КАФЕДРА АРХІТЕКТУРИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Уреньов Валерій Павлович директор архітектурно-художнього інституту, завідувач кафедрою архітектури будівель та споруд, доктор архітектури, професор, дійсний член Академії архітектури України, заслужений архітектор України, професор міжнародної академії архітектури

Кафедра здійснює базову підготовку архітекторів кваліфікації: бакалавр, спеціаліст і магістр. Викладає основні дисципліни, необхідні для професійної підготовки архітекторів: «Архітектурне проектування», «Типологія житлових і суспільних будівель», «Типологія промислових будівель», «Сучасна вітчизняна і закордонна архітектура» і ін. «Архітектурне проектування», як основний вид професійної діяльності, вивчають на всіх курсах, починаючи з третього. Кафедра здійснює керівництво дипломним проектуванням, а також науково-дослідною роботою магістрів.

На кафедрі 22 викладача: два професори, дев’ять доцентів, три старші викладачі і дев’ять асистентів; два доктори архітектури і сім кандидатів архітектури.

Очолює кафедру В.П. Уреньов, доктор архітектури, професор, дійсний член Академії архітектури України, заслужений архітектор України, професор міжнародної академії архітектури.

Історія кафедри архітектури будівель та споруд власне кажучи є історією архітектурної освіти в ОДАБА.

Підготовка архітекторів почата в 1930 році на архітектурному факультеті Будівельного інституту, створеного на базі архітектурного факультету Одеського художнього інституту. Кафедрою архітектури завідував професор Ф.А. Троупянський. В різні роки змінювався склад кафедри, спрямованість навчання і навчальні дисципліни.

Спочатку, при невеликому навантаженні за фахом «Архітектура», кафедра проводила заняття зі студентами інших спеціальностей. Із збільшенням набору за фахом «Архітектура» і загальної кількості студентів від кафедри почали відокремлюватися кафедри «Малюнка і живопису», «Нарисної геометрії» і ін. Частина навчального навантаження була передана на кафедру «Архітектурні конструкції», «Основ архітектури».

Підготовку архітекторів на кафедрі можна умовно розділити на три періоди: 1930-1941 – довоєнний період; 1944-1954р. – період першого післявоєнного набору на архітектурну спеціальність до перепрофілювання інституту в гідротехнічний і припинення підготовки архітекторів; 1966-по теперішній час.

До війни на кафедрі «Архітектура» працювали викладачі: професор Ф.А. Троупянський (завідувач кафедрою); професор, член-кореспондент академії архітектури УРСР Замечек М.В.; професор Зейлигер О.Д. (директор музею західного і східного мистецтва); доцент Готгельф Г.М.; доцент Копилов А.Р.; професор Фраерман Т.Б.; доцент, Заслужений художник України Постіль А.Б.; професор Бершадський Ю.Р.; професор Нестурх Ф.П. (головний архітектор Одеси з 1900 по 1917рр); доцент Рябушин П.Ф. і ін.

Навчання архітекторів по профілюючим дисциплінах проводилися в кабінетах архітектури, графіки, малювання і креслення, будівельних конструкцій. Для практичних занять по архітектурному проектуванню і скульптурі були передбачені учбово-проектні і скульптурно-оздоблювальні майстерні.

З довоєнного випуску можна назвати деяких архітекторів, що повернулися в Одесу і продовжували роботу вносячи істотний внесок у рішення багатьох задач архітектури і будівництва міста.

Тандарин Б.И. – головний архітектор Гіпрограда, автор багатьох містобудівних і об'ємно-планувальних рішень для Одеси, Ізмаїла й інших міст.

Топуз Г.В. – ведучий архітектор Гіпрограда (керівник майстерні). По його проектах побудований театр музичної комедії в Одесі, будинок обкому партії на Куліковому полі, житлові будинки на Дерибасівській, Грецької, пам'ятник Невідомому матросу і багато інших об'єктів.

Фельдштейн В.Л. – головний архітектор проектів Проектного інституту - №3, автор багатьох проектів промислових і цивільних будинків, активний учасник Містобудівної Ради, Союзу архітекторів.

