Молоде поповнення штату науковців академії

Однією з основних форм планомірної підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів є аспірантура.

За час навчання в аспірантурі аспіранти глибоко оволодівають знаннями, підвищують загальний культурний рівень, опановують методологію та методи проведення наукових досліджень, захищають або подають дисертаційну роботу до спеціалізованої Вченої ради. Кількісні показники свідчать про те, що постійно зростає чисельність аспірантури академії та захист дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

23 червня 2011 року відбувся розподіл 13 випускників-аспірантів. Всі аспіранти розподілені для працевлаштування на кафедри академії.

Ректор академії д.т.н., професор, академік, Дорофєєв В.С. привітав випускників та побажав їм міцного здоров’я, творчого натхнення, успіхів в роботі та особистому житті. Щиро подякував науковим керівникам за підготовку молодих вчених, які вливаються в наш колектив, адже наші випускники є висококваліфікованими, освіченими, ерудованими та творчими особистостями.

Молоде поповнення штату науковців академії Молоде поповнення штату науковців академії Молоде поповнення штату науковців академії Молоде поповнення штату науковців академії

Поздоровили аспірантів - випускників проректори академії, директори інститутів, декани факультетів, наукові керівники та провідні вчені академії.

Щасти Вам!

Завідуюча аспірантурою Гнип О.П.