АРХІТЕКТУРНО-ХУДОЖНІЙ ІНСТИТУТ

Архітектурно-художній інститут заснований у 2004 році на базі Архітектурного інституту академії, створеного у 1996 році.

До складу інституту входять кафедри: архітектури будівель і споруд (завідувач – д.арх., професор Уреньов В.П.); основ архітектури та дизайну архітектурного середовища (завідуюча – к.арх., доцент Єксарьова Н.М.); малюнку, живопису та архітектурної графіки (завідувач – к.арх., професор Трутнєв І.А.); архітектурних конструкцій, реставрації будівель, споруд та їх комплексів (завідувач - д.т.н., професор Лісенко В.А.); нарисної геометрії та креслення (завідувач – д.т.н., професор, Джигурян Т.Г.); образотворчого мистецтва (завідувач – професор Горбенко А.О.); містобудування ( завідуюча – к.арх.н. СавицькаО.С.).

Інститут готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів за різними напрямками архітектурної спеціалізації. Кафедри „Архітектури будівель та споруд” і „Основ архітектури та дизайну архітектурного середовища” є випускаючими. Кафедри „Містобудування”, „Нарисної геометрії і креслення” і „Архітектурних конструкцій, реставрації і реконструкції будівель, споруд та їх комплексів” значною мірою виконують навчальне навантаження з навчання студентів інших спеціальностей академії.