Мертенгер А.С. – директор проектного інституту «Гіпропром».

А також: Кампионі М.Н., Доброговская Л.Л., Наркевич Л.М., Юхим Л.П., Ільєнко А.И., Владимирська Р.А. та ін.

Багато студентів архітектурної спеціальності через війну змушені були перервати навчання. Деякі не повернулися з фронту, окремі студенти продовжували навчання після закінчення війни (Степанов Ю.И., Танащук Ф.Т., Левенталь Г.С., Дубовская Е.К. та ін.).

Післявоєнний період підготовки архітекторів почався в 1944 році, у рік звільнення Одеси від фашистських загарбників. Значну частину студентів представляли колишні фронтовики, демобілізовані після поранення: Ексарев А.Д., Рашковський К.У., Эльтман И.М., Дорота Г.П. та інші. Загальна кількість студентів – «архітекторів» була незначною. На інших факультетах справи були не краще, загальна кількість студентів усіх спеціальностей складала близько 250 чоловік. Усі кафедри, деканати, лабораторії, бібліотека, дирекція, навчальні аудиторії – розташовувалися в одному будинку (з «циркульним» залом). У цьому ж будинку на третьому поверсі знаходився гуртожиток для іногородніх. Будинок був побудований до війни по проекті проф. Ф.А. Троупянського.

Викладачі кафедри, такі як доцент Рябушин П.Ф. і інші читали лекції і керували курсовим проектуванням для студентів інших спеціальностей. (Архітектурні конструкції цивільних і промислових будинків).

Заняття в перші післявоєнні роки проходило в тяжких умовах. Приміщення не опалювалися, не було підручників і навчальних посібників, паперу, зошитів, олівців , туші, акварелі. Навіть звичайна олівцева гумка (ластик) була предметом наполегливих пошуків. Карткова система на хліб і деякі продукти створювала тяжкі умови для життя і навчання. Але радість перемоги над фашизмом і можливість учити й учитися вселяли надію , підтримували у важкі години.

Склад першої післявоєнної архітектурної групи (набір 1944 р.): Ексарев А. (староста), Рашковський К., Безчастнов И., Давнер И., Зарецкий В., Поварчук А., Танащук Ф., Тодоренко В., Биднер И., Хазина Л., Криц Л., Позлевич А., Дорота Г., Киржнер С., Забиякина Г., Артемова Л., Богатенко А., Дубовская Е., Эльтман И., Жмеренко Д. Випуск цієї групи відбувся в 1949 році. У 1948 р. відбувся випуск невеликої групи архітекторів зі студентів, що перервали навчання під час війни, чи переведених з інших вузів Степанов Ю., Чарский Р., Межибовский А., Бондар Б. та ін.

Дипломні проекти виконувалися на реальній основі, багато з них згодом були використані при реальному проектуванні нових чи відновленні зруйнованих війною будівель. Захист дипломних проектів проходив у «циркульному залі» старого навчального корпуса (тоді єдиного). Головою Державної екзаменаційної комісії (ДЕК) протягом декількох років був професор, доктор технічних наук Страментов А.Е. Випускники архітектурного факультету кафедри архітектури цього періоду працювали в багатьох містах Радянського союзу та в Одесі. Сержантів С. – начальник Одеського обласного відділу по справах будівництва й архітектури, Дорота Г. – головний архітектор міста Комсомольск на Амурі. Зарецький В.(канд. арх.) керівник сектора курортного будівництва Академії архітектури УРСР, Рашковський К.- головний архітектор проектів ОКБ-3 (Одеса) та ін.

Багато хто з випускників захистили дисертації на здобуття ступеня кандидата архітектури, продовжували працювати на кафедрі архітектури Лобків А., Дикий Р., Бондар Б., Рашковський К., Безчастнов И.

