, будівлі та споруди.doc [71 Kb] (cкачиваний: 45)

Будівельні матеріали та вироби.doc [36,5 Kb] (cкачиваний: 21)

Будівництво та цивільна інженерія, Технологія будівельного виробництва.doc [57 Kb] (cкачиваний: 32)

Водопостачання та каналізація.doc [63 Kb] (cкачиваний: 8)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.doc [48,5 Kb] (cкачиваний: 27)

Іноземна мова.doc [54 Kb] (cкачиваний: 70)