Кафедра архітектурних конструкцій, реставрації і реконструкції будівель, споруд та їхніх комплексів
рисунок
Кафедра утворилася в теперішньому вигляді в результаті перетворень кафедр „архітектура”, „архітектурних конструкцій” в інженерно-будівельному інституті впродовж його існування,починаючи з 1930р.
З 1930 р. в інституті працювала кафедра „архітектура”, готуючи архітекторів і інженерів-будівельників. Першим довоєнним завідувачем був. проф. Замечек М.Ф. Після війни, з 1945 по 1949 р. кафедру очолив проф. Троупянський Ф.А., з 1949 р. - доц., канд. архітектури Копилов А.Р.
З 1954 по 1968 р. підготовка архітекторів в інституті була припинена, і кафедра готувала тільки інженерів-будівельників.
У цей період послідовно очолювали кафедру проф. Яременко П.Н., доц. Котков І.І. - заслужений архітектор України, доц., канд. архітектури Курбатов С.М., а з 1970 р. - проф., док. мистецтвознавства Гараканідзе М.Н.
У зв’язку з введенням нових спеціальностей (сільськогосподарське будівництво, відновлення підготовки архітекторів), кафедра „архітектура” була послідовно реорганізована, і були створені нові кафедри - сільськогосподарського будівництва, архітектури і містобудування, архітектурних конструкцій, малюнка і живопису.
На кафедрі архітектури в різні роки працювали видатні вчені, відомі фахівці в галузі архітектури і будівництва: проф. Замечек М.В., проф. Зейлігер О.Д., проф. Покорний Р.В., доц. Рябушин П.Ф., проф. Гараканідзе М.Н., доц. Лісенко А.О. - гол. архітектор міста Одеси, який 20 років присвятив вихованню архітекторів і зміцненню Одеської архітектурної школи, доц. Бондарь Б.Ф. - який став першим зав. кафедри СХС, доц. Лобков А.П., доц. Дикий А.П., доц. Радіонов А.В., доц., Бесчастнов І.М., проф. Єксарев А.Д., - який 25 років пропрацював проректором в академії, доц. Непомнящий С.В. - перший декан архітектурного факультету в 1971 р., доц. Уреньов В.П. - перший начальник НІЛЕПа, доц. Рожковський К.У. та інші.
Кафедра архітектурних конструкцій, прообраз нинішньої кафедри, була створена в 1971 р. Першим завідувачем був доц. Дикий Н.Р. З 1975 по 1986 р. кафедру очолив доц. Лісенко В.А., з 1986 по 1994 р. - доц. Осьмінін Н.І., а доц. Лісенко В.А. очолив нову кафедру „Основ архітектури”, яка надалі одержала назву „Основ архітектури, реставрації і реконструкції”. Це була перша кафедра в Україні, яка займалася проблемами реконструкції і реставрації.
У вересні 1994 р. кафедру очолив доктор технічних наук, професор архітектури і реставрації, академік інженерної академії України, академік будівельної академії України, член-кореспондент академії архітектури України, дійсний член Нью-Йоркської академії наук, віце-президент ICOMOS Лісенко В.А. Опублікував у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях понад 300 праць, нормативних документів, книг, має 10 авторських свідоцтв. Нагороджений золотими медалями і преміями виставок ВДНГ СРСР і України.
Кафедра укомплектована висококваліфікованими кадрами. - Чорна Л.В. - доцент, к.т.н., має понад 50 науково-методичних публікацій, займається реальним проектуванням будівель та споруд, впроваджує нові технології в будівництві.
- Буренін О.І. – доцент, має понад 80 науково-методичних публікацій, займається реальним проектуванням , впроваджує нові технології в будівництві.
- Закорчемний Ю.О. - к.т.н., доцент, активно займається науковою роботою, проводить наукові дослідження, має понад 30 науково-методичних публікацій. Обіймає посаду керівника навчальної частини академії.
- Коробко О.О. - к.т.н., доцент, має понад 40 наукових та науково-методичних публікацій, навчальний посібник з грифом МОНУ, веде активну науково-дослідну роботу в галузі досліджень композиційних будівельних матеріалів, займає посаду вченого секретаря кафедри.
- Постернак С.О. - к.т.н., доцент, має понад 110 науково-методичних публікацій, з яких 2 - навчальні посібники та 21 - методичні вказівки; працює в галузі створення оптимального комфорту для людей за рахунок забезпечення архітектурно-конструктивно-технологічних рішень будівель Півдня України при комплексному врахуванні на стадії архітектурного проектування особливостей інженерної архітектоніки.
- Стакян М.М. - доктор архітектури, доцент, має понад 25 науково-методичних публікацій, видана монографія, навчальний посібник, займається законодавчими питаннями реставрації і реконструкції пам”ятників архітектури.
- Маркова Т.К. - асистент, має понад 25 науково-методичних публікацій, займається реальним проектуванням, веде науково-методичну роботу з впровадження студентських робіт, організації виставок студентських робіт.
- Письмак Ю.О. - асистент, автор 94 наукових та науково-методичних праць, дійсний член (академік) Інженерної Академії України, член Міжнародної федерації з питань збереження культурної спадщини EUROPA NOSTRA, член колегії Одеської обласної організації УТОПІК.
- Арсірій А.М. - асистент, отримав диплом магістра будівництва на кафедрі архітектурних конструкцій в 2005 р. Займається науковими дослідженнями в галузі проектування енергоефективних зовнішніх огороджувальних конструкцій. З цієї теми надруковано 17 науково-методичних праць, які були використані при розробці нормативних документів. Проводить розрахунки експериментальних будівель на динамічні впливи в лабораторії сейсмології будівництва НДІБК. Закінчив аспірантуру в 2008 р. при ОДАБА. Представив до захисту дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.
- Лободюк Т.О. - асистент, має понад 25 науково-методичних публікацій, займається реальним проектуванням будівель та споруд, впроваджує нові технології в будівництві.
- Кушнір О.М. - асистент, опублікував 3 науково-методичні статті, займається реальним проектуванням , є аспірантом кафедри опору матеріалів, заступник директора АГЧ з роботи у гуртожитку.
- Плешко В.Г. - доцент, має понад 30 науково-методичних праць. Розроблено і випущено норми проектування сільськогосподарських будівель і споруд для інженерів-проектувальників, районних архітекторів та студентів будівельних вузів. Займається реальним проектування і впровадженням нових технологій у виробництво.
- Уразманова Н.Ф. - асистент, має понад 20 науково-методичних публікацій, займається реальним проектуванням, є вченим секретарем наукового семінару „Інженерна архітектоніка, реставрація, реконструкція, урбоекологія, збереження архітектурної спадщини. АРК-10”, є технічним редактором ІІ частини збірника наукових праць „Реставрація, реконструкція, урбоекологія RUR-2010”. - Брюзгін Б.М. - інженер-будівельник, завідувач лабораторії кафедри.
- Чернишевська Л.В. - ст. лаборант кафедри.
Кафедра є випускаючою кафедрою для бакалаврів, фахівців і магістрів спеціальностей промислове і цивільне будівництво (ПЦБ). Готує фахівців вищої категорії через аспірантуру.
рисунок Склад кафедри Архітектурних конструкцій
Кафедра має великий практичний досвід у виконанні робіт на історичних об’єктах і пам’ятниках архітектури, на промислових і цивільних будівлях і спорудах в містах і на об”єктах м. Одеси, Білгород-Дністровського, Кишинева, Москви, Києва, Вільнюса, Сочі, Тбілісі, Болгарії, Франції, Італії та ін.