Особливо необхідно відзначити діяльність випускника кафедри Ексарева А.Д., неабиякі здібності і працьовитість дозволили йому з відзнакою закінчити інститут. За рішенням дирекції він був залишений для роботи в інституті. Після захисту кандидатської дисертації та успішної учбово-методичної і науково-дослідної діяльності рішенням Мінвузу України він був призначений проректором по науці, а потім першим проректором. Цю посаду він займав протягом 25 років, беручи активну участь у напруженій роботі складного вузівського колективу. Заслуги професора Ексарева А.Д. відзначені численними урядовими нагородами та грамотами. Тривалий час Ексарев А.Д. сполучав роботу проректора з завідувачем кафедрою архітектури.

З 1954 по 1966 рр. у зв'язку з реорганізацією інституту в гідротехнічний інститут підготовка архітекторів була припинена. Викладачі кафедри проводили заняття зі студентами інших спеціальностей.

Після дванадцятирічної перерви, у 1966 році був знову оголошений набір на спеціальність «Архітектура». Кафедра «Архітектура» під керівництвом доцента, кандидата архітектури Коткова І.І. приступила до формування навчального процесу по цій спеціальності.

У перший рік була набрана одна академічна група. Надалі набір щорічно збільшувався і у 1969 році досяг 100 чоловік (чотири академічні групи). З 1973 року розпочато навчання іноземних студентів з багатьох країн Європи, Африки, Південної Америки, Близького Сходу, Індії, Непалу, Кіпру, Польщі й інших країн. Іноземці спочатку протягом року вивчали російську мову в Одеському політехнічному інституті, а потім зараховувалися на перший курс ОІБІ.

Методичне забезпечення навчального процесу здійснювалося на базарі Московського архітектурного інституту методичного центра країни по архітектурній освіті. Викладачі кафедри періодично їздили у відрядження в Москву і привозили навчальні плани, програми навчальних дисциплін, завдання на проектування, методичні вказівки та ін.

Істотно змінився професорсько-викладацький склад кафедри. Пішли з життя проф. Замечек М.В., проф. Троупянский Ф.А., проф. Зейлигер О.Д., доц. Готгельф Г.М. та інші. На кафедру прийшли доц. Курбатов С.М. , доц. Котков И.И., доц. Лобків А.П., доц. Дикий Н.Р., доц. Рашковський К.У., ст.вик. Безчастнов И.М., ст. вик. Стратинина В.А., ст.вик. Уреньов В.П. , ст.вик. Ельчанинова М.К., ас. Зубкова Н.П. і ін. Склад кафедри мінявся, поповнювався молодими викладачами, в основному випускниками ОІБІ. Зі збільшенням навчального навантаження за фахом «Архітектура», скорочувався обсяг робіт, виконуваних кафедрою для інших спеціальностей.

Після того, як пішов з інституту доц. Котков І.І., на посаду завідувача кафедрою був призначений доц. Курбатов С.М. Потім завідування кафедрою здійснював доц. Ексарев А.Д., сполучаючи з роботою на посаді проректора інституту.

У 1969 році з ініціативи канд. арх., доц. Уреньова В.П. була створена галузева науково-дослідна лабораторія експериментального проектування житлових та громадських будівель (НДЛЕП) від Держкомітету будівництва та архітектури при Одеському будівельному інституті.

Великий внесок у становлення і розвиток архітектурної освіти на кафедрі та формування її науково - виробничої бази НДЛЕП вніс прибулий у 1970 році з Грузії доктор мистецтвознавства, професор Гараканідзе М.К. Він був на посаді завідувача кафедрою і призначений науковим керівником НДЛЕП.

У роботі НДЛЕП брали участь практично усі викладачі кафедри і багато студентів архітектурного факультету. Там працювали такі досвідчені архітектори як Головін В.К. (колишній головний архітектор Одеси), Шинкаренко В.П. (головний архітектор Гіпрограда), Повстанюк М.Г., Базан Н.К., Мартиненко А.В. (колишній головний архітектор Одеси), Поварчук А.Я., Четаков Ю.И. (нині зам. головного архітектора Одеси) та ін.

Щорічно до проектування і наукових досліджень залучалося до 2000 студентів. По проектах НДЛЕП побудована більшість навчальних корпусів ОІБІ, гуртожитку для студентів, усі спорудження спортивно-оздоровчого табору ОІБІ, розроблені типові проекти планетаріїв і обсерваторій, готелів. Багато проектів і наукових досліджень виконувалися по тематиці Держцивільбуду. Були встановлені ділові зв'язки з багатьма фірмами й установами закордонних країн: НДР (фірма «Карл Цейс в Ієні»), Італії, Болгарії, Польщі й ін. здійснювався обмін досвідом архітектурної освіти, інформацією та ін.

Багато викладачів кафедри в цей час захистили кандидатські дисертації: Топуз В.Г., Ярьоменко І.С., Ексарев В.А., Ексарева Н.М., Саенко Н., Безчастнов І.М., Курбатов С.М., Протопопова О.М., Мещеряків Н. Докторську дисертацію захистив Уреньов В.П.

На базі кафедри «Архітектура та містобудування» незабаром були створені нові кафедри: «Основ архітектури» (завідувач кафедрою доц. Родіонов А.В.) і кафедра «Малюнок, живопис і архітектурна графіка», завідувачка кафедрою ст.вик. Умриха І.В.). У 1973 р. на факультеті навчалося 500 студентів радянських і 105 студентів іноземних. Основний обсяг навчального навантаження і дипломного проектування здійснювала кафедра архітектури та містобудування. В 2007 році кафедра була реорганізована в кафедру архітектури будівель та споруд. Співробітники кафедри брали активну участь у роботі Союзу архітекторів, Містобудівної Ради Одеси, у численних заходах щодо збереження пам'ятників архітектури та удосконалюванню нової забудови міста.

Кафедра постійно бере участь в оглядах-конкурсах дипломних проектів архітектурних шкіл країни (раніше – Радянського Союзу, потім – України). Дипломні проекти незмінно відзначалися грамотами першого, другого і, рідше, третього ступеня. Проект дипломника Казани Г. (керівник доц. Рашковський К.У.) був представлений на виставці досягнень народного господарства країни.

Кафедра продовжує удосконалювати навчальний процес, методичну і науково-дослідну діяльність. Створено лабораторію інформаційних технологій в архітектурному проектуванні, учбово-методичний центр, регулярно видається збірник наукових праць, кафедра є організатором і учасником численних виставок в області архітектурного проектування і дизайну. Успіхи кафедри на оглядах дипломних проектів архітектурних шкіл України відзначені дипломами першого і другого ступеня. За результатами конкурсів Одеська архітектурна школа визнана найкращою в Україні.

Дослідницька діяльність кафедри направлена на комплексне рішення регіональних проблем архітектури та містобудування. По матеріалам дослідження видається щорічний збірник наукових праць „Регіональні проблеми архітектури та містобудування”, який входить до переліку спеціальних видань ВАК України, в яких публікуються результати дисертаційних робіт.

Основний професорсько-викладацький склад кафедри – це вчені, активні викладачі та практики, такі як кандидати архітектури доценти Вершинін В.І., Яременко І.С., Протопопова О.М., Харитонова А.А., Плахотна Н.А., Андріанова Г.А., доценти Глинін Ю.А., Таран С.Ф., Бондаренко В.П., старші викладачі Захаревська Н.С., Москалюк О.В., Петровська С.Р., асистенти Коренецький О.В., Долгіх Т.О., Абдух Л.М., Ноговіцина Т.В., Гуртовий С.А., Бельська Н.К., Богомолов О.Є., Дмитрієвська Л.Б., Худяков І.О.

У 1982 році, після смерті проф. Гараканідзе М.К. на посаду завідувача кафедрою був призначений доц. Безчастнов. І.М., потім цю посаду займали доц. Саенко Н.М., доц. Ексарев В.А. З 1993 року кафедру очолив професор, доктор архітектури, дійсний член Академії архітектури України, заслужений архітектор України, професор міжнародної академії архітектури Уреньов В.П.

Кафедра архітектури будівель та споруд залишається основною випускаючою кафедрою інституту і продовжує удосконалювати свою багатопрофільну діяльність.